Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rauland Elektriske Holding As
Juridisk navn:  Rauland Elektriske Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Juvlandsvegen 18 Juvlandsvegen 18 Fax:
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 997973100
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vinje Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 500.000 0 18.000 1.074.000
Egenkapital: 695.000 694.000 695.000 695.000 1.181.000
Regnskap for  Rauland Elektriske Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -24.000 -23.000 -15.000 -14.000
Driftsresultat -20.000 -24.000 -23.000 -15.000 -14.000
Finansinntekter 169.000 676.000 172.000 184.000 1.241.000
Finanskostnader -149.000 -153.000 -150.000 -151.000 -153.000
Finans 20.000 523.000 22.000 33.000 1.088.000
Resultat før skatt 0 500.000 0 18.000 1.074.000
Skattekostnad 0 0 0 -5.000 5.000
Årsresultat 0 500.000 0 13.000 1.079.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.397.000 6.308.000 6.278.000 6.417.000 6.333.000
Sum omløpsmidler 427.000 868.000 248.000 742.000 1.167.000
Sum eiendeler 6.824.000 7.176.000 6.526.000 7.159.000 7.500.000
Sum opptjent egenkapital 558.000 557.000 558.000 558.000 1.044.000
Sum egenkapital 695.000 694.000 695.000 695.000 1.181.000
Sum langsiktig gjeld 6.120.000 5.971.000 5.825.000 6.451.000 6.300.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 511.000 6.000 14.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 6.824.000 7.176.000 6.526.000 7.160.000 7.499.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -24.000 -23.000 -15.000 -14.000
Driftskostnader -20.000 -24.000 -23.000 -15.000 -14.000
Driftsresultat -20.000 -24.000 -23.000 -15.000 -14.000
Finansinntekter 169.000 676.000 172.000 184.000 1.241.000
Finanskostnader -149.000 -153.000 -150.000 -151.000 -153.000
Finans 20.000 523.000 22.000 33.000 1.088.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 -500.000 0
Årsresultat 0 500.000 0 13.000 1.079.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.397.000 6.308.000 6.278.000 6.417.000 6.328.000
Sum anleggsmidler 6.397.000 6.308.000 6.278.000 6.417.000 6.333.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 393.000 833.000 223.000 737.000 1.142.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 35.000 25.000 5.000 25.000
Sum omløpsmidler 427.000 868.000 248.000 742.000 1.167.000
Sum eiendeler 6.824.000 7.176.000 6.526.000 7.159.000 7.500.000
Sum opptjent egenkapital 558.000 557.000 558.000 558.000 1.044.000
Sum egenkapital 695.000 694.000 695.000 695.000 1.181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.120.000 5.971.000 5.825.000 6.451.000 6.300.000
Leverandørgjeld 3.000 4.000 0 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 506.000 6.000 12.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 511.000 6.000 14.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 6.824.000 7.176.000 6.526.000 7.160.000 7.499.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 418.000 357.000 242.000 728.000 1.149.000
Likviditetsgrad 1 47.4 1.7 41.3 53.0 64.8
Likviditetsgrad 2 47.4 1.7 41.3 53.1 64.9
Soliditet 10.2 9.7 10.6 9.7 15.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 -0.2 1.1 8.0
Gjeldsgrad 8.8 9.3 8.4 9.3 5.3
Total kapitalrentabilitet 2.2 9.1 2.3 2.4 16.4
Signatur
10.04.2017
STYRETS LEDER, ELLER I HANS FRAVÆR NESTLEDER, OG DAGLIG LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
10.04.2017
PROKURA KVAR FOR SEG
SÆREN VIDAR
STRØMME SIGBJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex