Rauland Jernvare As
Juridisk navn:  Rauland Jernvare As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35062190
Juvlandsvegen 18 Juvlandsvegen 18 Fax:
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 997985613
Aksjekapital: 690.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/25/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vinje Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.27%
Resultat  
  
-41.3%
Egenkapital  
  
8.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.119.000 5.925.000 5.924.000 6.009.000 6.136.000
Resultat: 108.000 184.000 41.000 192.000 209.000
Egenkapital: 1.077.000 996.000 858.000 829.000 690.000
Regnskap for  Rauland Jernvare As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.119.000 5.925.000 5.924.000 6.009.000 6.136.000
Driftskostnader -5.972.000 -5.698.000 -5.840.000 -5.771.000 -5.879.000
Driftsresultat 146.000 227.000 84.000 238.000 258.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -40.000 -45.000 -44.000 -47.000 -49.000
Finans -38.000 -44.000 -43.000 -46.000 -48.000
Resultat før skatt 108.000 184.000 41.000 192.000 209.000
Skattekostnad -26.000 -46.000 -12.000 -53.000 -68.000
Årsresultat 82.000 138.000 29.000 139.000 142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 42.000 86.000 193.000 300.000
Sum omløpsmidler 3.746.000 3.757.000 3.286.000 3.487.000 3.344.000
Sum eiendeler 3.773.000 3.799.000 3.372.000 3.680.000 3.644.000
Sum opptjent egenkapital 398.000 317.000 178.000 150.000 11.000
Sum egenkapital 1.077.000 996.000 858.000 829.000 690.000
Sum langsiktig gjeld 1.623.000 1.828.000 1.787.000 1.945.000 2.044.000
Sum kortsiktig gjeld 1.073.000 975.000 727.000 906.000 910.000
Sum gjeld og egenkapital 3.773.000 3.799.000 3.371.000 3.680.000 3.644.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.061.000 5.899.000 5.887.000 5.969.000 6.103.000
Andre inntekter 57.000 26.000 37.000 40.000 33.000
Driftsinntekter 6.119.000 5.925.000 5.924.000 6.009.000 6.136.000
Varekostnad -3.697.000 -3.449.000 -3.668.000 -3.608.000 -3.628.000
Lønninger -1.314.000 -1.233.000 -1.165.000 -1.138.000 -1.160.000
Avskrivning -7.000 -45.000 -124.000 -119.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -954.000 -971.000 -883.000 -906.000 -963.000
Driftskostnader -5.972.000 -5.698.000 -5.840.000 -5.771.000 -5.879.000
Driftsresultat 146.000 227.000 84.000 238.000 258.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -40.000 -45.000 -44.000 -47.000 -49.000
Finans -38.000 -44.000 -43.000 -46.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -103.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 138.000 29.000 139.000 142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 34.000 34.000 17.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 7.000 52.000 176.000 295.000
Sum varige driftsmidler 0 7.000 52.000 176.000 295.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 42.000 86.000 193.000 300.000
Varebeholdning 1.581.000 1.596.000 1.599.000 1.760.000 1.933.000
Kundefordringer 151.000 216.000 208.000 221.000 225.000
Andre fordringer 222.000 300.000 257.000 134.000 236.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.792.000 1.645.000 1.222.000 1.372.000 951.000
Sum omløpsmidler 3.746.000 3.757.000 3.286.000 3.487.000 3.344.000
Sum eiendeler 3.773.000 3.799.000 3.372.000 3.680.000 3.644.000
Sum opptjent egenkapital 398.000 317.000 178.000 150.000 11.000
Sum egenkapital 1.077.000 996.000 858.000 829.000 690.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.623.000 1.828.000 1.787.000 1.945.000 2.044.000
Leverandørgjeld 606.000 409.000 239.000 315.000 369.000
Betalbar skatt 19.000 46.000 30.000 66.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 185.000 233.000 194.000 256.000 164.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 263.000 287.000 264.000 270.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 1.073.000 975.000 727.000 906.000 910.000
Sum gjeld og egenkapital 3.773.000 3.799.000 3.371.000 3.680.000 3.644.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.673.000 2.782.000 2.559.000 2.581.000 2.434.000
Likviditetsgrad 1 3 3.9 4.5 3.8 3.7
Likviditetsgrad 2 2 2.2 2.3 2.0 1.6
Soliditet 28.5 26.2 25.4 22.5 18.9
Resultatgrad 2.4 3.8 1.4 4.0 4.2
Rentedekningsgrad 3.6 5 1.9 5.1 5.3
Gjeldsgrad 2.5 2.8 2.9 3.4 4.3
Total kapitalrentabilitet 3.9 6 2.5 6.5 7.1
Signatur
10.04.2017
I FELLESSKAP AV STYRETS LEDER, ELLER I HANS FRAVÆR NESTLEDER, OG
DAGLIG LEDER.
Prokurister
10.04.2017
PROKURA KVAR FOR SEG
STRØMME SIGBJØRN
SÆREN VIDAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex