Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reidar Wulfsberg AS
Juridisk navn:  Reidar Wulfsberg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75127500
Postboks 54 Verkstedveien 6 Fax: 75127555
8601 Mo I Rana 8624 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 859286992
Aksjekapital: 740.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 6/5/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.21%
Resultat  
  
149.97%
Egenkapital  
  
12.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 112.228.000 114.766.000 109.701.000 103.566.000 102.077.000
Resultat: 4.602.000 1.841.000 6.708.000 5.396.000 5.466.000
Egenkapital: 11.022.000 9.770.000 9.126.000 9.126.000 9.100.000
Regnskap for  Reidar Wulfsberg AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 112.228.000 114.766.000 109.701.000 103.566.000 102.077.000
Driftskostnader -107.148.000 -112.762.000 -102.941.000 -98.142.000 -96.634.000
Driftsresultat 5.080.000 2.003.000 6.760.000 5.424.000 5.443.000
Finansinntekter 123.000 114.000 180.000 220.000 171.000
Finanskostnader -600.000 -276.000 -232.000 -247.000 -147.000
Finans -477.000 -162.000 -52.000 -27.000 24.000
Resultat før skatt 4.602.000 1.841.000 6.708.000 5.396.000 5.466.000
Skattekostnad -1.351.000 -571.000 -1.951.000 -1.541.000 -1.571.000
Årsresultat 3.252.000 1.270.000 4.758.000 3.856.000 3.895.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.991.000 3.386.000 1.627.000 1.610.000 2.036.000
Sum omløpsmidler 27.163.000 29.198.000 27.949.000 26.585.000 28.191.000
Sum eiendeler 31.154.000 32.584.000 29.576.000 28.195.000 30.227.000
Sum opptjent egenkapital 8.498.000 7.247.000 6.602.000 6.602.000 6.577.000
Sum egenkapital 11.022.000 9.770.000 9.126.000 9.126.000 9.100.000
Sum langsiktig gjeld 1.067.000 2.017.000 2.957.000 4.027.000 4.967.000
Sum kortsiktig gjeld 19.065.000 20.797.000 17.494.000 15.043.000 16.161.000
Sum gjeld og egenkapital 31.153.000 32.584.000 29.576.000 28.195.000 30.228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 111.654.000 114.427.000 109.122.000 103.244.000 101.797.000
Andre inntekter 574.000 339.000 579.000 322.000 280.000
Driftsinntekter 112.228.000 114.766.000 109.701.000 103.566.000 102.077.000
Varekostnad -78.990.000 -84.599.000 -77.004.000 -73.041.000 -72.215.000
Lønninger -15.484.000 -15.408.000 -14.937.000 -14.579.000 -13.929.000
Avskrivning -430.000 -322.000 -195.000 -292.000 -476.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.244.000 -12.433.000 -10.805.000 -10.230.000 -10.014.000
Driftskostnader -107.148.000 -112.762.000 -102.941.000 -98.142.000 -96.634.000
Driftsresultat 5.080.000 2.003.000 6.760.000 5.424.000 5.443.000
Finansinntekter 123.000 114.000 180.000 220.000 171.000
Finanskostnader -600.000 -276.000 -232.000 -247.000 -147.000
Finans -477.000 -162.000 -52.000 -27.000 24.000
Konsernbidrag -2.000.000 -626.000 -4.758.000 -3.830.000 -8.558.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.252.000 1.270.000 4.758.000 3.856.000 3.895.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 490.000 667.000 674.000 748.000 694.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.345.000 2.390.000 624.000 444.000 1.039.000
Sum varige driftsmidler 3.345.000 2.390.000 624.000 444.000 1.039.000
Sum finansielle anleggsmidler 156.000 329.000 329.000 419.000 304.000
Sum anleggsmidler 3.991.000 3.386.000 1.627.000 1.610.000 2.036.000
Varebeholdning 10.457.000 10.425.000 8.824.000 9.670.000 10.030.000
Kundefordringer 9.219.000 10.470.000 8.187.000 6.484.000 7.815.000
Andre fordringer 4.110.000 4.158.000 5.850.000 4.754.000 3.905.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.377.000 4.144.000 5.088.000 5.677.000 6.441.000
Sum omløpsmidler 27.163.000 29.198.000 27.949.000 26.585.000 28.191.000
Sum eiendeler 31.154.000 32.584.000 29.576.000 28.195.000 30.227.000
Sum opptjent egenkapital 8.498.000 7.247.000 6.602.000 6.602.000 6.577.000
Sum egenkapital 11.022.000 9.770.000 9.126.000 9.126.000 9.100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 150.000 290.000 560.000 700.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.067.000 2.017.000 2.957.000 4.027.000 4.967.000
Leverandørgjeld 2.930.000 4.227.000 2.958.000 1.364.000 817.000
Betalbar skatt 1.173.000 322.000 27.000 105.000 129.000
Skyldig offentlige avgifter 1.896.000 2.146.000 778.000 1.963.000 2.274.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.067.000 14.103.000 13.731.000 11.612.000 12.941.000
Sum kortsiktig gjeld 19.065.000 20.797.000 17.494.000 15.043.000 16.161.000
Sum gjeld og egenkapital 31.153.000 32.584.000 29.576.000 28.195.000 30.228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.098.000 8.401.000 10.455.000 11.542.000 12.030.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.6 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2
Soliditet 35.4 30.0 30.9 32.4 30.1
Resultatgrad 4.5 1.7 6.2 5.2 5.3
Rentedekningsgrad 8.7 7.7 29.9 22.9 38.2
Gjeldsgrad 1.8 2.3 2.2 2.1 2.3
Total kapitalrentabilitet 16.7 6.5 23.5 20.0 18.6
Signatur
26.05.2013
JOHAN ERIK WULFSBERG
Prokurister
26.05.2013
DAGLIG LEDER SAMMEN MED ETT
STYREMEDLEM.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex