Rauland Hytteservice AS
Juridisk navn:  Rauland Hytteservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35073200
Neslandsvegen 192 Neslandsvegen 192 Fax:
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 991449132
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/26/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Tinn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.14%
Resultat  
  
-207.34%
Egenkapital  
  
-20.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.494.000 3.675.000 3.439.000 3.714.000 3.176.000
Resultat: -234.000 218.000 169.000 52.000 115.000
Egenkapital: 722.000 904.000 737.000 610.000 572.000
Regnskap for  Rauland Hytteservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.494.000 3.675.000 3.439.000 3.714.000 3.176.000
Driftskostnader -2.728.000 -3.457.000 -3.271.000 -3.663.000 -3.062.000
Driftsresultat -234.000 218.000 168.000 52.000 115.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -234.000 218.000 169.000 52.000 115.000
Skattekostnad 52.000 -52.000 -42.000 -14.000 -32.000
Årsresultat -182.000 166.000 127.000 38.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 351.000 414.000 518.000 185.000 149.000
Sum omløpsmidler 831.000 1.099.000 930.000 983.000 1.051.000
Sum eiendeler 1.182.000 1.513.000 1.448.000 1.168.000 1.200.000
Sum opptjent egenkapital 622.000 804.000 637.000 510.000 472.000
Sum egenkapital 722.000 904.000 737.000 610.000 572.000
Sum langsiktig gjeld 0 11.000 12.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 460.000 598.000 699.000 557.000 627.000
Sum gjeld og egenkapital 1.182.000 1.513.000 1.448.000 1.167.000 1.199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.494.000 3.675.000 3.427.000 3.714.000 3.176.000
Andre inntekter 0 0 11.000 0 0
Driftsinntekter 2.494.000 3.675.000 3.439.000 3.714.000 3.176.000
Varekostnad -1.581.000 -1.473.000 -1.085.000 -1.660.000 -947.000
Lønninger -677.000 -1.427.000 -1.559.000 -1.464.000 -1.605.000
Avskrivning -104.000 -104.000 -94.000 -54.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -366.000 -453.000 -533.000 -485.000 -464.000
Driftskostnader -2.728.000 -3.457.000 -3.271.000 -3.663.000 -3.062.000
Driftsresultat -234.000 218.000 168.000 52.000 115.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -182.000 166.000 127.000 38.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 310.000 414.000 518.000 185.000 148.000
Sum varige driftsmidler 310.000 414.000 518.000 185.000 148.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 351.000 414.000 518.000 185.000 149.000
Varebeholdning 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Kundefordringer 500.000 386.000 65.000 9.000 54.000
Andre fordringer 0 315.000 322.000 316.000 318.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 326.000 393.000 538.000 652.000 674.000
Sum omløpsmidler 831.000 1.099.000 930.000 983.000 1.051.000
Sum eiendeler 1.182.000 1.513.000 1.448.000 1.168.000 1.200.000
Sum opptjent egenkapital 622.000 804.000 637.000 510.000 472.000
Sum egenkapital 722.000 904.000 737.000 610.000 572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 11.000 12.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 11.000 12.000 0 0
Leverandørgjeld 27.000 112.000 95.000 155.000 35.000
Betalbar skatt 0 52.000 31.000 13.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 371.000 377.000 315.000 252.000 161.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 56.000 259.000 136.000 401.000
Sum kortsiktig gjeld 460.000 598.000 699.000 557.000 627.000
Sum gjeld og egenkapital 1.182.000 1.513.000 1.448.000 1.167.000 1.199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 371.000 501.000 231.000 426.000 424.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.3 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.3 1.8 1.7
Soliditet 61.1 59.7 50.9 52.3 47.7
Resultatgrad -9.4 5.9 4.9 1.4 3.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.7 1 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet -19.8 14.4 11.6 4.5 9.6
Signatur
04.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex