Reidar Wulfsberg As
Juridisk navn:  Reidar Wulfsberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75127000
Verkstedveien 6 Verkstedveien 6 Fax:
8624 Mo I Rana 8624 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 915905633
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 31.10.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Hovedpunkter i regnskapet
2015
Omsetning: 0
Resultat: -5.000
Egenkapital: 496.000
Regnskap for  Reidar Wulfsberg As
Resultat 2015
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -7.000
Driftsresultat -7.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Resultat før skatt -5.000
Skattekostnad 1.000
Årsresultat -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000
Sum omløpsmidler 495.000
Sum eiendeler 496.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 496.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -7.000
Driftskostnader -7.000
Driftsresultat -7.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 1.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 495.000
Sum omløpsmidler 495.000
Sum eiendeler 496.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 496.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 495.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.0
Signatur
26.09.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex