Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reidar/amund Sivertsen AS
Juridisk navn:  Reidar/amund Sivertsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97702617
Fenes Fenes Fax:
8098 Landegode 8098 Landegode
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 992838337
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/18/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Øvrum Rolf Ove
Utvikling:
Omsetning  
  
2.23%
Resultat  
  
-109.63%
Egenkapital  
  
-3.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.274.000 7.115.000 6.412.000 7.182.000 6.042.000
Resultat: -132.000 1.371.000 347.000 1.511.000 -26.000
Egenkapital: 3.595.000 3.727.000 2.657.000 2.412.000 1.291.000
Regnskap for  Reidar/amund Sivertsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.274.000 7.115.000 6.412.000 7.182.000 6.042.000
Driftskostnader -7.162.000 -5.596.000 -5.966.000 -5.576.000 -5.954.000
Driftsresultat 112.000 1.519.000 446.000 1.606.000 89.000
Finansinntekter 29.000 32.000 28.000 40.000 61.000
Finanskostnader -274.000 -181.000 -127.000 -135.000 -176.000
Finans -245.000 -149.000 -99.000 -95.000 -115.000
Resultat før skatt -132.000 1.371.000 347.000 1.511.000 -26.000
Skattekostnad 0 -301.000 -103.000 -389.000 -68.000
Årsresultat -132.000 1.070.000 244.000 1.122.000 -94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.114.000 11.741.000 7.295.000 5.870.000 5.920.000
Sum omløpsmidler 2.628.000 3.267.000 2.452.000 2.440.000 1.491.000
Sum eiendeler 13.742.000 15.008.000 9.747.000 8.310.000 7.411.000
Sum opptjent egenkapital 3.295.000 3.427.000 2.357.000 2.112.000 991.000
Sum egenkapital 3.595.000 3.727.000 2.657.000 2.412.000 1.291.000
Sum langsiktig gjeld 8.162.000 8.904.000 5.193.000 3.231.000 3.770.000
Sum kortsiktig gjeld 1.985.000 2.377.000 1.897.000 2.667.000 2.351.000
Sum gjeld og egenkapital 13.742.000 15.008.000 9.747.000 8.310.000 7.412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.159.000 7.015.000 6.320.000 7.105.000 5.979.000
Andre inntekter 115.000 100.000 93.000 77.000 63.000
Driftsinntekter 7.274.000 7.115.000 6.412.000 7.182.000 6.042.000
Varekostnad -3.000 0 0 0 0
Lønninger -3.917.000 -3.777.000 -3.605.000 -3.681.000 -3.098.000
Avskrivning -767.000 -603.000 -555.000 -489.000 -759.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.475.000 -1.216.000 -1.806.000 -1.406.000 -2.097.000
Driftskostnader -7.162.000 -5.596.000 -5.966.000 -5.576.000 -5.954.000
Driftsresultat 112.000 1.519.000 446.000 1.606.000 89.000
Finansinntekter 29.000 32.000 28.000 40.000 61.000
Finanskostnader -274.000 -181.000 -127.000 -135.000 -176.000
Finans -245.000 -149.000 -99.000 -95.000 -115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -132.000 1.070.000 244.000 1.122.000 -94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.100.000 0 0 0 0
Fast eiendom 6.450.000 6.769.000 2.125.000 200.000 209.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 493.000 572.000 511.000 741.000 466.000
Sum varige driftsmidler 7.014.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.114.000 11.741.000 7.295.000 5.870.000 5.920.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 4.000 0 142.000 0
Andre fordringer 34.000 122.000 112.000 66.000 64.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.594.000 3.141.000 2.340.000 2.233.000 1.427.000
Sum omløpsmidler 2.628.000 3.267.000 2.452.000 2.440.000 1.491.000
Sum eiendeler 13.742.000 15.008.000 9.747.000 8.310.000 7.411.000
Sum opptjent egenkapital 3.295.000 3.427.000 2.357.000 2.112.000 991.000
Sum egenkapital 3.595.000 3.727.000 2.657.000 2.412.000 1.291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.162.000 8.904.000 5.193.000 3.231.000 3.770.000
Leverandørgjeld 0 0 36.000 18.000 186.000
Betalbar skatt 0 301.000 103.000 389.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 657.000 710.000 398.000 908.000 713.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.328.000 1.366.000 1.360.000 1.352.000 1.384.000
Sum kortsiktig gjeld 1.985.000 2.377.000 1.897.000 2.667.000 2.351.000
Sum gjeld og egenkapital 13.742.000 15.008.000 9.747.000 8.310.000 7.412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 643.000 890.000 555.000 -227.000 -860.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.3 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.3 1.0 0.7
Soliditet 26.2 24.8 27.3 29.0 17.4
Resultatgrad 1.5 21.3 7 22.4 1.5
Rentedekningsgrad 0.4 8.4 3.5 12.2 0.9
Gjeldsgrad 2.8 3 2.7 2.4 4.7
Total kapitalrentabilitet 1 10.3 4.9 19.8 2.0
Signatur
19.08.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex