Rehabiliteringssenteret Air AS
Juridisk navn:  Rehabiliteringssenteret Air AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35062800
Haddlandsvegen 20 Haddlandsvegen 20 Fax: 35062801
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Telemark Vinje
Org.nr: 934452011
Aksjekapital: 981.000 NOK
Antall ansatte: 102
Etableringsdato: 04.05.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,88%
Resultat  
  
-42,69%
Egenkapital  
  
9,46%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 81.246.000 86.322.000 76.423.000 69.513.000 71.631.000
Resultat: 9.339.000 16.296.000 5.632.000 10.668.000 5.997.000
Egenkapital: 54.332.000 49.635.000 30.080.000 9.488.000 34.043.000
Regnskap for  Rehabiliteringssenteret Air AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 81.246.000 86.322.000 76.423.000 69.513.000 71.631.000
Driftskostnader -72.094.000 -70.288.000 -70.784.000 -58.599.000 -65.214.000
Driftsresultat 9.152.000 16.034.000 5.639.000 10.913.000 6.417.000
Finansinntekter 239.000 635.000 559.000 750.000 700.000
Finanskostnader -53.000 -373.000 -566.000 -995.000 -1.121.000
Finans 186.000 262.000 -7.000 -245.000 -421.000
Resultat før skatt 9.339.000 16.296.000 5.632.000 10.668.000 5.997.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.339.000 16.296.000 5.632.000 10.668.000 5.997.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.340.000 48.056.000 40.149.000 41.199.000 44.500.000
Sum omløpsmidler 15.194.000 33.593.000 37.793.000 35.695.000 31.582.000
Sum eiendeler 92.534.000 81.649.000 77.942.000 76.894.000 76.082.000
Sum opptjent egenkapital 53.351.000 0 29.099.000 8.507.000 33.062.000
Sum egenkapital 54.332.000 49.635.000 30.080.000 9.488.000 34.043.000
Sum langsiktig gjeld 22.681.000 17.482.000 32.434.000 58.079.000 33.101.000
Sum kortsiktig gjeld 15.521.000 14.532.000 15.428.000 9.328.000 8.939.000
Sum gjeld og egenkapital 92.534.000 81.649.000 77.942.000 76.895.000 76.083.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 79.353.000 80.913.000 76.423.000 64.640.000 65.335.000
Andre inntekter 1.893.000 5.409.000 0 4.872.000 6.296.000
Driftsinntekter 81.246.000 86.322.000 76.423.000 69.513.000 71.631.000
Varekostnad -2.615.000 -2.416.000 -2.445.000 -2.014.000 -2.275.000
Lønninger -46.347.000 -48.522.000 -47.410.000 -45.320.000 -44.744.000
Avskrivning -2.321.000 -3.440.000 -3.649.000 -3.783.000 -3.912.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.811.000 -15.910.000 -17.280.000 -7.482.000 -14.283.000
Driftskostnader -72.094.000 -70.288.000 -70.784.000 -58.599.000 -65.214.000
Driftsresultat 9.152.000 16.034.000 5.639.000 10.913.000 6.417.000
Finansinntekter 239.000 635.000 559.000 750.000 700.000
Finanskostnader -53.000 -373.000 -566.000 -995.000 -1.121.000
Finans 186.000 262.000 -7.000 -245.000 -421.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.339.000 16.296.000 5.632.000 10.668.000 5.997.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 72.830.000 43.922.000 35.725.000 36.682.000 39.576.000
Maskiner anlegg 0 2.595.000 0 0 0
Driftsløsøre 2.755.000 0 3.050.000 3.297.000 3.842.000
Sum varige driftsmidler 75.585.000 46.517.000 38.775.000 39.979.000 43.418.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.756.000 1.539.000 1.374.000 1.220.000 1.082.000
Sum anleggsmidler 77.340.000 48.056.000 40.149.000 41.199.000 44.500.000
Varebeholdning 134.000 184.000 153.000 167.000 184.000
Kundefordringer 833.000 516.000 906.000 1.157.000 1.254.000
Andre fordringer 946.000 375.000 202.000 519.000 1.025.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.281.000 32.518.000 36.532.000 33.852.000 29.119.000
Sum omløpsmidler 15.194.000 33.593.000 37.793.000 35.695.000 31.582.000
Sum eiendeler 92.534.000 81.649.000 77.942.000 76.894.000 76.082.000
Sum opptjent egenkapital 53.351.000 0 29.099.000 8.507.000 33.062.000
Sum egenkapital 54.332.000 49.635.000 30.080.000 9.488.000 34.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.184.000 17.402.000 24.742.000 37.091.000 9.100.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 5.365.000 0
Sum langsiktig gjeld 22.681.000 17.482.000 32.434.000 58.079.000 33.101.000
Leverandørgjeld 7.373.000 4.760.000 776.000 943.000 968.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.296.000 3.386.000 2.923.000 3.020.000 2.916.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.851.000 6.386.000 11.729.000 0 5.055.000
Sum kortsiktig gjeld 15.521.000 14.532.000 15.428.000 9.328.000 8.939.000
Sum gjeld og egenkapital 92.534.000 81.649.000 77.942.000 76.895.000 76.083.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -327.000 19.061.000 22.365.000 26.367.000 22.643.000
Likviditetsgrad 1 1 2.3 2.4 3.8 3.5
Likviditetsgrad 2 1 2.3 2.5 3.9 3.6
Soliditet 58.7 60.8 38.6 12.3 44.7
Resultatgrad 11.3 18.6 7.4 15.7 9.0
Rentedekningsgrad 172.7 4 11.0 11.7 6.3
Gjeldsgrad 0.7 0.6 1.6 7.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 10.1 20.4 8.0 15.2 9.4
Signatur
07.07.2017
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex