Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reina As
Juridisk navn:  Reina As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sandvika Sandvika Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 996690229
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-57.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.000 20.000 73.000 46.000 51.000
Resultat: -27.000 -27.000 22.000 -21.000 -14.000
Egenkapital: 16.000 38.000 60.000 21.000 42.000
Regnskap for  Reina As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.000 20.000 73.000 46.000 51.000
Driftskostnader -42.000 -41.000 -42.000 -55.000 -52.000
Driftsresultat -22.000 -20.000 32.000 -9.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 -10.000 -12.000 -14.000
Finans -5.000 -7.000 -10.000 -12.000 -14.000
Resultat før skatt -27.000 -27.000 22.000 -21.000 -14.000
Skattekostnad 5.000 6.000 17.000 0 0
Årsresultat -22.000 -22.000 39.000 -21.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.000 120.000 148.000 165.000 200.000
Sum omløpsmidler 13.000 8.000 43.000 17.000 41.000
Sum eiendeler 104.000 128.000 191.000 182.000 241.000
Sum opptjent egenkapital -84.000 -62.000 -40.000 -79.000 -58.000
Sum egenkapital 16.000 38.000 60.000 21.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 38.000 76.000 114.000 152.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 14.000 17.000 9.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 104.000 128.000 191.000 182.000 242.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000 20.000 46.000 46.000 51.000
Andre inntekter 0 0 27.000 0 0
Driftsinntekter 20.000 20.000 73.000 46.000 51.000
Varekostnad 0 0 0 -7.000 -1.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -34.000 -34.000 -34.000 -36.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -7.000 -8.000 -12.000 -15.000
Driftskostnader -42.000 -41.000 -42.000 -55.000 -52.000
Driftsresultat -22.000 -20.000 32.000 -9.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 -10.000 -12.000 -14.000
Finans -5.000 -7.000 -10.000 -12.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -22.000 39.000 -21.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 22.000 17.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 64.000 97.000 131.000 165.000 200.000
Sum varige driftsmidler 64.000 97.000 131.000 165.000 200.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 91.000 120.000 148.000 165.000 200.000
Varebeholdning 0 0 0 0 7.000
Kundefordringer 0 0 8.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 8.000 36.000 17.000 34.000
Sum omløpsmidler 13.000 8.000 43.000 17.000 41.000
Sum eiendeler 104.000 128.000 191.000 182.000 241.000
Sum opptjent egenkapital -84.000 -62.000 -40.000 -79.000 -58.000
Sum egenkapital 16.000 38.000 60.000 21.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 38.000 76.000 114.000 152.000 190.000
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 4.000 17.000 9.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 10.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 14.000 17.000 9.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 104.000 128.000 191.000 182.000 242.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -37.000 -6.000 26.000 8.000 31.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 2.5 1.9 4.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 2.5 1.9 3.5
Soliditet 15.4 29.7 31.4 11.5 17.4
Resultatgrad 43.8 -19.6 0.0
Rentedekningsgrad -4.4 -2.9 3.2 -0.8 0.0
Gjeldsgrad 5.5 2.4 2.2 7.7 4.8
Total kapitalrentabilitet -21.2 -15.6 16.8 -4.9 0.0
Signatur
16.09.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex