Rauland Energi As
Juridisk navn:  Rauland Energi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46845914
Fax:
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 911770156
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/1/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Johre Revisjon
Regnskapsfører: Rd Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
176.7%
Resultat  
  
2340%
Egenkapital  
  
43.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 855.000 309.000 30.000 100.000 72.000
Resultat: 112.000 -5.000 -100.000 -104.000 -55.000
Egenkapital: -148.000 -260.000 -256.000 -156.000 -51.000
Regnskap for  Rauland Energi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 855.000 309.000 30.000 100.000 72.000
Driftskostnader -731.000 -314.000 -132.000 -205.000 -128.000
Driftsresultat 124.000 -5.000 -101.000 -104.000 -55.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -13.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -12.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 112.000 -5.000 -100.000 -104.000 -55.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 112.000 -5.000 -100.000 -104.000 -55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 116.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum omløpsmidler 195.000 148.000 16.000 31.000 26.000
Sum eiendeler 311.000 158.000 26.000 41.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -178.000 -290.000 -286.000 -186.000 -81.000
Sum egenkapital -148.000 -260.000 -256.000 -156.000 -51.000
Sum langsiktig gjeld 219.000 270.000 270.000 170.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 241.000 149.000 12.000 26.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000 159.000 26.000 40.000 27.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 855.000 268.000 30.000 86.000 39.000
Andre inntekter 0 41.000 0 15.000 33.000
Driftsinntekter 855.000 309.000 30.000 100.000 72.000
Varekostnad -82.000 -26.000 -17.000 -20.000 -24.000
Lønninger -276.000 0 0 0 0
Avskrivning -19.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -354.000 -288.000 -115.000 -185.000 -104.000
Driftskostnader -731.000 -314.000 -132.000 -205.000 -128.000
Driftsresultat 124.000 -5.000 -101.000 -104.000 -55.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -13.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -12.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 112.000 -5.000 -100.000 -104.000 -55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 106.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 116.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 116.000 10.000 10.000 10.000 0
Varebeholdning 18.000 13.000 0 0 0
Kundefordringer 119.000 59.000 0 0 11.000
Andre fordringer 56.000 67.000 16.000 30.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 9.000 0 1.000 4.000
Sum omløpsmidler 195.000 148.000 16.000 31.000 26.000
Sum eiendeler 311.000 158.000 26.000 41.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -178.000 -290.000 -286.000 -186.000 -81.000
Sum egenkapital -148.000 -260.000 -256.000 -156.000 -51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 1.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 219.000 270.000 270.000 170.000 65.000
Leverandørgjeld 72.000 130.000 5.000 15.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 0 0 2.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 18.000 7.000 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 241.000 149.000 12.000 26.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000 159.000 26.000 40.000 27.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -46.000 -1.000 4.000 5.000 13.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 1.3 1.2 2.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1.3 1.2 2.1
Soliditet -47.4 -163.5 -984.6 -390.0 -188.9
Resultatgrad 14.5 -1.6 -336.7 -104.0 -76.4
Rentedekningsgrad 9.5
Gjeldsgrad -3.1 -1.6 -1.1 -1.3 -1.5
Total kapitalrentabilitet 40.1 -2.5 -384.6 -260.0 -203.7
Signatur
10.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
SYNNØVE GUNDERSEN ROMTVEIT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex