Rauland Maskin AS
Juridisk navn:  Rauland Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91124818
Postboks 35 Raulandsvegen 1723 Fax: 35074201
3884 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 988416053
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 6/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Haugerud Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
41.23%
Resultat  
  
890.2%
Egenkapital  
  
33.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.632.000 13.901.000 14.642.000 11.116.000 8.037.000
Resultat: 1.515.000 153.000 1.193.000 1.565.000 143.000
Egenkapital: 2.867.000 2.141.000 2.059.000 1.399.000 610.000
Regnskap for  Rauland Maskin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.632.000 13.901.000 14.642.000 11.116.000 8.037.000
Driftskostnader -18.069.000 -13.683.000 -13.385.000 -9.478.000 -7.787.000
Driftsresultat 1.563.000 218.000 1.257.000 1.637.000 251.000
Finansinntekter 6.000 4.000 3.000 1.000 32.000
Finanskostnader -53.000 -68.000 -67.000 -72.000 -140.000
Finans -47.000 -64.000 -64.000 -71.000 -108.000
Resultat før skatt 1.515.000 153.000 1.193.000 1.565.000 143.000
Skattekostnad -338.000 -21.000 -283.000 -403.000 -38.000
Årsresultat 1.176.000 132.000 910.000 1.162.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.834.000 4.013.000 4.071.000 2.910.000 1.848.000
Sum omløpsmidler 3.165.000 1.993.000 1.792.000 2.186.000 2.893.000
Sum eiendeler 6.999.000 6.006.000 5.863.000 5.096.000 4.741.000
Sum opptjent egenkapital 2.055.000 1.329.000 1.246.000 587.000 -202.000
Sum egenkapital 2.867.000 2.141.000 2.059.000 1.399.000 610.000
Sum langsiktig gjeld 600.000 846.000 1.059.000 847.000 2.045.000
Sum kortsiktig gjeld 3.531.000 3.020.000 2.746.000 2.849.000 2.086.000
Sum gjeld og egenkapital 6.998.000 6.007.000 5.863.000 5.095.000 4.741.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.518.000 13.124.000 13.927.000 10.541.000 7.280.000
Andre inntekter 114.000 776.000 715.000 575.000 757.000
Driftsinntekter 19.632.000 13.901.000 14.642.000 11.116.000 8.037.000
Varekostnad -5.915.000 -3.410.000 -3.938.000 -2.323.000 -1.579.000
Lønninger -4.876.000 -4.597.000 -4.458.000 -3.359.000 -3.276.000
Avskrivning -818.000 -754.000 -643.000 -374.000 -252.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.460.000 -4.922.000 -4.346.000 -3.422.000 -2.720.000
Driftskostnader -18.069.000 -13.683.000 -13.385.000 -9.478.000 -7.787.000
Driftsresultat 1.563.000 218.000 1.257.000 1.637.000 251.000
Finansinntekter 6.000 4.000 3.000 1.000 32.000
Finanskostnader -53.000 -68.000 -67.000 -72.000 -140.000
Finans -47.000 -64.000 -64.000 -71.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0 -23.000 0
Utbytte -450.000 -50.000 -250.000 -350.000 0
Årsresultat 1.176.000 132.000 910.000 1.162.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 0 0 0 0
Fast eiendom 27.000 34.000 41.000 48.000 54.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.023.000 1.906.000 2.310.000 1.511.000 933.000
Sum varige driftsmidler 2.051.000 1.940.000 2.350.000 1.558.000 988.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.746.000 2.073.000 1.721.000 1.352.000 860.000
Sum anleggsmidler 3.834.000 4.013.000 4.071.000 2.910.000 1.848.000
Varebeholdning 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Kundefordringer 1.834.000 1.008.000 903.000 1.034.000 2.415.000
Andre fordringer 468.000 527.000 277.000 520.000 250.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 764.000 359.000 512.000 532.000 127.000
Sum omløpsmidler 3.165.000 1.993.000 1.792.000 2.186.000 2.893.000
Sum eiendeler 6.999.000 6.006.000 5.863.000 5.096.000 4.741.000
Sum opptjent egenkapital 2.055.000 1.329.000 1.246.000 587.000 -202.000
Sum egenkapital 2.867.000 2.141.000 2.059.000 1.399.000 610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 245.000 368.000 367.000 276.000 64.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 342.000
Sum langsiktig gjeld 600.000 846.000 1.059.000 847.000 2.045.000
Leverandørgjeld 1.234.000 1.776.000 866.000 1.215.000 806.000
Betalbar skatt 461.000 20.000 192.000 183.000 0
Skyldig offentlige avgifter 452.000 323.000 530.000 437.000 397.000
Utbytte -450.000 -50.000 -250.000 -350.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.385.000 900.000 1.158.000 1.014.000 540.000
Sum kortsiktig gjeld 3.531.000 3.020.000 2.746.000 2.849.000 2.086.000
Sum gjeld og egenkapital 6.998.000 6.007.000 5.863.000 5.095.000 4.741.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -366.000 -1.027.000 -954.000 -663.000 807.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.7 0.8 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.6 0.8 1.4
Soliditet 4 35.6 35.1 27.5 12.9
Resultatgrad 8 1.6 8.6 14.7 3.1
Rentedekningsgrad 29.5 3.2 18.8 22.8 2.0
Gjeldsgrad 1.4 1.8 1.8 2.6 6.8
Total kapitalrentabilitet 22.4 3.7 21.5 32.1 6.0
Signatur
12.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2016
PROKURA
SVALASTOG TONE TJØNNÅS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex