Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rauland Fritidsbolig AS
Juridisk navn:  Rauland Fritidsbolig AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38145600
Postboks 92 Otravegen 9 Fax: 38145698
4756 Hovden I Setesdal 4755 Hovden I Setesdal
Fylke: Kommune:
Agder Bykle
Org.nr: 986512500
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: fritidsinvest sør as
Regnskapsfører: Institutt For Bedriftssikring As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-30%
Egenkapital  
  
-13.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 -10.000 -34.000 -106.000 -110.000
Egenkapital: 82.000 95.000 105.000 139.000 -55.000
Regnskap for  Rauland Fritidsbolig AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -10.000 -15.000 -12.000 -8.000
Driftsresultat -14.000 -10.000 -15.000 -12.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -19.000 -94.000 -102.000
Finans 0 0 -19.000 -94.000 -102.000
Resultat før skatt -13.000 -10.000 -34.000 -106.000 -110.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -10.000 -34.000 -106.000 -110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.558.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000
Sum omløpsmidler 74.000 19.000 29.000 71.000 177.000
Sum eiendeler 2.632.000 2.356.000 2.366.000 2.408.000 2.514.000
Sum opptjent egenkapital -1.318.000 -1.305.000 -1.295.000 -1.261.000 -1.155.000
Sum egenkapital 82.000 95.000 105.000 139.000 -55.000
Sum langsiktig gjeld 2.550.000 2.260.000 2.260.000 2.260.000 2.560.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 8.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 2.632.000 2.355.000 2.365.000 2.407.000 2.514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -10.000 -15.000 -12.000 -8.000
Driftskostnader -14.000 -10.000 -15.000 -12.000 -8.000
Driftsresultat -14.000 -10.000 -15.000 -12.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -19.000 -94.000 -102.000
Finans 0 0 -19.000 -94.000 -102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -10.000 -34.000 -106.000 -110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.558.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.558.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.558.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 19.000 29.000 71.000 177.000
Sum omløpsmidler 74.000 19.000 29.000 71.000 177.000
Sum eiendeler 2.632.000 2.356.000 2.366.000 2.408.000 2.514.000
Sum opptjent egenkapital -1.318.000 -1.305.000 -1.295.000 -1.261.000 -1.155.000
Sum egenkapital 82.000 95.000 105.000 139.000 -55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.550.000 2.260.000 2.260.000 2.260.000 2.560.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 8.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 8.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 2.632.000 2.355.000 2.365.000 2.407.000 2.514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000 19.000 29.000 63.000 168.000
Likviditetsgrad 1 8.9 19.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 8.9 19.7
Soliditet 3.1 4 4.4 5.8 -2.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.8 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad 31.1 23.8 21.5 16.3 -46.7
Total kapitalrentabilitet -0.5 -0.4 -0.6 -0.5 -0.3
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex