Rauland Kraftforsyningslag Sa
Juridisk navn:  Rauland Kraftforsyningslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35062075
Raulandsvegen 1713 Raulandsvegen 1713 Fax: 35062070
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 915317898
Aksjekapital: 65.736.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 3/26/1940
Foretakstype: SA
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.7%
Resultat  
  
-38.78%
Egenkapital  
  
4.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 63.673.000 59.677.000 50.264.000 41.964.000 43.903.000
Resultat: 3.842.000 6.276.000 5.326.000 -700.000 2.641.000
Egenkapital: 65.736.000 62.660.000 60.389.000 56.707.000 58.229.000
Regnskap for  Rauland Kraftforsyningslag Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 63.673.000 59.677.000 50.264.000 41.964.000 43.903.000
Driftskostnader -59.313.000 -52.894.000 -44.835.000 -42.842.000 -42.090.000
Driftsresultat 4.360.000 6.783.000 5.430.000 -879.000 1.814.000
Finansinntekter 326.000 318.000 469.000 653.000 0
Finanskostnader -844.000 -825.000 -573.000 -473.000 0
Finans -518.000 -507.000 -104.000 180.000 0
Resultat før skatt 3.842.000 6.276.000 5.326.000 -700.000 2.641.000
Skattekostnad -766.000 -1.209.000 -1.643.000 -822.000 -1.530.000
Årsresultat 3.076.000 5.068.000 3.683.000 -1.522.000 1.111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.296.000 71.001.000 64.272.000 53.185.000 49.633.000
Sum omløpsmidler 32.171.000 34.608.000 30.742.000 25.542.000 33.174.000
Sum eiendeler 107.467.000 105.609.000 95.014.000 78.727.000 82.807.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 65.736.000 62.660.000 60.389.000 56.707.000 58.229.000
Sum langsiktig gjeld 21.782.000 23.776.000 13.029.000 10.708.000 11.750.000
Sum kortsiktig gjeld 19.948.000 19.174.000 21.595.000 11.312.000 12.828.000
Sum gjeld og egenkapital 107.466.000 105.610.000 95.013.000 78.727.000 82.807.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.819.000 23.744.000 17.971.000 13.494.000 15.775.000
Andre inntekter 34.854.000 35.933.000 32.292.000 28.469.000 28.128.000
Driftsinntekter 63.673.000 59.677.000 50.264.000 41.964.000 43.903.000
Varekostnad -32.662.000 -27.278.000 -20.524.000 -15.249.000 -17.474.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -5.030.000 -5.906.000 -3.796.000 -4.023.000 -3.994.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.543.000 -8.301.000 -9.352.000 -10.288.000 -7.991.000
Driftskostnader -59.313.000 -52.894.000 -44.835.000 -42.842.000 -42.090.000
Driftsresultat 4.360.000 6.783.000 5.430.000 -879.000 1.814.000
Finansinntekter 326.000 318.000 469.000 653.000 0
Finanskostnader -844.000 -825.000 -573.000 -473.000 0
Finans -518.000 -507.000 -104.000 180.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.076.000 5.068.000 3.683.000 -1.522.000 1.111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.865.000 10.134.000 10.336.000 2.975.000 3.000.000
Maskiner anlegg 563.000 495.000 624.000 705.000 1.200.000
Driftsløsøre 1.069.000 664.000 747.000 399.000 500.000
Sum varige driftsmidler 73.021.000 68.644.000 61.906.000 50.184.000 46.516.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.276.000 2.357.000 2.365.000 3.001.000 3.116.000
Sum anleggsmidler 75.296.000 71.001.000 64.272.000 53.185.000 49.633.000
Varebeholdning 2.110.000 4.878.000 4.654.000 4.336.000 4.829.000
Kundefordringer 24.373.000 5.399.000 886.000 2.010.000 5.221.000
Andre fordringer 2.207.000 16.544.000 23.951.000 14.454.000 11.035.000
Sum investeringer 0 0 27.000 33.000 0
Kasse, bank 3.480.000 7.788.000 1.224.000 4.709.000 12.088.000
Sum omløpsmidler 32.171.000 34.608.000 30.742.000 25.542.000 33.174.000
Sum eiendeler 107.467.000 105.609.000 95.014.000 78.727.000 82.807.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 65.736.000 62.660.000 60.389.000 56.707.000 58.229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.782.000 23.776.000 13.029.000 10.708.000 11.750.000
Leverandørgjeld 4.305.000 9.757.000 7.465.000 4.430.000 6.076.000
Betalbar skatt 766.000 1.209.000 1.606.000 822.000 1.530.000
Skyldig offentlige avgifter 665.000 763.000 562.000 776.000 757.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.212.000 7.446.000 11.962.000 5.284.000 4.465.000
Sum kortsiktig gjeld 19.948.000 19.174.000 21.595.000 11.312.000 12.828.000
Sum gjeld og egenkapital 107.466.000 105.610.000 95.013.000 78.727.000 82.807.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.223.000 15.434.000 9.147.000 14.230.000 20.346.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1.4 2.3 2.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.2 1.9 2.3
Soliditet 61.2 59.3 63.6 72.0 70.3
Resultatgrad 6.8 11.4 10.8 -2.1 4.1
Rentedekningsgrad 5.2 8.2 9.5 -0.5
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.6 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 4.4 6.7 6.2 -0.3 2.2
Signatur
12.07.2017
FORMANNEN (ELLER TENESTGJERANDE FORMANN) SAMAN MED EIN
STYREMEDLEM BIND LAGET MED SI UNDERSKRIFT.
Prokurister
12.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex