Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Raunhaugen Eiendom AS
Juridisk navn:  Raunhaugen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180577
C/O Hausberg Ingeborg C/O Ingeborg Hausberg Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 982600952
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/26/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10%
Resultat  
  
129.63%
Egenkapital  
  
4.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 783.000 870.000 1.144.000 787.000 476.000
Resultat: 8.000 -27.000 45.000 54.000 60.000
Egenkapital: 149.000 142.000 167.000 133.000 93.000
Regnskap for  Raunhaugen Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 783.000 870.000 1.144.000 787.000 476.000
Driftskostnader -775.000 -897.000 -1.099.000 -733.000 -416.000
Driftsresultat 8.000 -27.000 45.000 54.000 60.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 8.000 -27.000 45.000 54.000 60.000
Skattekostnad 0 1.000 -11.000 -14.000 -16.000
Årsresultat 8.000 -26.000 34.000 41.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 20.000 33.000 52.000 0
Sum omløpsmidler 287.000 282.000 590.000 403.000 270.000
Sum eiendeler 294.000 302.000 623.000 455.000 270.000
Sum opptjent egenkapital -51.000 -58.000 -33.000 -67.000 -107.000
Sum egenkapital 149.000 142.000 167.000 133.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 10.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 160.000 454.000 311.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 293.000 302.000 622.000 454.000 270.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 783.000 870.000 1.144.000 787.000 476.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 783.000 870.000 1.144.000 787.000 476.000
Varekostnad 0 0 -1.000 0 0
Lønninger -680.000 -757.000 -945.000 -578.000 -349.000
Avskrivning -13.000 -13.000 -7.000 -13.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -127.000 -146.000 -142.000 -67.000
Driftskostnader -775.000 -897.000 -1.099.000 -733.000 -416.000
Driftsresultat 8.000 -27.000 45.000 54.000 60.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 -26.000 34.000 41.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 20.000 33.000 52.000 0
Sum varige driftsmidler 7.000 20.000 33.000 52.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 20.000 33.000 52.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 66.000 78.000 169.000 125.000 74.000
Andre fordringer 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 202.000 185.000 403.000 259.000 177.000
Sum omløpsmidler 287.000 282.000 590.000 403.000 270.000
Sum eiendeler 294.000 302.000 623.000 455.000 270.000
Sum opptjent egenkapital -51.000 -58.000 -33.000 -67.000 -107.000
Sum egenkapital 149.000 142.000 167.000 133.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 10.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 10.000 14.000
Leverandørgjeld 7.000 13.000 9.000 10.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 20.000 17.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 76.000 77.000 334.000 227.000 124.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 70.000 91.000 57.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 160.000 454.000 311.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 293.000 302.000 622.000 454.000 270.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 143.000 122.000 136.000 92.000 107.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 1.3 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 2 1.8 1.3 1.3 1.7
Soliditet 50.9 4 26.8 29.3 34.4
Resultatgrad 1 -3.1 3.9 6.9 12.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 1.1 2.7 2.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 2.7 -8.9 7.2 11.9 22.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex