Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Regnskap Viken As
Juridisk navn:  Regnskap Viken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Christian Einvik Solbergveien 168 c/o Christian Einvik Solbergveien 168 Fax:
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 923417559
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/3/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -21.000
Egenkapital: 13.000
Regnskap for  Regnskap Viken As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -21.000
Driftsresultat -21.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -21.000
Skattekostnad 5.000
Årsresultat -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000
Sum omløpsmidler 23.000
Sum eiendeler 28.000
Sum opptjent egenkapital -17.000
Sum egenkapital 13.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000
Sum gjeld og egenkapital 27.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad -8.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -13.000
Driftskostnader -21.000
Driftsresultat -21.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 5.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 5.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 23.000
Sum omløpsmidler 23.000
Sum eiendeler 28.000
Sum opptjent egenkapital -17.000
Sum egenkapital 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000
Sum gjeld og egenkapital 27.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 48.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1
Total kapitalrentabilitet -77.8
Signatur
12.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex