Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reime Produkter As
Juridisk navn:  Reime Produkter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51791900
Jernbanevegen 21 Jernbanevegen 21 Fax: 51791962
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 989459570
Aksjekapital: 5.813.800 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 1/31/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.59%
Resultat  
  
104.52%
Egenkapital  
  
4.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 53.410.000 61.809.000 67.776.000 68.919.000 65.767.000
Resultat: 132.000 -2.918.000 240.000 -1.666.000 -1.801.000
Egenkapital: 2.991.000 2.859.000 9.327.000 8.200.000 8.428.000
Regnskap for  Reime Produkter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 53.410.000 61.809.000 67.776.000 68.919.000 65.767.000
Driftskostnader -52.668.000 -64.113.000 -67.322.000 -70.550.000 -64.450.000
Driftsresultat 743.000 -2.303.000 454.000 -1.631.000 1.317.000
Finansinntekter 56.000 221.000 396.000 839.000 215.000
Finanskostnader -667.000 -836.000 -610.000 -875.000 -3.333.000
Finans -611.000 -615.000 -214.000 -36.000 -3.118.000
Resultat før skatt 132.000 -2.918.000 240.000 -1.666.000 -1.801.000
Skattekostnad 0 0 61.000 639.000 -180.000
Årsresultat 132.000 -2.918.000 301.000 -1.027.000 -1.981.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.937.000 4.884.000 6.237.000 6.982.000 4.222.000
Sum omløpsmidler 18.752.000 17.523.000 22.835.000 26.911.000 25.750.000
Sum eiendeler 22.689.000 22.407.000 29.072.000 33.893.000 29.972.000
Sum opptjent egenkapital -2.823.000 -2.954.000 2.728.000 2.427.000 3.455.000
Sum egenkapital 2.991.000 2.859.000 9.327.000 8.200.000 8.428.000
Sum langsiktig gjeld 5.344.000 5.555.000 1.262.000 2.541.000 4.101.000
Sum kortsiktig gjeld 14.354.000 13.993.000 18.484.000 23.152.000 17.442.000
Sum gjeld og egenkapital 22.689.000 22.408.000 29.073.000 33.893.000 29.971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.495.000 60.701.000 66.431.000 67.514.000 63.476.000
Andre inntekter 1.916.000 1.108.000 1.345.000 1.405.000 2.292.000
Driftsinntekter 53.410.000 61.809.000 67.776.000 68.919.000 65.767.000
Varekostnad -25.708.000 -31.341.000 -35.520.000 -38.483.000 -34.789.000
Lønninger -16.840.000 -19.371.000 -18.770.000 -18.689.000 -16.389.000
Avskrivning -1.438.000 -804.000 -911.000 -1.100.000 -896.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.682.000 -12.597.000 -12.121.000 -12.278.000 -12.376.000
Driftskostnader -52.668.000 -64.113.000 -67.322.000 -70.550.000 -64.450.000
Driftsresultat 743.000 -2.303.000 454.000 -1.631.000 1.317.000
Finansinntekter 56.000 221.000 396.000 839.000 215.000
Finanskostnader -667.000 -836.000 -610.000 -875.000 -3.333.000
Finans -611.000 -615.000 -214.000 -36.000 -3.118.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 132.000 -2.918.000 301.000 -1.027.000 -1.981.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.991.000 2.279.000 2.496.000 2.752.000 543.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 557.000 281.000 1.485.000 234.000 440.000
Driftsløsøre 34.000 969.000 0 1.741.000 2.283.000
Sum varige driftsmidler 591.000 1.250.000 1.485.000 1.975.000 2.724.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.355.000 1.355.000 2.255.000 2.255.000 955.000
Sum anleggsmidler 3.937.000 4.884.000 6.237.000 6.982.000 4.222.000
Varebeholdning 10.166.000 10.173.000 10.965.000 10.492.000 11.455.000
Kundefordringer 7.047.000 6.378.000 6.189.000 9.941.000 9.539.000
Andre fordringer 1.074.000 503.000 5.031.000 1.649.000 936.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 466.000 469.000 650.000 1.102.000 954.000
Sum omløpsmidler 18.752.000 17.523.000 22.835.000 26.911.000 25.750.000
Sum eiendeler 22.689.000 22.407.000 29.072.000 33.893.000 29.972.000
Sum opptjent egenkapital -2.823.000 -2.954.000 2.728.000 2.427.000 3.455.000
Sum egenkapital 2.991.000 2.859.000 9.327.000 8.200.000 8.428.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 8.000 66.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.088.000 4.804.000 8.503.000 12.479.000 8.628.000
Sum langsiktig gjeld 5.344.000 5.555.000 1.262.000 2.541.000 4.101.000
Leverandørgjeld 3.701.000 2.793.000 5.063.000 5.769.000 2.775.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.474.000 3.700.000 1.973.000 2.128.000 2.545.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.090.000 2.695.000 2.945.000 2.776.000 3.494.000
Sum kortsiktig gjeld 14.354.000 13.993.000 18.484.000 23.152.000 17.442.000
Sum gjeld og egenkapital 22.689.000 22.408.000 29.073.000 33.893.000 29.971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.398.000 3.530.000 4.351.000 3.759.000 8.308.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.6 0.8 0.9
Soliditet 13.2 12.8 32.1 24.2 28.1
Resultatgrad 1.4 -3.7 0.7 -2.4 2.0
Rentedekningsgrad 1.1 -2.8 0.7 -0.9 0.5
Gjeldsgrad 6.6 6.8 2.1 3.1 2.6
Total kapitalrentabilitet 3.5 -9.3 2.9 -2.3 5.1
Signatur
30.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
DYBING ODD JAN
Prokurister
30.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
DYBING ODD JAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex