Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reemyra Borettslag
Juridisk navn:  Reemyra Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74073180
Postboks 213 M B Landstads gate 1 Fax:
7651 Verdal 7650 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 914427134
Aksjekapital: 85.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/1/2014
Foretakstype: BRL
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Midt
Utvikling:
Omsetning  
  
0.72%
Resultat  
  
-1025%
Egenkapital  
  
-79.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.547.000 1.536.000 1.451.000 470.000
Resultat: -37.000 4.000 -89.000 52.000
Egenkapital: 10.000 49.000 46.000 137.000
Regnskap for  Reemyra Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.547.000 1.536.000 1.451.000 470.000
Driftskostnader -783.000 -685.000 -699.000 -251.000
Driftsresultat 763.000 850.000 750.000 220.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -802.000 -848.000 -842.000 -169.000
Finans -802.000 -848.000 -842.000 -168.000
Resultat før skatt -37.000 4.000 -89.000 52.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 3.000 -91.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.128.000 44.128.000 44.128.000 44.127.000
Sum omløpsmidler 253.000 283.000 167.000 223.000
Sum eiendeler 44.381.000 44.411.000 44.295.000 44.350.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 52.000
Sum egenkapital 10.000 49.000 46.000 137.000
Sum langsiktig gjeld 44.203.000 44.202.000 44.052.000 44.052.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 161.000 196.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 44.456.000 44.448.000 44.333.000 44.350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.538.000 1.493.000 1.443.000 223.000
Andre inntekter 10.000 43.000 8.000 247.000
Driftsinntekter 1.547.000 1.536.000 1.451.000 470.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -33.000 -27.000 -13.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -750.000 -658.000 -686.000 -251.000
Driftskostnader -783.000 -685.000 -699.000 -251.000
Driftsresultat 763.000 850.000 750.000 220.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -802.000 -848.000 -842.000 -169.000
Finans -802.000 -848.000 -842.000 -168.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 3.000 -91.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 44.128.000 44.128.000 44.128.000 44.127.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 44.128.000 44.128.000 44.128.000 44.127.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.128.000 44.128.000 44.128.000 44.127.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 0 0 0
Andre fordringer 69.000 87.000 51.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 174.000 196.000 115.000 138.000
Sum omløpsmidler 253.000 283.000 167.000 223.000
Sum eiendeler 44.381.000 44.411.000 44.295.000 44.350.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 52.000
Sum egenkapital 10.000 49.000 46.000 137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 44.203.000 44.202.000 44.052.000 44.052.000
Leverandørgjeld 91.000 93.000 54.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 68.000 142.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 161.000 196.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 44.456.000 44.448.000 44.333.000 44.350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.000 122.000 -29.000 62.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.8 0.9 1.4
Soliditet 0 0.1 0.1 0.3
Resultatgrad 49.3 55.3 51.7 46.8
Rentedekningsgrad 1 1 0.9 1.3
Gjeldsgrad 4437.1 905.4 961.9 322.7
Total kapitalrentabilitet 1.7 1.9 1.7 0.5
Signatur
26.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex