Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Refsnes Byggevarer AS
Juridisk navn:  Refsnes Byggevarer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51436604
Orevegen 14 Orevegen 14 Fax: 51436605
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 976563123
Aksjekapital: 138.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 5/2/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Secant As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.09%
Resultat  
  
-135.37%
Egenkapital  
  
-98.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.623.000 28.484.000 19.684.000 16.884.000 18.285.000
Resultat: -520.000 1.470.000 1.187.000 -2.030.000 4.000
Egenkapital: 23.000 1.430.000 1.111.000 231.000 1.751.000
Regnskap for  Refsnes Byggevarer AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.623.000 28.484.000 19.684.000 16.884.000 18.285.000
Driftskostnader -22.120.000 -26.998.000 -18.433.000 -18.821.000 -18.122.000
Driftsresultat -497.000 1.486.000 1.251.000 -1.937.000 163.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 2.000
Finanskostnader -24.000 -16.000 -64.000 -93.000 -161.000
Finans -23.000 -15.000 -64.000 -93.000 -159.000
Resultat før skatt -520.000 1.470.000 1.187.000 -2.030.000 4.000
Skattekostnad 113.000 -351.000 -308.000 510.000 -7.000
Årsresultat -407.000 1.119.000 880.000 -1.520.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 112.000 323.000 661.000 320.000
Sum omløpsmidler 3.477.000 4.659.000 5.679.000 4.062.000 6.473.000
Sum eiendeler 3.777.000 4.771.000 6.002.000 4.723.000 6.793.000
Sum opptjent egenkapital -209.000 1.199.000 880.000 0 1.416.000
Sum egenkapital 23.000 1.430.000 1.111.000 231.000 1.751.000
Sum langsiktig gjeld 0 85.000 0 0 33.000
Sum kortsiktig gjeld 3.754.000 3.257.000 4.890.000 4.492.000 5.009.000
Sum gjeld og egenkapital 3.776.000 4.772.000 6.001.000 4.723.000 6.793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.579.000 28.417.000 19.684.000 16.873.000 18.264.000
Andre inntekter 44.000 67.000 0 11.000 21.000
Driftsinntekter 21.623.000 28.484.000 19.684.000 16.884.000 18.285.000
Varekostnad -15.189.000 -20.848.000 -13.656.000 -11.458.000 -10.717.000
Lønninger -4.775.000 -4.450.000 -3.962.000 -4.649.000 -5.676.000
Avskrivning -51.000 -66.000 -95.000 -104.000 -158.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.105.000 -1.634.000 -720.000 -2.610.000 -1.571.000
Driftskostnader -22.120.000 -26.998.000 -18.433.000 -18.821.000 -18.122.000
Driftsresultat -497.000 1.486.000 1.251.000 -1.937.000 163.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 2.000
Finanskostnader -24.000 -16.000 -64.000 -93.000 -161.000
Finans -23.000 -15.000 -64.000 -93.000 -159.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -407.000 1.119.000 880.000 -1.520.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 0 233.000 477.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 164.000 112.000 89.000 184.000 320.000
Sum varige driftsmidler 164.000 112.000 89.000 184.000 320.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 300.000 112.000 323.000 661.000 320.000
Varebeholdning 198.000 198.000 195.000 195.000 195.000
Kundefordringer 2.624.000 3.667.000 5.124.000 3.719.000 5.523.000
Andre fordringer 102.000 649.000 229.000 24.000 590.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 553.000 146.000 131.000 125.000 166.000
Sum omløpsmidler 3.477.000 4.659.000 5.679.000 4.062.000 6.473.000
Sum eiendeler 3.777.000 4.771.000 6.002.000 4.723.000 6.793.000
Sum opptjent egenkapital -209.000 1.199.000 880.000 0 1.416.000
Sum egenkapital 23.000 1.430.000 1.111.000 231.000 1.751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 85.000 0 0 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 149.000 223.000 689.000 817.000
Sum langsiktig gjeld 0 85.000 0 0 33.000
Leverandørgjeld 1.269.000 2.318.000 2.407.000 1.606.000 2.127.000
Betalbar skatt 79.000 33.000 64.000 0 134.000
Skyldig offentlige avgifter 397.000 300.000 553.000 401.000 476.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.008.000 456.000 1.644.000 1.797.000 1.456.000
Sum kortsiktig gjeld 3.754.000 3.257.000 4.890.000 4.492.000 5.009.000
Sum gjeld og egenkapital 3.776.000 4.772.000 6.001.000 4.723.000 6.793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -277.000 1.402.000 789.000 -430.000 1.464.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.4 1.2 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 1.1 0.9 1.3
Soliditet 0.6 3 18.5 4.9 25.8
Resultatgrad -2.3 5.2 6.4 -11.5 0.9
Rentedekningsgrad -20.7 92.9 19.5 -20.8 1.0
Gjeldsgrad 163.2 2.3 4.4 19.4 2.9
Total kapitalrentabilitet -13.1 31.2 20.8 -41.0 2.4
Signatur
17.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.07.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex