Rauland Hytte- Og Vaktmesterservice As
Juridisk navn:  Rauland Hytte- Og Vaktmesterservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90954804
Brendeberg 22A Fax:
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 912608603
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 10/1/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vest Telemark Økonomi Og Rekneskap A
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.76%
Resultat  
  
-95.6%
Egenkapital  
  
-423.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.890.000 2.479.000 448.000 739.000 1.370.000
Resultat: -534.000 -273.000 222.000 -87.000 -24.000
Egenkapital: -660.000 -126.000 119.000 -75.000 11.000
Regnskap for  Rauland Hytte- Og Vaktmesterservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.890.000 2.479.000 448.000 739.000 1.370.000
Driftskostnader -2.417.000 -2.749.000 -223.000 -823.000 -1.394.000
Driftsresultat -526.000 -268.000 225.000 -84.000 -24.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 0
Finanskostnader -9.000 -5.000 -3.000 -4.000 0
Finans -8.000 -5.000 -3.000 -2.000 0
Resultat før skatt -534.000 -273.000 222.000 -87.000 -24.000
Skattekostnad 0 28.000 -28.000 0 1.000
Årsresultat -534.000 -245.000 195.000 -87.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 86.000 2.000 289.000 48.000
Sum omløpsmidler 424.000 492.000 285.000 21.000 413.000
Sum eiendeler 570.000 578.000 287.000 310.000 461.000
Sum opptjent egenkapital -690.000 -156.000 89.000 -105.000 -19.000
Sum egenkapital -660.000 -126.000 119.000 -75.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 17.000 45.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.230.000 704.000 149.000 341.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 570.000 578.000 285.000 311.000 461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.890.000 2.479.000 418.000 695.000 1.370.000
Andre inntekter 0 0 30.000 44.000 0
Driftsinntekter 1.890.000 2.479.000 448.000 739.000 1.370.000
Varekostnad -1.000 -104.000 -97.000 -476.000 -340.000
Lønninger -2.060.000 -2.518.000 -37.000 -63.000 -772.000
Avskrivning -15.000 -16.000 -18.000 -35.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -341.000 -111.000 -71.000 -249.000 -271.000
Driftskostnader -2.417.000 -2.749.000 -223.000 -823.000 -1.394.000
Driftsresultat -526.000 -268.000 225.000 -84.000 -24.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 0
Finanskostnader -9.000 -5.000 -3.000 -4.000 0
Finans -8.000 -5.000 -3.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -534.000 -245.000 195.000 -87.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 50.000 65.000 122.000 49.000
Sum varige driftsmidler 35.000 50.000 65.000 122.000 49.000
Sum finansielle anleggsmidler 111.000 37.000 -64.000 167.000 0
Sum anleggsmidler 146.000 86.000 2.000 289.000 48.000
Varebeholdning 0 0 0 0 48.000
Kundefordringer 379.000 330.000 169.000 4.000 114.000
Andre fordringer 32.000 13.000 13.000 13.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 148.000 102.000 4.000 237.000
Sum omløpsmidler 424.000 492.000 285.000 21.000 413.000
Sum eiendeler 570.000 578.000 287.000 310.000 461.000
Sum opptjent egenkapital -690.000 -156.000 89.000 -105.000 -19.000
Sum egenkapital -660.000 -126.000 119.000 -75.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 17.000 45.000 0
Leverandørgjeld 8.000 -24.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 20.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 810.000 415.000 24.000 36.000 267.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 412.000 312.000 104.000 304.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 1.230.000 704.000 149.000 341.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 570.000 578.000 285.000 311.000 461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -806.000 -212.000 136.000 -320.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.7 1.9 0.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.7 1.9 0.1 0.9
Soliditet -115.8 -21.8 41.8 -24.1 2.4
Resultatgrad -27.8 -10.8 50.2 -11.4 -1.8
Rentedekningsgrad -58.4 -53.6 7 -20.5
Gjeldsgrad -1.9 -5.6 1.4 -5.1 40.9
Total kapitalrentabilitet -92.1 -46.4 78.9 -26.4 -5.2
Signatur
06.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex