Reinkind AS
Juridisk navn:  Reinkind AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48183312
Steinsvikneset 3 Steinsvikneset 3 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 992160152
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/21/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-60.13%
Resultat  
  
-22.38%
Egenkapital  
  
9.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.680.000 4.214.000 3.543.000 2.097.000 1.463.000
Resultat: 3.868.000 4.983.000 14.408.000 5.760.000 5.364.000
Egenkapital: 41.412.000 37.751.000 36.196.000 24.631.000 21.644.000
Regnskap for  Reinkind AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.680.000 4.214.000 3.543.000 2.097.000 1.463.000
Driftskostnader -1.102.000 -1.604.000 -1.504.000 -1.178.000 -777.000
Driftsresultat 579.000 2.611.000 2.039.000 920.000 687.000
Finansinntekter 3.297.000 2.813.000 12.418.000 4.914.000 4.732.000
Finanskostnader -8.000 -442.000 -50.000 -74.000 -54.000
Finans 3.289.000 2.371.000 12.368.000 4.840.000 4.678.000
Resultat før skatt 3.868.000 4.983.000 14.408.000 5.760.000 5.364.000
Skattekostnad -208.000 -878.000 -642.000 -274.000 -329.000
Årsresultat 3.660.000 4.105.000 13.765.000 5.487.000 5.036.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.329.000 11.552.000 7.275.000 5.403.000 5.401.000
Sum omløpsmidler 24.017.000 27.283.000 29.865.000 20.235.000 17.728.000
Sum eiendeler 44.346.000 38.835.000 37.140.000 25.638.000 23.129.000
Sum opptjent egenkapital 41.112.000 37.451.000 35.896.000 24.331.000 21.344.000
Sum egenkapital 41.412.000 37.751.000 36.196.000 24.631.000 21.644.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 58.000 0 180.000
Sum kortsiktig gjeld 2.934.000 1.083.000 886.000 1.007.000 1.305.000
Sum gjeld og egenkapital 44.346.000 38.834.000 37.140.000 25.638.000 23.129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.680.000 4.214.000 3.543.000 2.097.000 1.463.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.680.000 4.214.000 3.543.000 2.097.000 1.463.000
Varekostnad -7.000 -399.000 -481.000 -419.000 -88.000
Lønninger -43.000 -33.000 -147.000 -16.000 -11.000
Avskrivning -25.000 -29.000 -34.000 -34.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.027.000 -1.143.000 -842.000 -709.000 -648.000
Driftskostnader -1.102.000 -1.604.000 -1.504.000 -1.178.000 -777.000
Driftsresultat 579.000 2.611.000 2.039.000 920.000 687.000
Finansinntekter 3.297.000 2.813.000 12.418.000 4.914.000 4.732.000
Finanskostnader -8.000 -442.000 -50.000 -74.000 -54.000
Finans 3.289.000 2.371.000 12.368.000 4.840.000 4.678.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.500.000 0
Årsresultat 3.660.000 4.105.000 13.765.000 5.487.000 5.036.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 121.000 146.000 175.000 208.000 242.000
Sum varige driftsmidler 121.000 146.000 175.000 208.000 242.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.207.000 11.406.000 7.100.000 5.195.000 5.159.000
Sum anleggsmidler 20.329.000 11.552.000 7.275.000 5.403.000 5.401.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 408.000 482.000 68.000 50.000 440.000
Andre fordringer 1.000 2.237.000 0 96.000 213.000
Sum investeringer 23.578.000 22.102.000 29.067.000 19.734.000 17.066.000
Kasse, bank 31.000 2.462.000 730.000 355.000 9.000
Sum omløpsmidler 24.017.000 27.283.000 29.865.000 20.235.000 17.728.000
Sum eiendeler 44.346.000 38.835.000 37.140.000 25.638.000 23.129.000
Sum opptjent egenkapital 41.112.000 37.451.000 35.896.000 24.331.000 21.344.000
Sum egenkapital 41.412.000 37.751.000 36.196.000 24.631.000 21.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 58.000 0 180.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 58.000 0 180.000
Leverandørgjeld 7.000 21.000 90.000 15.000 -1.000
Betalbar skatt 208.000 937.000 583.000 449.000 146.000
Skyldig offentlige avgifter -3.000 38.000 14.000 5.000 5.000
Utbytte 0 0 0 -2.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.723.000 88.000 199.000 537.000 1.155.000
Sum kortsiktig gjeld 2.934.000 1.083.000 886.000 1.007.000 1.305.000
Sum gjeld og egenkapital 44.346.000 38.834.000 37.140.000 25.638.000 23.129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.083.000 26.200.000 28.979.000 19.228.000 16.423.000
Likviditetsgrad 1 8.2 25.2 33.7 20.1 13.6
Likviditetsgrad 2 8.2 25.2 33.7 20.1 13.6
Soliditet 93.4 97.2 97.5 96.1 93.6
Resultatgrad 34.5 6 57.6 43.9 47.0
Rentedekningsgrad 72.4 5.9 40.8 78.8 100.4
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.7 1 38.9 22.8 23.4
Signatur
22.01.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex