Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Refsnes Laks AS
Juridisk navn:  Refsnes Laks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72534108
Fax:
7177 Revsnes 7177 Revsnes
Fylke: Kommune:
Trøndelag Åfjord
Org.nr: 980649598
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 3/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.15%
Resultat  
  
-2.71%
Egenkapital  
  
2.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 298.507.000 325.009.000 265.632.000 281.340.000 186.977.000
Resultat: 59.035.000 60.678.000 75.353.000 109.794.000 31.714.000
Egenkapital: 27.915.000 27.329.000 22.308.000 14.042.000 68.341.000
Regnskap for  Refsnes Laks AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 298.507.000 325.009.000 265.632.000 281.340.000 186.977.000
Driftskostnader -235.294.000 -260.857.000 -187.072.000 -168.409.000 -151.301.000
Driftsresultat 63.213.000 64.152.000 78.559.000 112.932.000 35.677.000
Finansinntekter 580.000 445.000 458.000 392.000 183.000
Finanskostnader -4.758.000 -3.919.000 -3.664.000 -3.529.000 -4.146.000
Finans -4.178.000 -3.474.000 -3.206.000 -3.137.000 -3.963.000
Resultat før skatt 59.035.000 60.678.000 75.353.000 109.794.000 31.714.000
Skattekostnad -12.986.000 -13.057.000 -17.087.000 -25.778.000 -6.057.000
Årsresultat 46.049.000 47.621.000 58.266.000 84.016.000 25.657.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 117.695.000 113.699.000 90.530.000 104.991.000 90.667.000
Sum omløpsmidler 180.432.000 174.608.000 151.847.000 191.809.000 136.039.000
Sum eiendeler 298.127.000 288.307.000 242.377.000 296.800.000 226.706.000
Sum opptjent egenkapital 25.415.000 24.828.000 19.807.000 11.541.000 64.509.000
Sum egenkapital 27.915.000 27.329.000 22.308.000 14.042.000 68.341.000
Sum langsiktig gjeld 139.630.000 138.223.000 134.741.000 159.653.000 109.567.000
Sum kortsiktig gjeld 130.582.000 122.753.000 85.328.000 123.104.000 48.797.000
Sum gjeld og egenkapital 298.128.000 288.305.000 242.377.000 296.799.000 226.705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 297.749.000 324.889.000 265.493.000 281.118.000 182.496.000
Andre inntekter 758.000 120.000 139.000 223.000 4.482.000
Driftsinntekter 298.507.000 325.009.000 265.632.000 281.340.000 186.977.000
Varekostnad -143.475.000 -170.821.000 -116.318.000 -111.420.000 -103.013.000
Lønninger -19.082.000 -18.932.000 -16.153.000 -15.638.000 -10.339.000
Avskrivning -19.066.000 -17.148.000 -15.233.000 -15.512.000 -11.895.000
Nedskrivning 0 -110.000 -68.000 0 0
Andre driftskostnader -53.671.000 -53.846.000 -39.300.000 -25.839.000 -26.054.000
Driftskostnader -235.294.000 -260.857.000 -187.072.000 -168.409.000 -151.301.000
Driftsresultat 63.213.000 64.152.000 78.559.000 112.932.000 35.677.000
Finansinntekter 580.000 445.000 458.000 392.000 183.000
Finanskostnader -4.758.000 -3.919.000 -3.664.000 -3.529.000 -4.146.000
Finans -4.178.000 -3.474.000 -3.206.000 -3.137.000 -3.963.000
Konsernbidrag -2.515.000 -2.332.000 -2.613.000 -3.154.000 -730.000
Utbytte -42.485.000 -40.268.000 -47.387.000 -69.321.000 -6.000.000
Årsresultat 46.049.000 47.621.000 58.266.000 84.016.000 25.657.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Fast eiendom 13.244.000 0 3.788.000 0 0
Maskiner anlegg 41.947.000 46.938.000 31.839.000 34.286.000 55.382.000
Driftsløsøre 7.035.000 7.794.000 2.642.000 1.953.000 2.720.000
Sum varige driftsmidler 87.687.000 83.788.000 62.058.000 76.724.000 63.149.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.008.000 8.911.000 7.473.000 7.267.000 6.517.000
Sum anleggsmidler 117.695.000 113.699.000 90.530.000 104.991.000 90.667.000
Varebeholdning 94.688.000 98.197.000 118.868.000 100.398.000 95.011.000
Kundefordringer 68.116.000 73.399.000 20.478.000 78.136.000 40.070.000
Andre fordringer 4.024.000 1.700.000 1.224.000 1.562.000 787.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.183.000 956.000 10.933.000 941.000 170.000
Sum omløpsmidler 180.432.000 174.608.000 151.847.000 191.809.000 136.039.000
Sum eiendeler 298.127.000 288.307.000 242.377.000 296.800.000 226.706.000
Sum opptjent egenkapital 25.415.000 24.828.000 19.807.000 11.541.000 64.509.000
Sum egenkapital 27.915.000 27.329.000 22.308.000 14.042.000 68.341.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.113.000 19.670.000 24.189.000 21.508.000 21.391.000
Gjeld til kredittinstitutt 40.143.000 31.468.000 3.573.000 14.691.000 32.626.000
Sum langsiktig gjeld 139.630.000 138.223.000 134.741.000 159.653.000 109.567.000
Leverandørgjeld 25.843.000 27.835.000 16.689.000 8.994.000 6.480.000
Betalbar skatt 12.835.000 16.879.000 13.581.000 21.385.000 1.194.000
Skyldig offentlige avgifter 6.398.000 2.943.000 1.919.000 5.976.000 679.000
Utbytte -42.485.000 -40.268.000 -47.387.000 -69.321.000 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.878.000 3.361.000 2.178.000 2.738.000 1.819.000
Sum kortsiktig gjeld 130.582.000 122.753.000 85.328.000 123.104.000 48.797.000
Sum gjeld og egenkapital 298.128.000 288.305.000 242.377.000 296.799.000 226.705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.850.000 51.855.000 66.519.000 68.705.000 87.242.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.8 1.6 2.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.4 0.7 0.9
Soliditet 9.4 9.5 9.2 4.7 30.1
Resultatgrad 21.2 19.7 29.6 40.1 19.1
Rentedekningsgrad 13.3 16.4 21.4 3 8.6
Gjeldsgrad 9.7 9.5 9.9 20.1 2.3
Total kapitalrentabilitet 21.4 22.4 32.6 38.2 15.8
Signatur
01.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex