Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reemyra AS
Juridisk navn:  Reemyra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74056720
C/O Kjølen Og Nydal Bygg As Gamle E6 1319 Reemyra Fax: 74095499
7620 Skogn 7620 Skogn
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 986381023
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 11/4/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Berg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.26%
Resultat  
  
-8.52%
Egenkapital  
  
-23.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.503.000 3.266.000 3.492.000 2.853.000 4.591.000
Resultat: 698.000 763.000 723.000 359.000 2.378.000
Egenkapital: 3.466.000 4.517.000 4.520.000 4.556.000 4.847.000
Regnskap for  Reemyra AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.503.000 3.266.000 3.492.000 2.853.000 4.591.000
Driftskostnader -2.061.000 -1.731.000 -1.801.000 -1.627.000 -1.308.000
Driftsresultat 1.441.000 1.535.000 1.691.000 1.227.000 3.284.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -743.000 -772.000 -969.000 -870.000 -907.000
Finans -743.000 -771.000 -968.000 -868.000 -905.000
Resultat før skatt 698.000 763.000 723.000 359.000 2.378.000
Skattekostnad -150.000 -166.000 -158.000 -51.000 -642.000
Årsresultat 548.000 597.000 565.000 308.000 1.736.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.552.000 23.621.000 24.691.000 25.387.000 23.210.000
Sum omløpsmidler 1.960.000 1.968.000 2.044.000 1.819.000 1.826.000
Sum eiendeler 24.512.000 25.589.000 26.735.000 27.206.000 25.036.000
Sum opptjent egenkapital 0 193.000 196.000 231.000 523.000
Sum egenkapital 3.466.000 4.517.000 4.520.000 4.556.000 4.847.000
Sum langsiktig gjeld 18.817.000 19.792.000 20.722.000 21.459.000 20.074.000
Sum kortsiktig gjeld 2.230.000 1.280.000 1.492.000 1.190.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 24.513.000 25.590.000 26.735.000 27.205.000 25.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.503.000 3.266.000 3.492.000 2.853.000 4.591.000
Driftsinntekter 3.503.000 3.266.000 3.492.000 2.853.000 4.591.000
Varekostnad -83.000 0 0 0 -12.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.069.000 -1.070.000 -1.076.000 -969.000 -725.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -909.000 -661.000 -725.000 -658.000 -571.000
Driftskostnader -2.061.000 -1.731.000 -1.801.000 -1.627.000 -1.308.000
Driftsresultat 1.441.000 1.535.000 1.691.000 1.227.000 3.284.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -743.000 -772.000 -969.000 -870.000 -907.000
Finans -743.000 -771.000 -968.000 -868.000 -905.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.600.000 -600.000 -600.000 -600.000 0
Årsresultat 548.000 597.000 565.000 308.000 1.736.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 22.544.000 23.599.000 24.654.000 25.334.000 23.160.000
Maskiner anlegg 0 0 0 38.000 50.000
Driftsløsøre 8.000 22.000 37.000 15.000 0
Sum varige driftsmidler 22.552.000 23.621.000 24.691.000 25.387.000 23.210.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.552.000 23.621.000 24.691.000 25.387.000 23.210.000
Varebeholdning 620.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Kundefordringer 0 0 141.000 64.000 10.000
Andre fordringer 737.000 693.000 648.000 0 983.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 603.000 575.000 555.000 1.054.000 133.000
Sum omløpsmidler 1.960.000 1.968.000 2.044.000 1.819.000 1.826.000
Sum eiendeler 24.512.000 25.589.000 26.735.000 27.206.000 25.036.000
Sum opptjent egenkapital 0 193.000 196.000 231.000 523.000
Sum egenkapital 3.466.000 4.517.000 4.520.000 4.556.000 4.847.000
Sum avsetninger til forpliktelser 238.000 392.000 541.000 574.000 523.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.600.000 600.000 600.000 600.000 0
Sum langsiktig gjeld 18.817.000 19.792.000 20.722.000 21.459.000 20.074.000
Leverandørgjeld 164.000 103.000 3.000 285.000 26.000
Betalbar skatt 304.000 316.000 191.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 125.000 0 112.000 0
Utbytte -1.600.000 -600.000 -600.000 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 136.000 698.000 194.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 2.230.000 1.280.000 1.492.000 1.190.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 24.513.000 25.590.000 26.735.000 27.205.000 25.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -270.000 688.000 552.000 629.000 1.711.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1.4 1.5 15.9
Likviditetsgrad 2 0.6 1 0.9 1.0 9.8
Soliditet 14.1 17.7 16.9 16.7 19.4
Resultatgrad 41.1 4 48.4 43.0 71.5
Rentedekningsgrad 1.9 2 1.7 1.4 3.6
Gjeldsgrad 6.1 4.7 4.9 5.0 4.2
Total kapitalrentabilitet 5.9 6 6.3 4.5 13.1
Signatur
23.06.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex