Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rauland Høgfjellshotell AS
Juridisk navn:  Rauland Høgfjellshotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99359000
Høgfjellsbakken 1 Høgfjellsbakken 1 Fax: 35073577
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 986387978
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/19/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Seljord Rekneskaps-Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.22%
Resultat  
  
123.52%
Egenkapital  
  
450.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.675.000 11.295.000 12.829.000 14.119.000 13.097.000
Resultat: 202.000 -859.000 -580.000 183.000 46.000
Egenkapital: 428.000 -122.000 373.000 486.000 330.000
Regnskap for  Rauland Høgfjellshotell AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.675.000 11.295.000 12.829.000 14.119.000 13.097.000
Driftskostnader -12.508.000 -12.189.000 -13.412.000 -13.959.000 -13.064.000
Driftsresultat 166.000 -893.000 -583.000 160.000 33.000
Finansinntekter 45.000 45.000 23.000 32.000 35.000
Finanskostnader -10.000 -11.000 -20.000 -9.000 -23.000
Finans 35.000 34.000 3.000 23.000 12.000
Resultat før skatt 202.000 -859.000 -580.000 183.000 46.000
Skattekostnad -52.000 196.000 117.000 -60.000 -18.000
Årsresultat 149.000 -663.000 -462.000 123.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 232.000 84.000 93.000 155.000
Sum omløpsmidler 2.720.000 2.154.000 3.133.000 2.387.000 2.792.000
Sum eiendeler 2.764.000 2.386.000 3.217.000 2.480.000 2.947.000
Sum opptjent egenkapital -640.000 -790.000 -127.000 -14.000 -1.329.000
Sum egenkapital 428.000 -122.000 373.000 486.000 330.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.336.000 2.509.000 2.845.000 1.994.000 2.616.000
Sum gjeld og egenkapital 2.764.000 2.387.000 3.218.000 2.480.000 2.946.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.004.000 10.477.000 12.058.000 13.551.000 12.750.000
Andre inntekter 670.000 818.000 770.000 569.000 347.000
Driftsinntekter 12.675.000 11.295.000 12.829.000 14.119.000 13.097.000
Varekostnad -2.219.000 -1.980.000 -2.112.000 -2.460.000 -2.362.000
Lønninger -4.572.000 -4.658.000 -5.343.000 -5.522.000 -5.755.000
Avskrivning -17.000 -20.000 -10.000 -10.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.700.000 -5.531.000 -5.947.000 -5.967.000 -4.928.000
Driftskostnader -12.508.000 -12.189.000 -13.412.000 -13.959.000 -13.064.000
Driftsresultat 166.000 -893.000 -583.000 160.000 33.000
Finansinntekter 45.000 45.000 23.000 32.000 35.000
Finanskostnader -10.000 -11.000 -20.000 -9.000 -23.000
Finans 35.000 34.000 3.000 23.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 149.000 -663.000 -462.000 123.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 198.000 55.000 54.000 126.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 34.000 29.000 39.000 29.000
Sum varige driftsmidler 17.000 34.000 29.000 39.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 232.000 84.000 93.000 155.000
Varebeholdning 484.000 483.000 601.000 491.000 380.000
Kundefordringer 1.045.000 746.000 602.000 1.024.000 1.183.000
Andre fordringer 176.000 250.000 202.000 27.000 91.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 274.000 188.000 253.000 205.000 144.000
Sum omløpsmidler 2.720.000 2.154.000 3.133.000 2.387.000 2.792.000
Sum eiendeler 2.764.000 2.386.000 3.217.000 2.480.000 2.947.000
Sum opptjent egenkapital -640.000 -790.000 -127.000 -14.000 -1.329.000
Sum egenkapital 428.000 -122.000 373.000 486.000 330.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 78.000 191.000 0 113.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.453.000 897.000 1.335.000 684.000 994.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 87.000 316.000 339.000 268.000 192.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 796.000 1.217.000 980.000 1.041.000 1.317.000
Sum kortsiktig gjeld 2.336.000 2.509.000 2.845.000 1.994.000 2.616.000
Sum gjeld og egenkapital 2.764.000 2.387.000 3.218.000 2.480.000 2.946.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 384.000 -355.000 288.000 393.000 176.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 1.1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1 0.7 0.9 1.0 1.0
Soliditet 15.5 -5.1 11.6 19.6 11.2
Resultatgrad 1.3 -7.9 -4.5 1.1 0.3
Rentedekningsgrad 16.6 -81.2 -29.1 21.3 3.0
Gjeldsgrad 5.5 -20.6 7.6 4.1 7.9
Total kapitalrentabilitet 7.6 -35.5 -17.4 7.7 2.3
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex