Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rauland Elektriske Eigendom As
Juridisk navn:  Rauland Elektriske Eigendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Juvlandsvegen 18 Juvlandsvegen 18 Fax:
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 897985632
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vinje Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
5.34%
Egenkapital  
  
42.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.128.000 1.128.000 1.116.000 1.099.000 1.075.000
Resultat: 296.000 281.000 282.000 189.000 169.000
Egenkapital: 728.000 511.000 307.000 103.000 -24.000
Regnskap for  Rauland Elektriske Eigendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.128.000 1.128.000 1.116.000 1.099.000 1.075.000
Driftskostnader -635.000 -639.000 -598.000 -638.000 -589.000
Driftsresultat 493.000 489.000 519.000 461.000 487.000
Finansinntekter 46.000 45.000 44.000 43.000 42.000
Finanskostnader -245.000 -254.000 -281.000 -316.000 -361.000
Finans -199.000 -209.000 -237.000 -273.000 -319.000
Resultat før skatt 296.000 281.000 282.000 189.000 169.000
Skattekostnad -79.000 -77.000 -78.000 -61.000 -46.000
Årsresultat 216.000 204.000 204.000 127.000 123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.375.000 7.722.000 8.053.000 8.396.000 8.549.000
Sum omløpsmidler 442.000 394.000 292.000 328.000 358.000
Sum eiendeler 7.817.000 8.116.000 8.345.000 8.724.000 8.907.000
Sum opptjent egenkapital 708.000 492.000 288.000 84.000 -44.000
Sum egenkapital 728.000 511.000 307.000 103.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 6.912.000 7.406.000 7.870.000 8.461.000 8.818.000
Sum kortsiktig gjeld 178.000 198.000 168.000 160.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 7.817.000 8.115.000 8.345.000 8.724.000 8.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.128.000 1.128.000 1.116.000 1.099.000 1.075.000
Driftsinntekter 1.128.000 1.128.000 1.116.000 1.099.000 1.075.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -433.000 -433.000 -427.000 -427.000 -422.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -206.000 -171.000 -211.000 -167.000
Driftskostnader -635.000 -639.000 -598.000 -638.000 -589.000
Driftsresultat 493.000 489.000 519.000 461.000 487.000
Finansinntekter 46.000 45.000 44.000 43.000 42.000
Finanskostnader -245.000 -254.000 -281.000 -316.000 -361.000
Finans -199.000 -209.000 -237.000 -273.000 -319.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 216.000 204.000 204.000 127.000 123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 251.000 212.000 171.000 131.000 95.000
Fast eiendom 5.203.000 5.636.000 6.053.000 6.480.000 6.712.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.203.000 5.636.000 6.053.000 6.480.000 6.712.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.921.000 1.874.000 1.829.000 1.785.000 1.742.000
Sum anleggsmidler 7.375.000 7.722.000 8.053.000 8.396.000 8.549.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 12.000 11.000 11.000 23.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 431.000 383.000 282.000 304.000 344.000
Sum omløpsmidler 442.000 394.000 292.000 328.000 358.000
Sum eiendeler 7.817.000 8.116.000 8.345.000 8.724.000 8.907.000
Sum opptjent egenkapital 708.000 492.000 288.000 84.000 -44.000
Sum egenkapital 728.000 511.000 307.000 103.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.912.000 7.406.000 7.870.000 8.461.000 8.818.000
Leverandørgjeld 24.000 46.000 14.000 23.000 17.000
Betalbar skatt 119.000 117.000 118.000 98.000 79.000
Skyldig offentlige avgifter 35.000 34.000 37.000 31.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 178.000 198.000 168.000 160.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 7.817.000 8.115.000 8.345.000 8.724.000 8.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 264.000 196.000 124.000 168.000 245.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2 1.7 2.0 3.2
Likviditetsgrad 2 2.5 2 1.7 2.1 3.2
Soliditet 9.3 6.3 3.7 1.2 -0.3
Resultatgrad 43.7 43.4 46.5 41.9 45.3
Rentedekningsgrad 2 1.9 1.8 1.6 1.5
Gjeldsgrad 9.7 14.9 26.2 83.7 -372.1
Total kapitalrentabilitet 6.9 6.6 6.7 5.8 5.9
Signatur
10.04.2017
STYRELEIAR ELLER NESTLEIAR OG DAGLEG LEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
10.04.2017
PROKURA KVAR FOR SEG
SÆREN VIDAR
STRØMME SIGBJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex