Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Regnskapsfabrikken AS
Juridisk navn:  Regnskapsfabrikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32226850
Jon Leiras Vei 1 Jon Leiras Vei 1 Fax: 32226851
3440 Røyken 3440 Røyken
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 985286736
Aksjekapital: 650.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/13/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Gyllstrøm & Johansen As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.82%
Resultat  
  
193.62%
Egenkapital  
  
-7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.270.000 4.390.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000
Resultat: 1.703.000 580.000 537.000 255.000 -432.000
Egenkapital: 651.000 700.000 780.000 321.000 67.000
Regnskap for  Regnskapsfabrikken AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.270.000 4.390.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000
Driftskostnader -4.568.000 -3.810.000 -3.791.000 -3.452.000 -2.809.000
Driftsresultat 1.703.000 580.000 536.000 254.000 -432.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.703.000 580.000 537.000 255.000 -432.000
Skattekostnad -387.000 -152.000 -19.000 0 0
Årsresultat 1.316.000 428.000 518.000 255.000 -432.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 669.000 476.000 159.000 86.000 172.000
Sum omløpsmidler 3.616.000 1.906.000 1.688.000 1.345.000 1.281.000
Sum eiendeler 4.285.000 2.382.000 1.847.000 1.431.000 1.453.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 50.000 130.000 -329.000 -583.000
Sum egenkapital 651.000 700.000 780.000 321.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.635.000 1.681.000 1.067.000 1.109.000 1.387.000
Sum gjeld og egenkapital 4.286.000 2.381.000 1.847.000 1.430.000 1.454.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.269.000 4.331.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000
Andre inntekter 1.000 59.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.270.000 4.390.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000
Varekostnad 0 0 -11.000 0 -5.000
Lønninger -3.747.000 -3.100.000 -2.849.000 -2.786.000 -2.204.000
Avskrivning -7.000 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -814.000 -706.000 -928.000 -663.000 -597.000
Driftskostnader -4.568.000 -3.810.000 -3.791.000 -3.452.000 -2.809.000
Driftsresultat 1.703.000 580.000 536.000 254.000 -432.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag -1.366.000 -508.000 -59.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.316.000 428.000 518.000 255.000 -432.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 18.000 2.000 6.000 9.000
Sum varige driftsmidler 12.000 18.000 2.000 6.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 657.000 457.000 157.000 80.000 163.000
Sum anleggsmidler 669.000 476.000 159.000 86.000 172.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.674.000 1.031.000 1.061.000 1.083.000 877.000
Andre fordringer 270.000 46.000 41.000 50.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.672.000 830.000 585.000 212.000 375.000
Sum omløpsmidler 3.616.000 1.906.000 1.688.000 1.345.000 1.281.000
Sum eiendeler 4.285.000 2.382.000 1.847.000 1.431.000 1.453.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 50.000 130.000 -329.000 -583.000
Sum egenkapital 651.000 700.000 780.000 321.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.489.000 738.000 78.000 125.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 61.000 49.000 159.000 214.000 177.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 486.000 321.000 247.000 327.000 279.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 597.000 573.000 583.000 443.000 431.000
Sum kortsiktig gjeld 3.635.000 1.681.000 1.067.000 1.109.000 1.387.000
Sum gjeld og egenkapital 4.286.000 2.381.000 1.847.000 1.430.000 1.454.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.000 225.000 621.000 236.000 -106.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.6 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.6 1.2 1.0
Soliditet 15.2 29.4 42.2 22.4 4.6
Resultatgrad 27.2 13.2 12.4 6.9 -18.2
Rentedekningsgrad -431.0
Gjeldsgrad 5.6 2.4 1.4 3.5 20.7
Total kapitalrentabilitet 39.8 24.4 2 17.8 -29.6
Signatur
21.12.2009
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex