Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Regnskapsfabrikken AS
Juridisk navn:  Regnskapsfabrikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32226850
Jon Leiras Vei 1 Jon Leiras Vei 1 Fax: 32226851
3440 Røyken 3440 Røyken
Fylke: Kommune:
Buskerud Røyken
Org.nr: 985286736
Aksjekapital: 650.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/13/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Gyllstrøm & Johansen As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.43%
Resultat  
  
8.01%
Egenkapital  
  
-10.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.390.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000 2.584.000
Resultat: 580.000 537.000 255.000 -432.000 -626.000
Egenkapital: 700.000 780.000 321.000 67.000 499.000
Regnskap for  Regnskapsfabrikken AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.390.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000 2.584.000
Driftskostnader -3.810.000 -3.791.000 -3.452.000 -2.809.000 -3.208.000
Driftsresultat 580.000 536.000 254.000 -432.000 -625.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 580.000 537.000 255.000 -432.000 -626.000
Skattekostnad -152.000 -19.000 0 0 16.000
Årsresultat 428.000 518.000 255.000 -432.000 -610.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 476.000 159.000 86.000 172.000 229.000
Sum omløpsmidler 1.906.000 1.688.000 1.345.000 1.281.000 1.619.000
Sum eiendeler 2.382.000 1.847.000 1.431.000 1.453.000 1.848.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 130.000 -329.000 -583.000 -151.000
Sum egenkapital 700.000 780.000 321.000 67.000 499.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.681.000 1.067.000 1.109.000 1.387.000 1.350.000
Sum gjeld og egenkapital 2.381.000 1.847.000 1.430.000 1.454.000 1.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.331.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000 2.584.000
Andre inntekter 59.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.390.000 4.328.000 3.708.000 2.378.000 2.584.000
Varekostnad 0 -11.000 0 -5.000 0
Lønninger -3.100.000 -2.849.000 -2.786.000 -2.204.000 -2.085.000
Avskrivning -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -706.000 -928.000 -663.000 -597.000 -1.120.000
Driftskostnader -3.810.000 -3.791.000 -3.452.000 -2.809.000 -3.208.000
Driftsresultat 580.000 536.000 254.000 -432.000 -625.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag -508.000 -59.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 428.000 518.000 255.000 -432.000 -610.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 2.000 6.000 9.000 12.000
Sum varige driftsmidler 18.000 2.000 6.000 9.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 457.000 157.000 80.000 163.000 216.000
Sum anleggsmidler 476.000 159.000 86.000 172.000 229.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.031.000 1.061.000 1.083.000 877.000 1.268.000
Andre fordringer 46.000 41.000 50.000 29.000 105.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 830.000 585.000 212.000 375.000 246.000
Sum omløpsmidler 1.906.000 1.688.000 1.345.000 1.281.000 1.619.000
Sum eiendeler 2.382.000 1.847.000 1.431.000 1.453.000 1.848.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 130.000 -329.000 -583.000 -151.000
Sum egenkapital 700.000 780.000 321.000 67.000 499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 738.000 78.000 125.000 500.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 49.000 159.000 214.000 177.000 292.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 321.000 247.000 327.000 279.000 282.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 573.000 583.000 443.000 431.000 775.000
Sum kortsiktig gjeld 1.681.000 1.067.000 1.109.000 1.387.000 1.350.000
Sum gjeld og egenkapital 2.381.000 1.847.000 1.430.000 1.454.000 1.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 225.000 621.000 236.000 -106.000 269.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.6 1.2 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.6 1.2 1.0 1.2
Soliditet 29.4 42.2 22.4 4.6 27.0
Resultatgrad 13.2 12.4 6.9 -18.2 -24.2
Rentedekningsgrad -431.0 -624.0
Gjeldsgrad 2.4 1.4 3.5 20.7 2.7
Total kapitalrentabilitet 24.4 2 17.8 -29.6 -33.7
Signatur
21.12.2009
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex