Rearden AS
Juridisk navn:  Rearden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strand Gård Strand Gård Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 988879827
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 10/6/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Anka Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-105.37%
Egenkapital  
  
-3.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -692.000 12.875.000 104.000 603.000 2.018.000
Egenkapital: 19.534.000 20.226.000 7.350.000 7.247.000 6.644.000
Regnskap for  Rearden AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -54.000 -23.000 -28.000 -23.000
Driftsresultat -27.000 -54.000 -23.000 -28.000 -23.000
Finansinntekter -609.000 13.072.000 126.000 630.000 2.041.000
Finanskostnader -56.000 -142.000 0 0 0
Finans -665.000 12.930.000 126.000 630.000 2.041.000
Resultat før skatt -692.000 12.875.000 104.000 603.000 2.018.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -692.000 12.875.000 104.000 603.000 2.018.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.274.000 2.329.000 1.272.000 1.256.000 1.256.000
Sum omløpsmidler 17.435.000 18.068.000 9.500.000 10.805.000 8.955.000
Sum eiendeler 19.709.000 20.397.000 10.772.000 12.061.000 10.211.000
Sum opptjent egenkapital 19.230.000 19.922.000 7.046.000 6.943.000 6.340.000
Sum egenkapital 19.534.000 20.226.000 7.350.000 7.247.000 6.644.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 175.000 172.000 3.422.000 4.813.000 3.567.000
Sum gjeld og egenkapital 19.709.000 20.398.000 10.772.000 12.060.000 10.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -54.000 -23.000 -28.000 -23.000
Driftskostnader -27.000 -54.000 -23.000 -28.000 -23.000
Driftsresultat -27.000 -54.000 -23.000 -28.000 -23.000
Finansinntekter -609.000 13.072.000 126.000 630.000 2.041.000
Finanskostnader -56.000 -142.000 0 0 0
Finans -665.000 12.930.000 126.000 630.000 2.041.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -692.000 12.875.000 104.000 603.000 2.018.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.274.000 2.329.000 1.272.000 1.256.000 1.256.000
Sum anleggsmidler 2.274.000 2.329.000 1.272.000 1.256.000 1.256.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 324.000 315.000 2.211.000 1.427.000 104.000
Sum investeringer 16.925.000 17.545.000 7.284.000 9.367.000 8.820.000
Kasse, bank 185.000 209.000 6.000 10.000 31.000
Sum omløpsmidler 17.435.000 18.068.000 9.500.000 10.805.000 8.955.000
Sum eiendeler 19.709.000 20.397.000 10.772.000 12.061.000 10.211.000
Sum opptjent egenkapital 19.230.000 19.922.000 7.046.000 6.943.000 6.340.000
Sum egenkapital 19.534.000 20.226.000 7.350.000 7.247.000 6.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 175.000 172.000 3.422.000 4.813.000 3.567.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 172.000 3.422.000 4.813.000 3.567.000
Sum gjeld og egenkapital 19.709.000 20.398.000 10.772.000 12.060.000 10.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.260.000 17.896.000 6.078.000 5.992.000 5.388.000
Likviditetsgrad 1 99.6 1 2.8 2.2 2.5
Likviditetsgrad 2 99.6 1 2.8 2.3 2.6
Soliditet 99.1 99.2 68.2 60.1 65.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5 -0.4
Gjeldsgrad 0 0 0.5 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet -3.2 63.8 1 5.0 19.8
Signatur
14.10.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
14.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex