Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Regnskapsservice Fingar Sevre
Juridisk navn:  Regnskapsservice Fingar Sevre
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90047499
Heggalleen 7 Heggalleen 7 Fax: 32069467
3403 Lier 3403 Lier
Fylke: Kommune:
Buskerud Lier
Org.nr: 977553806
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/23/1997
Foretakstype: ENK
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
8.25%
Resultat  
  
14.72%
Egenkapital  
  
-8.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.823.000 1.684.000 1.709.000 1.736.000 1.633.000
Resultat: 1.403.000 1.223.000 1.277.000 1.307.000 1.254.000
Egenkapital: 221.000 242.000 268.000 219.000 247.000
Regnskap for  Regnskapsservice Fingar Sevre
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.823.000 1.684.000 1.709.000 1.736.000 1.633.000
Driftskostnader -420.000 -461.000 -432.000 -428.000 -379.000
Driftsresultat 1.403.000 1.223.000 1.277.000 1.307.000 1.254.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.403.000 1.223.000 1.277.000 1.307.000 1.254.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.403.000 1.223.000 1.277.000 1.307.000 1.254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 280.000 299.000 334.000 275.000 294.000
Sum eiendeler 280.000 299.000 334.000 275.000 294.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 242.000 268.000 219.000 247.000
Sum egenkapital 221.000 242.000 268.000 219.000 247.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 57.000 66.000 56.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 280.000 299.000 334.000 275.000 294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.823.000 1.684.000 1.709.000 1.736.000 1.633.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.823.000 1.684.000 1.709.000 1.736.000 1.633.000
Varekostnad -30.000 -45.000 -46.000 -33.000 -41.000
Lønninger -34.000 -62.000 -60.000 -58.000 -50.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -356.000 -354.000 -326.000 -337.000 -288.000
Driftskostnader -420.000 -461.000 -432.000 -428.000 -379.000
Driftsresultat 1.403.000 1.223.000 1.277.000 1.307.000 1.254.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.403.000 1.223.000 1.277.000 1.307.000 1.254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 208.000 186.000 282.000 175.000 186.000
Andre fordringer 0 0 0 16.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 71.000 113.000 51.000 84.000 108.000
Sum omløpsmidler 280.000 299.000 334.000 275.000 294.000
Sum eiendeler 280.000 299.000 334.000 275.000 294.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 242.000 268.000 219.000 247.000
Sum egenkapital 221.000 242.000 268.000 219.000 247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 5.000 11.000 3.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 46.000 55.000 53.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 57.000 66.000 56.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 280.000 299.000 334.000 275.000 294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 221.000 242.000 268.000 219.000 247.000
Likviditetsgrad 1 4.7 5.2 5.1 4.9 6.3
Likviditetsgrad 2 4.7 5.2 5.1 5.0 6.3
Soliditet 78.9 80.9 80.2 79.6 84.0
Resultatgrad 7 72.6 74.7 75.3 76.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 501.1 4 382.3 475.3 426.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex