Rauland Elektriske Utleige As
Juridisk navn:  Rauland Elektriske Utleige As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Juvlandsvegen 18 Haddlandsvegen 4 Fax:
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 997985419
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vinje Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.55%
Resultat  
  
2200%
Egenkapital  
  
21.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 437.000 418.000 383.000 376.000 343.000
Resultat: 42.000 -2.000 -160.000 -170.000 -89.000
Egenkapital: 109.000 90.000 103.000 233.000 -136.000
Regnskap for  Rauland Elektriske Utleige As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 437.000 418.000 383.000 376.000 343.000
Driftskostnader -329.000 -357.000 -471.000 -468.000 -321.000
Driftsresultat 107.000 61.000 -88.000 -92.000 22.000
Finansinntekter 15.000 18.000 20.000 25.000 24.000
Finanskostnader -80.000 -82.000 -91.000 -103.000 -136.000
Finans -65.000 -64.000 -71.000 -78.000 -112.000
Resultat før skatt 42.000 -2.000 -160.000 -170.000 -89.000
Skattekostnad -23.000 -11.000 30.000 31.000 24.000
Årsresultat 19.000 -14.000 -130.000 -139.000 -65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.975.000 2.152.000 2.421.000 2.812.000 2.782.000
Sum omløpsmidler 394.000 226.000 139.000 91.000 450.000
Sum eiendeler 2.369.000 2.378.000 2.560.000 2.903.000 3.232.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 0 0 0 -370.000
Sum egenkapital 109.000 90.000 103.000 233.000 -136.000
Sum langsiktig gjeld 2.063.000 2.213.000 2.363.000 2.513.000 3.330.000
Sum kortsiktig gjeld 198.000 76.000 94.000 158.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 2.370.000 2.379.000 2.560.000 2.904.000 3.233.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 437.000 418.000 383.000 376.000 343.000
Driftsinntekter 437.000 418.000 383.000 376.000 343.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -188.000 -228.000 -227.000 -227.000 -218.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -141.000 -129.000 -244.000 -241.000 -103.000
Driftskostnader -329.000 -357.000 -471.000 -468.000 -321.000
Driftsresultat 107.000 61.000 -88.000 -92.000 22.000
Finansinntekter 15.000 18.000 20.000 25.000 24.000
Finanskostnader -80.000 -82.000 -91.000 -103.000 -136.000
Finans -65.000 -64.000 -71.000 -78.000 -112.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 -14.000 -130.000 -139.000 -65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 300.000 275.000 234.000 187.000 31.000
Fast eiendom 1.059.000 1.143.000 1.364.000 1.584.000 1.729.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 7.000 14.000 22.000 29.000
Sum varige driftsmidler 1.060.000 1.151.000 1.378.000 1.606.000 1.758.000
Sum finansielle anleggsmidler 615.000 726.000 809.000 1.019.000 994.000
Sum anleggsmidler 1.975.000 2.152.000 2.421.000 2.812.000 2.782.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 45.000 12.000 21.000 46.000
Andre fordringer 15.000 12.000 10.000 15.000 314.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 375.000 170.000 117.000 54.000 90.000
Sum omløpsmidler 394.000 226.000 139.000 91.000 450.000
Sum eiendeler 2.369.000 2.378.000 2.560.000 2.903.000 3.232.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 0 0 0 -370.000
Sum egenkapital 109.000 90.000 103.000 233.000 -136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.063.000 2.213.000 2.363.000 2.513.000 3.330.000
Leverandørgjeld 142.000 15.000 8.000 11.000 11.000
Betalbar skatt 48.000 53.000 16.000 126.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 6.000 4.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 4.000 64.000 18.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 198.000 76.000 94.000 158.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 2.370.000 2.379.000 2.560.000 2.904.000 3.233.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 196.000 150.000 45.000 -67.000 411.000
Likviditetsgrad 1 2 3 1.5 0.6 11.5
Likviditetsgrad 2 2 3 1.5 0.6 11.6
Soliditet 4.6 3.8 4 8.0 -4.2
Resultatgrad 24.5 14.6 -24.5 6.4
Rentedekningsgrad 1.3 0.7 -0.7 0.3
Gjeldsgrad 20.7 25.4 23.9 11.5 -24.8
Total kapitalrentabilitet 5.1 3.3 -2.7 -2.3 1.4
Signatur
10.04.2017
SELSKAPETS SIGNATUR INNHAS I FELLESSKAP AV STYRETS LEDER, ELLER I HANS
FRAVÆR NESTLEDER, OG DAGLIG LEDER.
Prokurister
10.04.2017
PROKURA KVAR FOR SEG
SÆREN VIDAR
STRØMME SIGBJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex