Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reime & Lode AS
Juridisk navn:  Reime & Lode AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51791010
Postboks 214 Bernervegen 30 Fax: 51433694
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 915340016
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 64
Etableringsdato: 2/28/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.06%
Resultat  
  
6.13%
Egenkapital  
  
37.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 195.045.000 187.441.000 150.083.000 153.377.000 145.445.000
Resultat: 5.211.000 4.910.000 4.448.000 433.000 41.000
Egenkapital: 15.156.000 11.048.000 10.031.000 6.700.000 6.488.000
Regnskap for  Reime & Lode AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 195.045.000 187.441.000 150.083.000 153.377.000 145.445.000
Driftskostnader -188.324.000 -181.190.000 -145.008.000 -151.984.000 -143.827.000
Driftsresultat 6.721.000 6.250.000 5.074.000 1.394.000 1.618.000
Finansinntekter 388.000 467.000 1.072.000 495.000 421.000
Finanskostnader -1.898.000 -1.809.000 -1.699.000 -1.455.000 -1.997.000
Finans -1.510.000 -1.342.000 -627.000 -960.000 -1.576.000
Resultat før skatt 5.211.000 4.910.000 4.448.000 433.000 41.000
Skattekostnad -1.208.000 -1.193.000 -1.116.000 -221.000 -18.000
Årsresultat 4.003.000 3.717.000 3.332.000 212.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.125.000 24.244.000 17.821.000 19.907.000 18.380.000
Sum omløpsmidler 68.568.000 49.457.000 36.367.000 38.003.000 31.962.000
Sum eiendeler 98.693.000 73.701.000 54.188.000 57.910.000 50.342.000
Sum opptjent egenkapital 14.238.000 10.584.000 9.567.000 6.235.000 6.023.000
Sum egenkapital 15.156.000 11.048.000 10.031.000 6.700.000 6.488.000
Sum langsiktig gjeld 19.761.000 18.045.000 12.657.000 12.495.000 11.153.000
Sum kortsiktig gjeld 63.776.000 44.608.000 31.499.000 38.715.000 32.702.000
Sum gjeld og egenkapital 98.693.000 73.702.000 54.188.000 57.910.000 50.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 194.731.000 187.113.000 148.427.000 153.158.000 145.280.000
Andre inntekter 315.000 328.000 1.655.000 219.000 165.000
Driftsinntekter 195.045.000 187.441.000 150.083.000 153.377.000 145.445.000
Varekostnad -146.366.000 -142.233.000 -109.991.000 -114.154.000 -108.263.000
Lønninger -29.726.000 -27.380.000 -25.482.000 -26.642.000 -26.048.000
Avskrivning -2.072.000 -1.813.000 -1.648.000 -1.540.000 -1.754.000
Nedskrivning 0 0 0 -807.000 0
Andre driftskostnader -10.160.000 -9.764.000 -7.887.000 -8.841.000 -7.762.000
Driftskostnader -188.324.000 -181.190.000 -145.008.000 -151.984.000 -143.827.000
Driftsresultat 6.721.000 6.250.000 5.074.000 1.394.000 1.618.000
Finansinntekter 388.000 467.000 1.072.000 495.000 421.000
Finanskostnader -1.898.000 -1.809.000 -1.699.000 -1.455.000 -1.997.000
Finans -1.510.000 -1.342.000 -627.000 -960.000 -1.576.000
Konsernbidrag -349.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.003.000 3.717.000 3.332.000 212.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 111.000 136.000 0 746.000 336.000
Fast eiendom 7.712.000 6.998.000 2.370.000 2.206.000 2.369.000
Maskiner anlegg 12.826.000 10.058.000 7.893.000 7.568.000 6.735.000
Driftsløsøre 1.871.000 1.358.000 1.378.000 1.432.000 1.372.000
Sum varige driftsmidler 22.408.000 18.414.000 11.641.000 11.206.000 10.477.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.606.000 5.695.000 6.180.000 7.955.000 7.568.000
Sum anleggsmidler 30.125.000 24.244.000 17.821.000 19.907.000 18.380.000
Varebeholdning 61.374.000 42.801.000 28.830.000 32.409.000 27.909.000
Kundefordringer 4.261.000 4.394.000 3.213.000 3.322.000 2.395.000
Andre fordringer 1.867.000 1.012.000 3.164.000 919.000 1.247.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.066.000 973.000 892.000 1.070.000 411.000
Sum omløpsmidler 68.568.000 49.457.000 36.367.000 38.003.000 31.962.000
Sum eiendeler 98.693.000 73.701.000 54.188.000 57.910.000 50.342.000
Sum opptjent egenkapital 14.238.000 10.584.000 9.567.000 6.235.000 6.023.000
Sum egenkapital 15.156.000 11.048.000 10.031.000 6.700.000 6.488.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 23.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 26.526.000 10.619.000 8.131.000 13.453.000 10.317.000
Sum langsiktig gjeld 19.761.000 18.045.000 12.657.000 12.495.000 11.153.000
Leverandørgjeld 20.789.000 20.394.000 13.702.000 12.114.000 12.773.000
Betalbar skatt 1.078.000 1.352.000 348.000 632.000 0
Skyldig offentlige avgifter 4.075.000 3.151.000 2.318.000 4.005.000 1.884.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.308.000 9.092.000 7.001.000 8.513.000 7.728.000
Sum kortsiktig gjeld 63.776.000 44.608.000 31.499.000 38.715.000 32.702.000
Sum gjeld og egenkapital 98.693.000 73.702.000 54.188.000 57.910.000 50.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.792.000 4.849.000 4.868.000 -712.000 -740.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.2 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Soliditet 15.4 1 18.5 11.6 12.9
Resultatgrad 3.4 3.3 3.4 0.9 1.1
Rentedekningsgrad 3.5 3.5 3 1.3 1.0
Gjeldsgrad 5.5 5.7 4.4 7.6 6.8
Total kapitalrentabilitet 7.2 9.1 11.3 3.3 4.1
Signatur
02.02.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
GUDMESTAD OLAUG
Prokurister
02.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex