Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Regionens Hus As
Juridisk navn:  Regionens Hus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Sartor Holding As Postboks 131 Sartorvegen 12 Fax:
5341 Straume 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Hordaland Fjell
Org.nr: 920016871
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/21/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -95.000
Egenkapital: 895.000
Regnskap for  Regionens Hus As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -46.000
Driftsresultat -46.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -48.000
Finans -48.000
Resultat før skatt -95.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.535.000
Sum omløpsmidler 122.000
Sum eiendeler 4.657.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 895.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3.761.000
Sum gjeld og egenkapital 4.656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -46.000
Driftskostnader -46.000
Driftsresultat -46.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -48.000
Finans -48.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 4.535.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 4.535.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 4.535.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 122.000
Sum omløpsmidler 122.000
Sum eiendeler 4.657.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 895.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.368.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 13.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.380.000
Sum kortsiktig gjeld 3.761.000
Sum gjeld og egenkapital 4.656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.639.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 19.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 4.2
Total kapitalrentabilitet -
Signatur
05.12.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex