Reipå Knuseri AS
Juridisk navn:  Reipå Knuseri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75755827
Fax: 75755686
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 981700619
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 1/2/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Antonsen Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.04%
Resultat  
  
-71.8%
Egenkapital  
  
8.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 22.193.000 23.127.000 15.129.000 12.701.000 13.131.000
Resultat: 1.233.000 4.373.000 1.085.000 1.516.000 3.230.000
Egenkapital: 11.660.000 10.779.000 7.632.000 6.851.000 5.635.000
Regnskap for  Reipå Knuseri AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 22.193.000 23.127.000 15.129.000 12.701.000 13.131.000
Driftskostnader -20.887.000 -18.640.000 -14.016.000 -11.143.000 -9.930.000
Driftsresultat 1.306.000 4.488.000 1.113.000 1.558.000 3.200.000
Finansinntekter 143.000 92.000 75.000 63.000 182.000
Finanskostnader -216.000 -207.000 -103.000 -105.000 -152.000
Finans -73.000 -115.000 -28.000 -42.000 30.000
Resultat før skatt 1.233.000 4.373.000 1.085.000 1.516.000 3.230.000
Skattekostnad -351.000 -1.226.000 -304.000 -301.000 -865.000
Årsresultat 882.000 3.146.000 781.000 1.216.000 2.365.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.168.000 7.963.000 4.688.000 4.888.000 3.122.000
Sum omløpsmidler 10.428.000 11.534.000 6.134.000 5.276.000 5.771.000
Sum eiendeler 17.596.000 19.497.000 10.822.000 10.164.000 8.893.000
Sum opptjent egenkapital 11.360.000 10.479.000 7.332.000 6.551.000 5.335.000
Sum egenkapital 11.660.000 10.779.000 7.632.000 6.851.000 5.635.000
Sum langsiktig gjeld 2.907.000 3.570.000 1.362.000 1.641.000 1.102.000
Sum kortsiktig gjeld 3.029.000 5.148.000 1.828.000 1.672.000 2.156.000
Sum gjeld og egenkapital 17.596.000 19.497.000 10.822.000 10.164.000 8.893.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.965.000 23.107.000 15.785.000 10.411.000 12.219.000
Andre inntekter 228.000 20.000 -656.000 2.290.000 912.000
Driftsinntekter 22.193.000 23.127.000 15.129.000 12.701.000 13.131.000
Varekostnad -4.966.000 -4.673.000 -1.868.000 -1.137.000 -1.391.000
Lønninger -6.985.000 -5.585.000 -4.672.000 -3.479.000 -3.231.000
Avskrivning -1.646.000 -1.572.000 -1.453.000 -1.384.000 -817.000
Nedskrivning 0 0 0 -389.000 0
Andre driftskostnader -7.290.000 -6.810.000 -6.023.000 -4.754.000 -4.491.000
Driftskostnader -20.887.000 -18.640.000 -14.016.000 -11.143.000 -9.930.000
Driftsresultat 1.306.000 4.488.000 1.113.000 1.558.000 3.200.000
Finansinntekter 143.000 92.000 75.000 63.000 182.000
Finanskostnader -216.000 -207.000 -103.000 -105.000 -152.000
Finans -73.000 -115.000 -28.000 -42.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 882.000 3.146.000 781.000 1.216.000 2.365.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 323.000 69.000 0 0 0
Fast eiendom 3.197.000 3.241.000 631.000 671.000 112.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.649.000 4.653.000 4.057.000 4.215.000 3.006.000
Sum varige driftsmidler 6.845.000 7.894.000 4.688.000 4.885.000 3.117.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000 5.000
Sum anleggsmidler 7.168.000 7.963.000 4.688.000 4.888.000 3.122.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.007.000 2.558.000 490.000 1.619.000 549.000
Andre fordringer 1.561.000 493.000 615.000 557.000 593.000
Sum investeringer 7.000 6.000 6.000 0 0
Kasse, bank 4.852.000 8.478.000 5.023.000 3.100.000 4.629.000
Sum omløpsmidler 10.428.000 11.534.000 6.134.000 5.276.000 5.771.000
Sum eiendeler 17.596.000 19.497.000 10.822.000 10.164.000 8.893.000
Sum opptjent egenkapital 11.360.000 10.479.000 7.332.000 6.551.000 5.335.000
Sum egenkapital 11.660.000 10.779.000 7.632.000 6.851.000 5.635.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 24.000 100.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.907.000 3.570.000 1.362.000 1.641.000 1.102.000
Leverandørgjeld 855.000 2.654.000 730.000 618.000 750.000
Betalbar skatt 605.000 1.320.000 380.000 201.000 865.000
Skyldig offentlige avgifter 471.000 556.000 201.000 502.000 258.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.098.000 619.000 517.000 351.000 284.000
Sum kortsiktig gjeld 3.029.000 5.148.000 1.828.000 1.672.000 2.156.000
Sum gjeld og egenkapital 17.596.000 19.497.000 10.822.000 10.164.000 8.893.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.399.000 6.386.000 4.306.000 3.604.000 3.615.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.2 3.4 3.2 2.7
Likviditetsgrad 2 3.5 2.3 3.4 3.2 2.7
Soliditet 66.3 55.3 70.5 67.4 63.4
Resultatgrad 5.9 19.4 7.4 12.3 24.4
Rentedekningsgrad 6.7 22.1 11.5 15.4 22.3
Gjeldsgrad 0.5 0.8 0.4 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 8.2 23.5 11.0 15.9 38.0
Signatur
05.10.2009
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2011
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex