Rauland Holding As
Juridisk navn:  Rauland Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91124818
Rjukanvegen 244 Rjukanvegen 244 Fax:
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 998547326
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/18/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Haugerud Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1333.33%
Egenkapital  
  
17.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 430.000 30.000 226.000 366.000 -16.000
Egenkapital: 66.000 56.000 56.000 30.000 14.000
Regnskap for  Rauland Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -16.000 -18.000 -10.000 -11.000
Driftsresultat -15.000 -16.000 -18.000 -10.000 -11.000
Finansinntekter 450.000 50.000 250.000 382.000 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -6.000 -6.000 -5.000
Finans 446.000 46.000 244.000 376.000 -5.000
Resultat før skatt 430.000 30.000 226.000 366.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 430.000 30.000 226.000 366.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 230.000 230.000 200.000 200.000 200.000
Sum omløpsmidler 506.000 94.000 290.000 534.000 25.000
Sum eiendeler 736.000 324.000 490.000 734.000 225.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 26.000 26.000 0 -16.000
Sum egenkapital 66.000 56.000 56.000 30.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 236.000 231.000 227.000 349.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 434.000 37.000 207.000 355.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 736.000 324.000 490.000 734.000 226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -16.000 -18.000 -10.000 -11.000
Driftskostnader -15.000 -16.000 -18.000 -10.000 -11.000
Driftsresultat -15.000 -16.000 -18.000 -10.000 -11.000
Finansinntekter 450.000 50.000 250.000 382.000 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -6.000 -6.000 -5.000
Finans 446.000 46.000 244.000 376.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -420.000 -30.000 -200.000 -350.000 0
Årsresultat 430.000 30.000 226.000 366.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 230.000 230.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 230.000 230.000 200.000 200.000 200.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 450.000 50.000 250.000 452.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 44.000 40.000 83.000 10.000
Sum omløpsmidler 506.000 94.000 290.000 534.000 25.000
Sum eiendeler 736.000 324.000 490.000 734.000 225.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 26.000 26.000 0 -16.000
Sum egenkapital 66.000 56.000 56.000 30.000 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 236.000 231.000 227.000 349.000 207.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -420.000 -30.000 -200.000 -350.000 0
Annen kortsiktig gjeld 434.000 37.000 207.000 355.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 434.000 37.000 207.000 355.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 736.000 324.000 490.000 734.000 226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.000 57.000 83.000 179.000 20.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.5 1.4 1.5 5.0
Likviditetsgrad 2 1.2 2.5 1.4 1.6 5.1
Soliditet 9 17.3 11.4 4.1 6.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -3.8 62.0 -2.2
Gjeldsgrad 10.2 4.8 7.8 23.5 15.1
Total kapitalrentabilitet 59.1 10.5 47.3 50.7 -4.9
Signatur
27.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex