Rauland Fjellferie AS
Juridisk navn:  Rauland Fjellferie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41437360
Fax:
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 980411419
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 12/3/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: leirgrav eigedom as
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Haugerud Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.43%
Resultat  
  
7.27%
Egenkapital  
  
8.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 120.000 92.000 110.000 663.000 25.000
Resultat: -268.000 -289.000 -243.000 -356.000 -441.000
Egenkapital: 3.988.000 3.660.000 3.870.000 3.777.000 3.664.000
Regnskap for  Rauland Fjellferie AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 120.000 92.000 110.000 663.000 25.000
Driftskostnader -366.000 -360.000 -325.000 -962.000 -365.000
Driftsresultat -247.000 -268.000 -216.000 -300.000 -340.000
Finansinntekter 8.000 15.000 8.000 7.000 8.000
Finanskostnader -30.000 -36.000 -35.000 -63.000 -109.000
Finans -22.000 -21.000 -27.000 -56.000 -101.000
Resultat før skatt -268.000 -289.000 -243.000 -356.000 -441.000
Skattekostnad 68.000 78.000 73.000 108.000 -130.000
Årsresultat -200.000 -210.000 -171.000 -248.000 -571.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.492.000 4.543.000 4.601.000 4.658.000 4.716.000
Sum omløpsmidler 902.000 249.000 554.000 570.000 906.000
Sum eiendeler 5.394.000 4.792.000 5.155.000 5.228.000 5.622.000
Sum opptjent egenkapital -411.000 -210.000 0 0 0
Sum egenkapital 3.988.000 3.660.000 3.870.000 3.777.000 3.664.000
Sum langsiktig gjeld 699.000 767.000 993.000 1.127.000 1.264.000
Sum kortsiktig gjeld 708.000 365.000 290.000 324.000 693.000
Sum gjeld og egenkapital 5.394.000 4.792.000 5.153.000 5.228.000 5.621.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000 20.000 0 626.000 25.000
Andre inntekter 112.000 72.000 110.000 36.000 0
Driftsinntekter 120.000 92.000 110.000 663.000 25.000
Varekostnad 0 0 0 -209.000 0
Lønninger 0 0 0 -200.000 0
Avskrivning -51.000 -57.000 -57.000 -57.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -315.000 -303.000 -268.000 -496.000 -311.000
Driftskostnader -366.000 -360.000 -325.000 -962.000 -365.000
Driftsresultat -247.000 -268.000 -216.000 -300.000 -340.000
Finansinntekter 8.000 15.000 8.000 7.000 8.000
Finanskostnader -30.000 -36.000 -35.000 -63.000 -109.000
Finans -22.000 -21.000 -27.000 -56.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -200.000 -210.000 -171.000 -248.000 -571.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.467.000 4.515.000 4.563.000 4.611.000 4.659.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 27.000 37.000 46.000 56.000
Sum varige driftsmidler 4.491.000 4.543.000 4.600.000 4.658.000 4.715.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 4.492.000 4.543.000 4.601.000 4.658.000 4.716.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 112.000 90.000 88.000 31.000 0
Andre fordringer 710.000 125.000 447.000 526.000 697.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 81.000 34.000 19.000 13.000 209.000
Sum omløpsmidler 902.000 249.000 554.000 570.000 906.000
Sum eiendeler 5.394.000 4.792.000 5.155.000 5.228.000 5.622.000
Sum opptjent egenkapital -411.000 -210.000 0 0 0
Sum egenkapital 3.988.000 3.660.000 3.870.000 3.777.000 3.664.000
Sum avsetninger til forpliktelser 286.000 205.000 283.000 268.000 256.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 699.000 767.000 993.000 1.127.000 1.264.000
Leverandørgjeld 74.000 146.000 162.000 90.000 48.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 63.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 633.000 219.000 128.000 172.000 645.000
Sum kortsiktig gjeld 708.000 365.000 290.000 324.000 693.000
Sum gjeld og egenkapital 5.394.000 4.792.000 5.153.000 5.228.000 5.621.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 194.000 -116.000 264.000 246.000 213.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.7 1.9 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.7 1.9 1.8 1.4
Soliditet 73.9 76.4 75.1 72.2 65.2
Resultatgrad -205.8 -291.3 -196.4 -45.2 -1360.0
Rentedekningsgrad -8.2 -7.4 -6.2 -4.7 -3.0
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -4.4 -5.3 -5.6 -5.9
Signatur
24.03.2009
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
24.03.2009
STYRELEIAR OG DAGLEG LEIAR KVAR FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex