Rauland Fjellsport AS
Juridisk navn:  Rauland Fjellsport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35071800
Postboks 19 Fax: 35071801
3884 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 987270225
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 9/13/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Regnskapsfører: Bringsvær Rekneskapstenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.62%
Resultat  
  
-20.86%
Egenkapital  
  
-40.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.977.000 8.363.000 8.563.000 7.862.000 7.286.000
Resultat: -197.000 -163.000 359.000 396.000 383.000
Egenkapital: 528.000 894.000 1.057.000 785.000 493.000
Regnskap for  Rauland Fjellsport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.977.000 8.363.000 8.563.000 7.862.000 7.286.000
Driftskostnader -8.067.000 -8.403.000 -8.114.000 -7.367.000 -6.776.000
Driftsresultat -90.000 -40.000 450.000 496.000 510.000
Finansinntekter 11.000 9.000 9.000 5.000 4.000
Finanskostnader -119.000 -132.000 -100.000 -105.000 -131.000
Finans -108.000 -123.000 -91.000 -100.000 -127.000
Resultat før skatt -197.000 -163.000 359.000 396.000 383.000
Skattekostnad 0 0 -88.000 -104.000 0
Årsresultat -197.000 -163.000 271.000 293.000 383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.937.000 3.467.000 3.757.000 3.225.000 2.987.000
Sum eiendeler 2.937.000 3.467.000 3.757.000 3.225.000 2.987.000
Sum opptjent egenkapital 388.000 754.000 917.000 645.000 353.000
Sum egenkapital 528.000 894.000 1.057.000 785.000 493.000
Sum langsiktig gjeld 541.000 205.000 370.000 525.000 668.000
Sum kortsiktig gjeld 1.868.000 2.368.000 2.331.000 1.915.000 1.826.000
Sum gjeld og egenkapital 2.937.000 3.467.000 3.758.000 3.225.000 2.987.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.977.000 8.363.000 8.563.000 7.862.000 7.286.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.977.000 8.363.000 8.563.000 7.862.000 7.286.000
Varekostnad -4.673.000 -4.721.000 -5.649.000 -4.721.000 -4.602.000
Lønninger -1.602.000 -1.631.000 -1.848.000 -1.600.000 -1.285.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.440.000 -1.435.000 -1.141.000 -1.319.000 -1.151.000
Driftskostnader -8.067.000 -8.403.000 -8.114.000 -7.367.000 -6.776.000
Driftsresultat -90.000 -40.000 450.000 496.000 510.000
Finansinntekter 11.000 9.000 9.000 5.000 4.000
Finanskostnader -119.000 -132.000 -100.000 -105.000 -131.000
Finans -108.000 -123.000 -91.000 -100.000 -127.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -168.000 0 0 0 0
Årsresultat -197.000 -163.000 271.000 293.000 383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 2.558.000 2.900.000 3.419.000 2.897.000 2.601.000
Kundefordringer 194.000 398.000 214.000 153.000 169.000
Andre fordringer 49.000 52.000 20.000 96.000 25.000
Sum investeringer 73.000 69.000 66.000 50.000 47.000
Kasse, bank 63.000 48.000 39.000 29.000 145.000
Sum omløpsmidler 2.937.000 3.467.000 3.757.000 3.225.000 2.987.000
Sum eiendeler 2.937.000 3.467.000 3.757.000 3.225.000 2.987.000
Sum opptjent egenkapital 388.000 754.000 917.000 645.000 353.000
Sum egenkapital 528.000 894.000 1.057.000 785.000 493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 244.000 803.000 323.000 109.000 0
Sum langsiktig gjeld 541.000 205.000 370.000 525.000 668.000
Leverandørgjeld 1.030.000 872.000 1.125.000 1.065.000 1.283.000
Betalbar skatt 0 0 88.000 104.000 0
Skyldig offentlige avgifter 191.000 287.000 333.000 205.000 188.000
Utbytte -168.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 403.000 406.000 461.000 433.000 354.000
Sum kortsiktig gjeld 1.868.000 2.368.000 2.331.000 1.915.000 1.826.000
Sum gjeld og egenkapital 2.937.000 3.467.000 3.758.000 3.225.000 2.987.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.069.000 1.099.000 1.426.000 1.310.000 1.161.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.6 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3
Soliditet 1 25.8 28.1 24.3 16.5
Resultatgrad -1.1 -0.5 5.3 6.3 7.0
Rentedekningsgrad -0.8 -0.3 4.5 4.8 3.9
Gjeldsgrad 4.6 2.9 2.6 3.1 5.1
Total kapitalrentabilitet -2.7 -0.9 12.2 15.5 17.2
Signatur
26.10.2012
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex