Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reipåbutikken AS
Juridisk navn:  Reipåbutikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75750800
Reipåveien 125 Reipåveien 125 Fax: 75750801
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 985742960
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/16/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.32%
Resultat  
  
435.48%
Egenkapital  
  
7.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.045.000 10.901.000 9.737.000 9.866.000 13.855.000
Resultat: 166.000 31.000 -513.000 -154.000 153.000
Egenkapital: 1.896.000 1.771.000 1.751.000 1.879.000 1.994.000
Regnskap for  Reipåbutikken AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.045.000 10.901.000 9.737.000 9.866.000 13.855.000
Driftskostnader -10.837.000 -10.814.000 -10.151.000 -9.932.000 -13.642.000
Driftsresultat 207.000 87.000 -413.000 -67.000 213.000
Finansinntekter 7.000 1.000 3.000 3.000 55.000
Finanskostnader -48.000 -56.000 -102.000 -90.000 -115.000
Finans -41.000 -55.000 -99.000 -87.000 -60.000
Resultat før skatt 166.000 31.000 -513.000 -154.000 153.000
Skattekostnad -42.000 -11.000 122.000 39.000 -48.000
Årsresultat 125.000 20.000 -391.000 -115.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.193.000 1.443.000 1.768.000 2.041.000 1.870.000
Sum omløpsmidler 2.505.000 2.027.000 2.411.000 2.124.000 3.053.000
Sum eiendeler 3.698.000 3.470.000 4.179.000 4.165.000 4.923.000
Sum opptjent egenkapital 1.533.000 1.408.000 1.388.000 1.779.000 1.894.000
Sum egenkapital 1.896.000 1.771.000 1.751.000 1.879.000 1.994.000
Sum langsiktig gjeld 788.000 938.000 1.459.000 1.586.000 2.121.000
Sum kortsiktig gjeld 1.014.000 761.000 969.000 700.000 808.000
Sum gjeld og egenkapital 3.699.000 3.471.000 4.180.000 4.166.000 4.924.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.956.000 10.797.000 9.631.000 9.769.000 13.756.000
Andre inntekter 89.000 104.000 106.000 97.000 99.000
Driftsinntekter 11.045.000 10.901.000 9.737.000 9.866.000 13.855.000
Varekostnad -7.721.000 -7.613.000 -7.344.000 -7.356.000 -10.850.000
Lønninger -1.826.000 -1.714.000 -1.651.000 -1.454.000 -1.543.000
Avskrivning -276.000 -317.000 -319.000 -312.000 -261.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.014.000 -1.170.000 -837.000 -886.000 -963.000
Driftskostnader -10.837.000 -10.814.000 -10.151.000 -9.932.000 -13.642.000
Driftsresultat 207.000 87.000 -413.000 -67.000 213.000
Finansinntekter 7.000 1.000 3.000 3.000 55.000
Finanskostnader -48.000 -56.000 -102.000 -90.000 -115.000
Finans -41.000 -55.000 -99.000 -87.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 125.000 20.000 -391.000 -115.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 65.000 77.000 38.000 0
Fast eiendom 1.055.000 1.205.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 92.000 169.000 1.691.000 1.994.000 1.867.000
Sum varige driftsmidler 1.147.000 1.374.000 1.691.000 1.994.000 1.867.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 0 10.000 3.000
Sum anleggsmidler 1.193.000 1.443.000 1.768.000 2.041.000 1.870.000
Varebeholdning 691.000 685.000 681.000 693.000 787.000
Kundefordringer 655.000 125.000 122.000 147.000 162.000
Andre fordringer 472.000 446.000 169.000 330.000 278.000
Sum investeringer 0 0 3.000 3.000 0
Kasse, bank 542.000 717.000 1.065.000 930.000 1.092.000
Sum omløpsmidler 2.505.000 2.027.000 2.411.000 2.124.000 3.053.000
Sum eiendeler 3.698.000 3.470.000 4.179.000 4.165.000 4.923.000
Sum opptjent egenkapital 1.533.000 1.408.000 1.388.000 1.779.000 1.894.000
Sum egenkapital 1.896.000 1.771.000 1.751.000 1.879.000 1.994.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 175.000 0
Sum langsiktig gjeld 788.000 938.000 1.459.000 1.586.000 2.121.000
Leverandørgjeld 560.000 365.000 317.000 254.000 456.000
Betalbar skatt 19.000 0 0 0 40.000
Skyldig offentlige avgifter 140.000 128.000 150.000 91.000 112.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 295.000 268.000 501.000 180.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 1.014.000 761.000 969.000 700.000 808.000
Sum gjeld og egenkapital 3.699.000 3.471.000 4.180.000 4.166.000 4.924.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.491.000 1.266.000 1.442.000 1.424.000 2.245.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.7 2.5 3.0 3.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.8 2.1 2.9
Soliditet 51.3 5 41.9 45.1 40.5
Resultatgrad 1.9 0.8 -4.2 -0.7 1.5
Rentedekningsgrad 4.3 1.6 -0.7 2.3
Gjeldsgrad 1 1 1.4 1.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 5.8 2.5 -9.8 -1.5 5.4
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex