Rauland Laft AS
Juridisk navn:  Rauland Laft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35071011
Neslandsvegen 227 Neslandsvegen 227 Fax:
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 994063529
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/4/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Regnskapsfører: Vinje Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
89.45%
Resultat  
  
58.81%
Egenkapital  
  
46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.962.000 3.147.000 2.157.000 2.907.000 2.194.000
Resultat: 667.000 420.000 45.000 570.000 343.000
Egenkapital: 1.625.000 1.113.000 1.044.000 1.010.000 666.000
Regnskap for  Rauland Laft AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.962.000 3.147.000 2.157.000 2.907.000 2.194.000
Driftskostnader -5.188.000 -2.653.000 -2.030.000 -2.238.000 -1.735.000
Driftsresultat 774.000 494.000 127.000 667.000 459.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -108.000 -75.000 -83.000 -98.000 -117.000
Finans -108.000 -74.000 -83.000 -97.000 -116.000
Resultat før skatt 667.000 420.000 45.000 570.000 343.000
Skattekostnad -155.000 -101.000 -10.000 -151.000 -54.000
Årsresultat 512.000 318.000 34.000 419.000 289.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.115.000 1.246.000 1.312.000 1.491.000 1.516.000
Sum omløpsmidler 2.446.000 1.592.000 1.120.000 1.228.000 1.051.000
Sum eiendeler 3.561.000 2.838.000 2.432.000 2.719.000 2.567.000
Sum opptjent egenkapital 1.525.000 1.013.000 944.000 910.000 566.000
Sum egenkapital 1.625.000 1.113.000 1.044.000 1.010.000 666.000
Sum langsiktig gjeld 969.000 1.122.000 1.273.000 1.418.000 1.536.000
Sum kortsiktig gjeld 968.000 603.000 114.000 292.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 3.562.000 2.838.000 2.431.000 2.720.000 2.567.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.962.000 3.147.000 2.157.000 2.907.000 2.194.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.962.000 3.147.000 2.157.000 2.907.000 2.194.000
Varekostnad -3.690.000 -1.317.000 -1.237.000 -1.361.000 -848.000
Lønninger -1.063.000 -888.000 -560.000 -534.000 -441.000
Avskrivning -152.000 -188.000 -178.000 -163.000 -154.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -283.000 -260.000 -218.000 -221.000 -213.000
Driftskostnader -5.188.000 -2.653.000 -2.030.000 -2.238.000 -1.735.000
Driftsresultat 774.000 494.000 127.000 667.000 459.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -108.000 -75.000 -83.000 -98.000 -117.000
Finans -108.000 -74.000 -83.000 -97.000 -116.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -150.000 0 0
Årsresultat 512.000 318.000 34.000 419.000 289.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 778.000 849.000 919.000 990.000 1.060.000
Maskiner anlegg 337.000 397.000 393.000 501.000 456.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.115.000 1.246.000 1.312.000 1.491.000 1.516.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.115.000 1.246.000 1.312.000 1.491.000 1.516.000
Varebeholdning 168.000 690.000 304.000 141.000 100.000
Kundefordringer 250.000 0 126.000 0 0
Andre fordringer 0 0 26.000 19.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.028.000 902.000 663.000 1.068.000 934.000
Sum omløpsmidler 2.446.000 1.592.000 1.120.000 1.228.000 1.051.000
Sum eiendeler 3.561.000 2.838.000 2.432.000 2.719.000 2.567.000
Sum opptjent egenkapital 1.525.000 1.013.000 944.000 910.000 566.000
Sum egenkapital 1.625.000 1.113.000 1.044.000 1.010.000 666.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 9.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 969.000 1.122.000 1.273.000 1.418.000 1.536.000
Leverandørgjeld 5.000 41.000 128.000 25.000 15.000
Betalbar skatt 163.000 115.000 25.000 152.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 415.000 265.000 62.000 59.000 81.000
Utbytte 0 -100.000 -150.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 385.000 81.000 49.000 55.000 253.000
Sum kortsiktig gjeld 968.000 603.000 114.000 292.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 3.562.000 2.838.000 2.431.000 2.720.000 2.567.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.478.000 989.000 1.006.000 936.000 686.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.6 9.8 4.2 2.9
Likviditetsgrad 2 2.4 1.5 7.2 3.8 2.7
Soliditet 45.6 39.2 42.9 37.1 25.9
Resultatgrad 1 15.7 5.9 22.9 20.9
Rentedekningsgrad 7.2 6.6 1.5 6.8 3.9
Gjeldsgrad 1.2 1.5 1.3 1.7 2.9
Total kapitalrentabilitet 21.7 17.4 5.2 24.6 17.9
Signatur
14.07.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex