Reipå Knuseri AS
Juridisk navn:  Reipå Knuseri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75755827
Fax: 75755686
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 981700619
Aksjekapital: 147.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 1/2/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Antonsen Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
64.01%
Resultat  
  
990.89%
Egenkapital  
  
-7.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 34.930.000 21.298.000 22.193.000 23.127.000 15.129.000
Resultat: 4.309.000 395.000 1.233.000 4.373.000 1.085.000
Egenkapital: 11.057.000 11.925.000 11.660.000 10.779.000 7.632.000
Regnskap for  Reipå Knuseri AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 34.930.000 21.298.000 22.193.000 23.127.000 15.129.000
Driftskostnader -30.567.000 -20.826.000 -20.887.000 -18.640.000 -14.016.000
Driftsresultat 4.363.000 472.000 1.306.000 4.488.000 1.113.000
Finansinntekter 90.000 100.000 143.000 92.000 75.000
Finanskostnader -144.000 -177.000 -216.000 -207.000 -103.000
Finans -54.000 -77.000 -73.000 -115.000 -28.000
Resultat før skatt 4.309.000 395.000 1.233.000 4.373.000 1.085.000
Skattekostnad -1.178.000 -130.000 -351.000 -1.226.000 -304.000
Årsresultat 3.131.000 265.000 882.000 3.146.000 781.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.272.000 6.214.000 7.168.000 7.963.000 4.688.000
Sum omløpsmidler 13.746.000 12.296.000 10.428.000 11.534.000 6.134.000
Sum eiendeler 20.018.000 18.510.000 17.596.000 19.497.000 10.822.000
Sum opptjent egenkapital 10.910.000 11.625.000 11.360.000 10.479.000 7.332.000
Sum egenkapital 11.057.000 11.925.000 11.660.000 10.779.000 7.632.000
Sum langsiktig gjeld 3.800.000 2.310.000 2.907.000 3.570.000 1.362.000
Sum kortsiktig gjeld 5.162.000 4.276.000 3.029.000 5.148.000 1.828.000
Sum gjeld og egenkapital 20.019.000 18.511.000 17.596.000 19.497.000 10.822.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.052.000 21.005.000 21.965.000 23.107.000 15.785.000
Andre inntekter 879.000 293.000 228.000 20.000 -656.000
Driftsinntekter 34.930.000 21.298.000 22.193.000 23.127.000 15.129.000
Varekostnad -8.151.000 -2.912.000 -4.966.000 -4.673.000 -1.868.000
Lønninger -9.719.000 -7.812.000 -6.985.000 -5.585.000 -4.672.000
Avskrivning -1.483.000 -1.611.000 -1.646.000 -1.572.000 -1.453.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.214.000 -8.491.000 -7.290.000 -6.810.000 -6.023.000
Driftskostnader -30.567.000 -20.826.000 -20.887.000 -18.640.000 -14.016.000
Driftsresultat 4.363.000 472.000 1.306.000 4.488.000 1.113.000
Finansinntekter 90.000 100.000 143.000 92.000 75.000
Finanskostnader -144.000 -177.000 -216.000 -207.000 -103.000
Finans -54.000 -77.000 -73.000 -115.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.131.000 265.000 882.000 3.146.000 781.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 507.000 379.000 323.000 69.000 0
Fast eiendom 2.759.000 2.273.000 3.197.000 3.241.000 631.000
Maskiner anlegg 1.050.000 721.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.956.000 2.841.000 3.649.000 4.653.000 4.057.000
Sum varige driftsmidler 5.765.000 5.836.000 6.845.000 7.894.000 4.688.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.272.000 6.214.000 7.168.000 7.963.000 4.688.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.093.000 4.643.000 4.007.000 2.558.000 490.000
Andre fordringer 2.599.000 1.784.000 1.561.000 493.000 615.000
Sum investeringer 7.000 55.000 7.000 6.000 6.000
Kasse, bank 6.047.000 5.815.000 4.852.000 8.478.000 5.023.000
Sum omløpsmidler 13.746.000 12.296.000 10.428.000 11.534.000 6.134.000
Sum eiendeler 20.018.000 18.510.000 17.596.000 19.497.000 10.822.000
Sum opptjent egenkapital 10.910.000 11.625.000 11.360.000 10.479.000 7.332.000
Sum egenkapital 11.057.000 11.925.000 11.660.000 10.779.000 7.632.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.800.000 2.310.000 2.907.000 3.570.000 1.362.000
Leverandørgjeld 1.737.000 2.631.000 855.000 2.654.000 730.000
Betalbar skatt 1.306.000 185.000 605.000 1.320.000 380.000
Skyldig offentlige avgifter 441.000 637.000 471.000 556.000 201.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.678.000 823.000 1.098.000 619.000 517.000
Sum kortsiktig gjeld 5.162.000 4.276.000 3.029.000 5.148.000 1.828.000
Sum gjeld og egenkapital 20.019.000 18.511.000 17.596.000 19.497.000 10.822.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.584.000 8.020.000 7.399.000 6.386.000 4.306.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.9 3.4 2.2 3.4
Likviditetsgrad 2 2.7 2.9 3.5 2.3 3.4
Soliditet 55.2 64.4 66.3 55.3 70.5
Resultatgrad 12.5 2.2 5.9 19.4 7.4
Rentedekningsgrad 30.9 3.2 6.7 22.1 11.5
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.5 0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet 22.2 3.1 8.2 23.5 11.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2013
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2012
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex