Reboa Medical As
Juridisk navn:  Reboa Medical As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stiklaveien 200 Stiklaveien 200 Fax:
1866 Båstad 1866 Båstad
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 915892582
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/2/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Indre Østfold Regnskapsbyrå Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
42.96%
Resultat  
  
121.43%
Egenkapital  
  
15.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 609.000 426.000 156.000 0
Resultat: 42.000 -196.000 -104.000 -36.000
Egenkapital: -236.000 -278.000 -82.000 21.000
Regnskap for  Reboa Medical As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 609.000 426.000 156.000 0
Driftskostnader -567.000 -628.000 -260.000 -36.000
Driftsresultat 43.000 -203.000 -104.000 -36.000
Finansinntekter 1.000 7.000 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans -1.000 7.000 0 0
Resultat før skatt 42.000 -196.000 -104.000 -36.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 -196.000 -104.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 293.000 440.000 196.000 0
Sum omløpsmidler 584.000 395.000 367.000 21.000
Sum eiendeler 877.000 835.000 563.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -336.000 -378.000 -182.000 -79.000
Sum egenkapital -236.000 -278.000 -82.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.113.000 1.113.000 646.000 0
Sum gjeld og egenkapital 877.000 835.000 564.000 21.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 609.000 426.000 156.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 609.000 426.000 156.000 0
Varekostnad -240.000 -280.000 -53.000 -2.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -147.000 -130.000 -35.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -180.000 -218.000 -172.000 -34.000
Driftskostnader -567.000 -628.000 -260.000 -36.000
Driftsresultat 43.000 -203.000 -104.000 -36.000
Finansinntekter 1.000 7.000 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans -1.000 7.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 -196.000 -104.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 293.000 440.000 196.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 293.000 440.000 196.000 0
Varebeholdning 160.000 99.000 156.000 0
Kundefordringer 141.000 28.000 195.000 0
Andre fordringer 0 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 284.000 265.000 16.000 21.000
Sum omløpsmidler 584.000 395.000 367.000 21.000
Sum eiendeler 877.000 835.000 563.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -336.000 -378.000 -182.000 -79.000
Sum egenkapital -236.000 -278.000 -82.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 13.000 82.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 0 9.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.100.000 1.100.000 554.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.113.000 1.113.000 646.000 0
Sum gjeld og egenkapital 877.000 835.000 564.000 21.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -529.000 -718.000 -279.000 21.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.3 0
Soliditet -26.9 -33.3 -14.5 1
Resultatgrad 7.1 -47.7 -66.7
Rentedekningsgrad 21.5
Gjeldsgrad -4.7 -7.9 0
Total kapitalrentabilitet 5 -23.5 -18.4 -171.4
Signatur
11.02.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex