Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rauland Husflid Og Gåvesenter AS
Juridisk navn:  Rauland Husflid Og Gåvesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35071518
Fax: 35071199
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 982930863
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/22/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Seljord Rekneskaps-Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
41.88%
Resultat  
  
3212.5%
Egenkapital  
  
129.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.103.000 2.187.000 2.284.000 2.243.000 2.294.000
Resultat: 530.000 16.000 -107.000 -98.000 -205.000
Egenkapital: 118.000 -401.000 -417.000 -310.000 -212.000
Regnskap for  Rauland Husflid Og Gåvesenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.103.000 2.187.000 2.284.000 2.243.000 2.294.000
Driftskostnader -2.554.000 -2.139.000 -2.360.000 -2.295.000 -2.432.000
Driftsresultat 549.000 48.000 -77.000 -52.000 -139.000
Finansinntekter 6.000 3.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -24.000 -34.000 -33.000 -47.000 -66.000
Finans -18.000 -31.000 -31.000 -46.000 -66.000
Resultat før skatt 530.000 16.000 -107.000 -98.000 -205.000
Skattekostnad -11.000 0 0 0 0
Årsresultat 519.000 16.000 -107.000 -98.000 -205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum omløpsmidler 1.851.000 1.306.000 1.196.000 1.136.000 1.135.000
Sum eiendeler 1.857.000 1.312.000 1.202.000 1.142.000 1.141.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 -501.000 -517.000 -410.000 -312.000
Sum egenkapital 118.000 -401.000 -417.000 -310.000 -212.000
Sum langsiktig gjeld 916.000 916.000 864.000 864.000 467.000
Sum kortsiktig gjeld 823.000 797.000 755.000 588.000 885.000
Sum gjeld og egenkapital 1.857.000 1.312.000 1.202.000 1.142.000 1.140.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.512.000 2.187.000 2.284.000 2.243.000 2.294.000
Andre inntekter 591.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.103.000 2.187.000 2.284.000 2.243.000 2.294.000
Varekostnad -1.091.000 -936.000 -1.118.000 -1.075.000 -1.152.000
Lønninger -924.000 -803.000 -826.000 -786.000 -872.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -539.000 -400.000 -416.000 -434.000 -408.000
Driftskostnader -2.554.000 -2.139.000 -2.360.000 -2.295.000 -2.432.000
Driftsresultat 549.000 48.000 -77.000 -52.000 -139.000
Finansinntekter 6.000 3.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -24.000 -34.000 -33.000 -47.000 -66.000
Finans -18.000 -31.000 -31.000 -46.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 519.000 16.000 -107.000 -98.000 -205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Varebeholdning 1.173.000 1.144.000 1.102.000 1.035.000 1.057.000
Kundefordringer 1.000 75.000 0 0 1.000
Andre fordringer 20.000 18.000 16.000 24.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 657.000 70.000 78.000 78.000 56.000
Sum omløpsmidler 1.851.000 1.306.000 1.196.000 1.136.000 1.135.000
Sum eiendeler 1.857.000 1.312.000 1.202.000 1.142.000 1.141.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 -501.000 -517.000 -410.000 -312.000
Sum egenkapital 118.000 -401.000 -417.000 -310.000 -212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 149.000 330.000 306.000 251.000 165.000
Sum langsiktig gjeld 916.000 916.000 864.000 864.000 467.000
Leverandørgjeld 210.000 89.000 93.000 90.000 284.000
Betalbar skatt 11.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 94.000 126.000 106.000 101.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 357.000 285.000 231.000 140.000 335.000
Sum kortsiktig gjeld 823.000 797.000 755.000 588.000 885.000
Sum gjeld og egenkapital 1.857.000 1.312.000 1.202.000 1.142.000 1.140.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.028.000 509.000 441.000 548.000 250.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.6 1.6 1.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.2 0.1 0.2 0.1
Soliditet 6.4 -30.6 -34.7 -27.1 -18.6
Resultatgrad 17.7 2.2 -3.4 -2.3 -6.1
Rentedekningsgrad 22.9 1.4 -2.3 -1.1 -2.1
Gjeldsgrad 14.7 -4.3 -3.9 -4.7 -6.4
Total kapitalrentabilitet 29.9 3.9 -6.2 -4.5 -12.2
Signatur
05.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex