Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reianes & Myrås As
Juridisk navn:  Reianes & Myrås As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51919505
Tarjodd Bondes Vei 22 Breitorget Fax:
4032 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 880106392
Aksjekapital: 213.000 NOK
Etableringsdato: 7/28/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
67.99%
Resultat  
  
215.45%
Egenkapital  
  
70.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 593.000 353.000 637.000 684.000 1.001.000
Resultat: 142.000 -123.000 -1.609.000 -92.000 1.613.000
Egenkapital: 342.000 201.000 324.000 1.933.000 2.325.000
Regnskap for  Reianes & Myrås As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 593.000 353.000 637.000 684.000 1.001.000
Driftskostnader -452.000 -477.000 -578.000 -877.000 -546.000
Driftsresultat 141.000 -123.000 59.000 -193.000 455.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 103.000 1.157.000
Finanskostnader 0 0 -1.670.000 -1.000 0
Finans 1.000 0 -1.669.000 102.000 1.157.000
Resultat før skatt 142.000 -123.000 -1.609.000 -92.000 1.613.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 142.000 -123.000 -1.609.000 -92.000 1.613.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 49.000 70.000 1.928.000 1.992.000
Sum omløpsmidler 353.000 186.000 358.000 434.000 566.000
Sum eiendeler 381.000 235.000 428.000 2.362.000 2.558.000
Sum opptjent egenkapital 0 -272.000 -149.000 1.460.000 1.852.000
Sum egenkapital 342.000 201.000 324.000 1.933.000 2.325.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 35.000 104.000 429.000 233.000
Sum gjeld og egenkapital 380.000 236.000 428.000 2.362.000 2.558.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 593.000 353.000 626.000 684.000 601.000
Andre inntekter 0 0 11.000 0 400.000
Driftsinntekter 593.000 353.000 637.000 684.000 1.001.000
Varekostnad -118.000 -78.000 -107.000 -222.000 -7.000
Lønninger -2.000 -2.000 -3.000 -7.000 -4.000
Avskrivning -21.000 -21.000 -32.000 -98.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -311.000 -376.000 -436.000 -550.000 -469.000
Driftskostnader -452.000 -477.000 -578.000 -877.000 -546.000
Driftsresultat 141.000 -123.000 59.000 -193.000 455.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 103.000 1.157.000
Finanskostnader 0 0 -1.670.000 -1.000 0
Finans 1.000 0 -1.669.000 102.000 1.157.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 0
Årsresultat 142.000 -123.000 -1.609.000 -92.000 1.613.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 49.000 70.000 258.000 322.000
Sum varige driftsmidler 28.000 49.000 70.000 258.000 322.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.670.000 1.670.000
Sum anleggsmidler 28.000 49.000 70.000 1.928.000 1.992.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 11.000 89.000 38.000 26.000
Andre fordringer 36.000 2.000 0 11.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 314.000 173.000 269.000 386.000 531.000
Sum omløpsmidler 353.000 186.000 358.000 434.000 566.000
Sum eiendeler 381.000 235.000 428.000 2.362.000 2.558.000
Sum opptjent egenkapital 0 -272.000 -149.000 1.460.000 1.852.000
Sum egenkapital 342.000 201.000 324.000 1.933.000 2.325.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 9.000 16.000 17.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 2.000 30.000 0 50.000
Utbytte 0 0 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 24.000 58.000 112.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 35.000 104.000 429.000 233.000
Sum gjeld og egenkapital 380.000 236.000 428.000 2.362.000 2.558.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 315.000 151.000 254.000 5.000 333.000
Likviditetsgrad 1 9.3 5.3 3.4 1 2.4
Likviditetsgrad 2 9.3 5.3 3.4 1 2.5
Soliditet 9 85.2 75.7 81.8 90.9
Resultatgrad 23.8 -34.8 9.3 -28.2 45.5
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 37.4 -52.1 1 -3.8 63.0
Signatur
29.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex