Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reipå Knuseri AS
Juridisk navn:  Reipå Knuseri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75755827
Reipåveien 245 Reipåveien 245 Fax: 75755686
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 981700619
Aksjekapital: 147.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 02.01.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nordvest Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,95%
Resultat  
  
-136,74%
Egenkapital  
  
-7,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 38.285.000 34.819.000 34.930.000 21.298.000 22.193.000
Resultat: -1.393.000 3.791.000 4.309.000 395.000 1.233.000
Egenkapital: 12.709.000 13.787.000 11.057.000 11.925.000 11.660.000
Regnskap for  Reipå Knuseri AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 38.285.000 34.819.000 34.930.000 21.298.000 22.193.000
Driftskostnader -39.623.000 -30.875.000 -30.567.000 -20.826.000 -20.887.000
Driftsresultat -1.338.000 3.944.000 4.363.000 472.000 1.306.000
Finansinntekter 75.000 65.000 90.000 100.000 143.000
Finanskostnader -131.000 -217.000 -144.000 -177.000 -216.000
Finans -56.000 -152.000 -54.000 -77.000 -73.000
Resultat før skatt -1.393.000 3.791.000 4.309.000 395.000 1.233.000
Skattekostnad 315.000 -1.061.000 -1.178.000 -130.000 -351.000
Årsresultat -1.078.000 2.730.000 3.131.000 265.000 882.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.472.000 7.140.000 6.272.000 6.214.000 7.168.000
Sum omløpsmidler 15.321.000 14.957.000 13.746.000 12.296.000 10.428.000
Sum eiendeler 24.793.000 22.097.000 20.018.000 18.510.000 17.596.000
Sum opptjent egenkapital 12.562.000 13.640.000 10.910.000 11.625.000 11.360.000
Sum egenkapital 12.709.000 13.787.000 11.057.000 11.925.000 11.660.000
Sum langsiktig gjeld 3.040.000 3.390.000 3.800.000 2.310.000 2.907.000
Sum kortsiktig gjeld 9.045.000 4.920.000 5.162.000 4.276.000 3.029.000
Sum gjeld og egenkapital 24.794.000 22.097.000 20.019.000 18.511.000 17.596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.359.000 34.406.000 34.052.000 21.005.000 21.965.000
Andre inntekter 926.000 412.000 879.000 293.000 228.000
Driftsinntekter 38.285.000 34.819.000 34.930.000 21.298.000 22.193.000
Varekostnad -13.660.000 -6.710.000 -8.151.000 -2.912.000 -4.966.000
Lønninger -11.833.000 -10.689.000 -9.719.000 -7.812.000 -6.985.000
Avskrivning -1.374.000 -1.334.000 -1.483.000 -1.611.000 -1.646.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.756.000 -12.142.000 -11.214.000 -8.491.000 -7.290.000
Driftskostnader -39.623.000 -30.875.000 -30.567.000 -20.826.000 -20.887.000
Driftsresultat -1.338.000 3.944.000 4.363.000 472.000 1.306.000
Finansinntekter 75.000 65.000 90.000 100.000 143.000
Finanskostnader -131.000 -217.000 -144.000 -177.000 -216.000
Finans -56.000 -152.000 -54.000 -77.000 -73.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.078.000 2.730.000 3.131.000 265.000 882.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 689.000 375.000 507.000 379.000 323.000
Fast eiendom 3.587.000 3.717.000 2.759.000 2.273.000 3.197.000
Maskiner anlegg 2.621.000 2.077.000 1.050.000 721.000 0
Driftsløsøre 621.000 970.000 1.956.000 2.841.000 3.649.000
Sum varige driftsmidler 6.829.000 6.765.000 5.765.000 5.836.000 6.845.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.954.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.472.000 7.140.000 6.272.000 6.214.000 7.168.000
Varebeholdning 2.758.000 0 0 0 0
Kundefordringer 8.441.000 4.537.000 5.093.000 4.643.000 4.007.000
Andre fordringer 463.000 2.120.000 2.599.000 1.784.000 1.561.000
Sum investeringer 19.000 7.000 7.000 55.000 7.000
Kasse, bank 3.641.000 8.293.000 6.047.000 5.815.000 4.852.000
Sum omløpsmidler 15.321.000 14.957.000 13.746.000 12.296.000 10.428.000
Sum eiendeler 24.793.000 22.097.000 20.018.000 18.510.000 17.596.000
Sum opptjent egenkapital 12.562.000 13.640.000 10.910.000 11.625.000 11.360.000
Sum egenkapital 12.709.000 13.787.000 11.057.000 11.925.000 11.660.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.040.000 3.390.000 3.800.000 2.310.000 2.907.000
Leverandørgjeld 6.152.000 1.186.000 1.737.000 2.631.000 855.000
Betalbar skatt 0 928.000 1.306.000 185.000 605.000
Skyldig offentlige avgifter 826.000 866.000 441.000 637.000 471.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.067.000 1.940.000 1.678.000 823.000 1.098.000
Sum kortsiktig gjeld 9.045.000 4.920.000 5.162.000 4.276.000 3.029.000
Sum gjeld og egenkapital 24.794.000 22.097.000 20.019.000 18.511.000 17.596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.276.000 10.037.000 8.584.000 8.020.000 7.399.000
Likviditetsgrad 1 1.7 3.0 2.7 2.9 3.4
Likviditetsgrad 2 1.4 3.1 2.7 2.9 3.5
Soliditet 51.3 62.4 55.2 64.4 66.3
Resultatgrad -3.5 11.3 12.5 2.2 5.9
Rentedekningsgrad -10.2 18.5 30.9 3.2 6.7
Gjeldsgrad 1 0.6 0.8 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -5.1 18.1 22.2 3.1 8.2
Signatur
10.03.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2014
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex