Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rauland Hyttebygg As
Juridisk navn:  Rauland Hyttebygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Svalastog Holding As Rauland Rauland Fax:
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 915870627
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/4/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Haugerud Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
67.43%
Resultat  
  
-90.77%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.791.000 6.445.000 11.726.000 0
Resultat: -248.000 -130.000 558.000 -122.000
Egenkapital: 81.000 81.000 81.000 30.000
Regnskap for  Rauland Hyttebygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.791.000 6.445.000 11.726.000 0
Driftskostnader -10.942.000 -6.483.000 -11.003.000 -89.000
Driftsresultat -152.000 -38.000 722.000 -89.000
Finansinntekter 57.000 42.000 15.000 0
Finanskostnader -153.000 -134.000 -179.000 -33.000
Finans -96.000 -92.000 -164.000 -33.000
Resultat før skatt -248.000 -130.000 558.000 -122.000
Skattekostnad 0 0 -140.000 34.000
Årsresultat -248.000 -130.000 419.000 -89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.159.000 9.387.000 6.113.000 4.496.000
Sum eiendeler 7.159.000 9.387.000 6.113.000 4.496.000
Sum opptjent egenkapital -248.000 0 51.000 0
Sum egenkapital 81.000 81.000 81.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 1.257.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.822.000 9.306.000 6.032.000 4.466.000
Sum gjeld og egenkapital 7.160.000 9.387.000 6.113.000 4.496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.791.000 6.445.000 11.726.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.791.000 6.445.000 11.726.000 0
Varekostnad -10.343.000 -5.888.000 -10.454.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -599.000 -595.000 -549.000 -89.000
Driftskostnader -10.942.000 -6.483.000 -11.003.000 -89.000
Driftsresultat -152.000 -38.000 722.000 -89.000
Finansinntekter 57.000 42.000 15.000 0
Finanskostnader -153.000 -134.000 -179.000 -33.000
Finans -96.000 -92.000 -164.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 -368.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -248.000 -130.000 419.000 -89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 2.343.000 4.226.000 2.134.000 4.345.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 2.420.000 2.382.000 1.495.000 151.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.396.000 2.779.000 2.484.000 0
Sum omløpsmidler 7.159.000 9.387.000 6.113.000 4.496.000
Sum eiendeler 7.159.000 9.387.000 6.113.000 4.496.000
Sum opptjent egenkapital -248.000 0 51.000 0
Sum egenkapital 81.000 81.000 81.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.850.000 1.557.000 2.098.000
Sum langsiktig gjeld 1.257.000 0 0 0
Leverandørgjeld 5.088.000 6.282.000 3.968.000 2.364.000
Betalbar skatt 0 0 17.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 733.000 174.000 490.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 5.822.000 9.306.000 6.032.000 4.466.000
Sum gjeld og egenkapital 7.160.000 9.387.000 6.113.000 4.496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.337.000 81.000 81.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.7 0.1
Soliditet 1.1 0.9 1.3 0.7
Resultatgrad -1.4 -0.6 6.2
Rentedekningsgrad - -0.3 4 -2.7
Gjeldsgrad 87.4 114.9 74.5 148.9
Total kapitalrentabilitet -1.3 0 12.1 -2.0
Signatur
07.09.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex