Reidar Wulfsberg As
Juridisk navn:  Reidar Wulfsberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75127500
Verkstedveien 6 Verkstedveien 6 Fax:
8624 Mo I Rana 8624 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 915905633
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 15.08.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
380%
Egenkapital  
  
2,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015
Omsetning: 1.310.000 0
Resultat: 14.000 -5.000
Egenkapital: 506.000 496.000
Regnskap for  Reidar Wulfsberg As
Resultat 2016 2015
Driftsinntekter 1.310.000 0
Driftskostnader -1.299.000 -7.000
Driftsresultat 10.000 -7.000
Finansinntekter 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0
Finans 3.000 2.000
Resultat før skatt 14.000 -5.000
Skattekostnad -4.000 1.000
Årsresultat 9.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.000
Sum omløpsmidler 899.000 495.000
Sum eiendeler 899.000 496.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 -4.000
Sum egenkapital 506.000 496.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 394.000 0
Sum gjeld og egenkapital 900.000 496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 1.310.000 0
Driftsinntekter 1.310.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -1.218.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -7.000
Driftskostnader -1.299.000 -7.000
Driftsresultat 10.000 -7.000
Finansinntekter 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0
Finans 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 9.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 780.000 0
Andre fordringer 11.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 109.000 495.000
Sum omløpsmidler 899.000 495.000
Sum eiendeler 899.000 496.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 -4.000
Sum egenkapital 506.000 496.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0
Betalbar skatt 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 83.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 302.000 0
Sum kortsiktig gjeld 394.000 0
Sum gjeld og egenkapital 900.000 496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 505.000 495.000
Likviditetsgrad 1 2.3
Likviditetsgrad 2 2.3 0.0
Soliditet 56.2 100.0
Resultatgrad 0.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.4 -1.0
Signatur
26.09.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex