Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rauland Panorama Eierseksjonssameie
Juridisk navn:  Rauland Panorama Eierseksjonssameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
Postboks 6668 St. Olavs Plass Hammersborg Torg 1 Fax: 22865976
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 995561891
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/28/2009
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.91%
Resultat  
  
32.5%
Egenkapital  
  
18.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 547.000 552.000 458.000 476.000 526.000
Resultat: 53.000 40.000 -75.000 -71.000 46.000
Egenkapital: 337.000 285.000 244.000 319.000 390.000
Regnskap for  Rauland Panorama Eierseksjonssameie
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 547.000 552.000 458.000 476.000 526.000
Driftskostnader -495.000 -512.000 -533.000 -548.000 -484.000
Driftsresultat 52.000 40.000 -75.000 -72.000 41.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 5.000
Resultat før skatt 53.000 40.000 -75.000 -71.000 46.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 40.000 -75.000 -71.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 404.000 301.000 259.000 345.000 414.000
Sum eiendeler 404.000 301.000 259.000 345.000 414.000
Sum opptjent egenkapital 337.000 285.000 244.000 319.000 390.000
Sum egenkapital 337.000 285.000 244.000 319.000 390.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 67.000 17.000 15.000 26.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 404.000 302.000 259.000 345.000 414.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 547.000 552.000 458.000 476.000 526.000
Driftsinntekter 547.000 552.000 458.000 476.000 526.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -26.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -471.000 -488.000 -509.000 -524.000 -458.000
Driftskostnader -495.000 -512.000 -533.000 -548.000 -484.000
Driftsresultat 52.000 40.000 -75.000 -72.000 41.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 40.000 -75.000 -71.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 110.000 128.000
Andre fordringer 129.000 36.000 86.000 -47.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 275.000 265.000 173.000 282.000 283.000
Sum omløpsmidler 404.000 301.000 259.000 345.000 414.000
Sum eiendeler 404.000 301.000 259.000 345.000 414.000
Sum opptjent egenkapital 337.000 285.000 244.000 319.000 390.000
Sum egenkapital 337.000 285.000 244.000 319.000 390.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 57.000 4.000 1.000 16.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 12.000 13.000 10.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 17.000 15.000 26.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 404.000 302.000 259.000 345.000 414.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 337.000 284.000 244.000 319.000 390.000
Likviditetsgrad 1 6 17.7 17.3 13.3 17.3
Likviditetsgrad 2 6 17.7 17.3 13.3 17.3
Soliditet 83.4 94.4 94.2 92.5 94.2
Resultatgrad 9.5 7.2 -16.4 -15.1 7.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.9 13.2 -28.6 -20.6 11.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex