Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rauland Handelshus As
Juridisk navn:  Rauland Handelshus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32730890
Daniel Barths Vei 3 Fax: 32730852
3612 Kongsberg 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 964941130
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 9/21/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Oddbjørn Roso
Utvikling:
Omsetning  
  
8.6%
Resultat  
  
-25.12%
Egenkapital  
  
7.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.637.000 3.349.000 2.989.000 3.197.000 3.837.000
Resultat: 790.000 1.055.000 317.000 208.000 930.000
Egenkapital: 8.818.000 8.178.000 7.343.000 7.071.000 6.851.000
Regnskap for  Rauland Handelshus As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.637.000 3.349.000 2.989.000 3.197.000 3.837.000
Driftskostnader -2.218.000 -1.586.000 -1.728.000 -1.981.000 -1.766.000
Driftsresultat 1.419.000 1.763.000 1.261.000 1.216.000 2.072.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -631.000 -711.000 -947.000 -1.009.000 -1.143.000
Finans -629.000 -709.000 -945.000 -1.007.000 -1.142.000
Resultat før skatt 790.000 1.055.000 317.000 208.000 930.000
Skattekostnad -149.000 -219.000 -45.000 11.000 -251.000
Årsresultat 640.000 836.000 272.000 220.000 679.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.795.000 26.699.000 27.603.000 29.055.000 29.974.000
Sum omløpsmidler 2.967.000 2.105.000 1.572.000 1.712.000 1.322.000
Sum eiendeler 28.762.000 28.804.000 29.175.000 30.767.000 31.296.000
Sum opptjent egenkapital 8.368.000 7.728.000 6.893.000 6.621.000 6.401.000
Sum egenkapital 8.818.000 8.178.000 7.343.000 7.071.000 6.851.000
Sum langsiktig gjeld 19.010.000 19.849.000 20.983.000 22.279.000 22.957.000
Sum kortsiktig gjeld 933.000 776.000 850.000 1.418.000 1.489.000
Sum gjeld og egenkapital 28.761.000 28.803.000 29.176.000 30.768.000 31.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.637.000 3.349.000 2.989.000 3.197.000 3.837.000
Driftsinntekter 3.637.000 3.349.000 2.989.000 3.197.000 3.837.000
Varekostnad 0 0 0 -95.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -904.000 -904.000 -904.000 -919.000 -948.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.314.000 -682.000 -824.000 -967.000 -818.000
Driftskostnader -2.218.000 -1.586.000 -1.728.000 -1.981.000 -1.766.000
Driftsresultat 1.419.000 1.763.000 1.261.000 1.216.000 2.072.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -631.000 -711.000 -947.000 -1.009.000 -1.143.000
Finans -629.000 -709.000 -945.000 -1.007.000 -1.142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 640.000 836.000 272.000 220.000 679.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 25.778.000 26.682.000 27.586.000 29.038.000 29.953.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 5.000
Sum varige driftsmidler 25.778.000 26.682.000 27.586.000 29.038.000 29.958.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 25.795.000 26.699.000 27.603.000 29.055.000 29.974.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 353.000 484.000 483.000 1.152.000 724.000
Andre fordringer 25.000 425.000 44.000 42.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.589.000 1.196.000 665.000 139.000 218.000
Sum omløpsmidler 2.967.000 2.105.000 1.572.000 1.712.000 1.322.000
Sum eiendeler 28.762.000 28.804.000 29.175.000 30.767.000 31.296.000
Sum opptjent egenkapital 8.368.000 7.728.000 6.893.000 6.621.000 6.401.000
Sum egenkapital 8.818.000 8.178.000 7.343.000 7.071.000 6.851.000
Sum avsetninger til forpliktelser 710.000 782.000 826.000 847.000 880.000
Gjeld til kredittinstitutt 350.000 0 17.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.010.000 19.849.000 20.983.000 22.279.000 22.957.000
Leverandørgjeld 273.000 125.000 124.000 834.000 801.000
Betalbar skatt 221.000 263.000 66.000 21.000 118.000
Skyldig offentlige avgifter 79.000 67.000 131.000 48.000 46.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 321.000 512.000 515.000 524.000
Sum kortsiktig gjeld 933.000 776.000 850.000 1.418.000 1.489.000
Sum gjeld og egenkapital 28.761.000 28.803.000 29.176.000 30.768.000 31.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.034.000 1.329.000 722.000 294.000 -167.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.7 1.8 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 3.2 2.7 1.8 1.3 0.9
Soliditet 30.7 28.4 25.2 23.0 21.9
Resultatgrad 3 52.6 42.2 38.0 54.0
Rentedekningsgrad 2.2 2.5 1.3 1.2 1.8
Gjeldsgrad 2.3 2.5 3 3.4 3.6
Total kapitalrentabilitet 4.9 6.1 4.3 4.0 6.6
Signatur
02.11.2012
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex