Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Registrert Revisor Bente Wilhelmsen
Juridisk navn:  Registrert Revisor Bente Wilhelmsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22423180
Ryensvingen 3 Ryensvingen 3 Fax: 22420952
0680 Oslo 680 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 962661475
Aksjekapital: 11 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Øye Revisjon
Utvikling:
Omsetning  
  
16.27%
Resultat  
  
65.29%
Egenkapital  
  
97.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.771.000 10.984.000 10.633.000 10.010.000 9.616.000
Resultat: 6.147.000 3.719.000 3.184.000 2.932.000 3.017.000
Egenkapital: 3.122.000 1.582.000 1.002.000 1.355.000 1.673.000
Regnskap for  Registrert Revisor Bente Wilhelmsen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.771.000 10.984.000 10.633.000 10.010.000 9.616.000
Driftskostnader -6.601.000 -7.294.000 -7.431.000 -7.054.000 -6.577.000
Driftsresultat 6.169.000 3.690.000 3.203.000 2.956.000 3.038.000
Finansinntekter 1.000 51.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -23.000 -22.000 -19.000 -26.000 -23.000
Finans -22.000 29.000 -18.000 -24.000 -21.000
Resultat før skatt 6.147.000 3.719.000 3.184.000 2.932.000 3.017.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.147.000 3.719.000 3.184.000 2.932.000 3.017.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 16.000 94.000 200.000 307.000
Sum omløpsmidler 4.390.000 3.341.000 3.039.000 3.197.000 3.371.000
Sum eiendeler 4.406.000 3.357.000 3.133.000 3.397.000 3.678.000
Sum opptjent egenkapital 3.122.000 1.582.000 1.002.000 1.355.000 1.673.000
Sum egenkapital 3.122.000 1.582.000 1.002.000 1.355.000 1.673.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.284.000 1.775.000 2.131.000 2.043.000 2.005.000
Sum gjeld og egenkapital 4.406.000 3.357.000 3.133.000 3.398.000 3.678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.417.000 11.176.000 10.526.000 9.959.000 9.406.000
Andre inntekter 2.354.000 -192.000 108.000 51.000 210.000
Driftsinntekter 12.771.000 10.984.000 10.633.000 10.010.000 9.616.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.706.000 -4.475.000 -4.513.000 -3.983.000 -4.013.000
Avskrivning 0 -78.000 -106.000 -106.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.895.000 -2.741.000 -2.812.000 -2.965.000 -2.446.000
Driftskostnader -6.601.000 -7.294.000 -7.431.000 -7.054.000 -6.577.000
Driftsresultat 6.169.000 3.690.000 3.203.000 2.956.000 3.038.000
Finansinntekter 1.000 51.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -23.000 -22.000 -19.000 -26.000 -23.000
Finans -22.000 29.000 -18.000 -24.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.147.000 3.719.000 3.184.000 2.932.000 3.017.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 26.000 55.000 85.000
Sum Immatrielle midler 0 0 26.000 55.000 85.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 52.000 129.000 206.000
Sum varige driftsmidler 0 0 52.000 129.000 206.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum anleggsmidler 16.000 16.000 94.000 200.000 307.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.032.000 973.000 1.427.000 2.059.000 2.674.000
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.356.000 2.367.000 1.612.000 1.138.000 696.000
Sum omløpsmidler 4.390.000 3.341.000 3.039.000 3.197.000 3.371.000
Sum eiendeler 4.406.000 3.357.000 3.133.000 3.397.000 3.678.000
Sum opptjent egenkapital 3.122.000 1.582.000 1.002.000 1.355.000 1.673.000
Sum egenkapital 3.122.000 1.582.000 1.002.000 1.355.000 1.673.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 347.000 344.000 504.000 767.000 363.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 220.000 815.000 630.000 682.000 1.022.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 717.000 616.000 998.000 594.000 620.000
Sum kortsiktig gjeld 1.284.000 1.775.000 2.131.000 2.043.000 2.005.000
Sum gjeld og egenkapital 4.406.000 3.357.000 3.133.000 3.398.000 3.678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.106.000 1.566.000 908.000 1.154.000 1.366.000
Likviditetsgrad 1 3.4 1.9 1.4 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 3.4 1.9 1.4 1.6 1.7
Soliditet 70.9 47.1 3 39.9 45.5
Resultatgrad 48.3 33.6 30.1 29.5 31.6
Rentedekningsgrad 268.2 167.7 168.6 113.8 132.2
Gjeldsgrad 0.4 1.1 2.1 1.5 1.2
Total kapitalrentabilitet 1 111.4 102.3 87.1 82.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex