Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reisa Treningssenter AS
Juridisk navn:  Reisa Treningssenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77212300
Lyngsmark 2 Lyngsmark 2 Fax:
9151 Storslett 9151 Storslett
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 991526625
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 6/25/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.6%
Resultat  
  
-417.46%
Egenkapital  
  
-64.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.087.000 1.352.000 1.232.000 1.275.000 1.353.000
Resultat: -200.000 63.000 -213.000 -68.000 -109.000
Egenkapital: 112.000 312.000 250.000 448.000 498.000
Regnskap for  Reisa Treningssenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.087.000 1.352.000 1.232.000 1.275.000 1.353.000
Driftskostnader -1.288.000 -1.289.000 -1.447.000 -1.341.000 -1.464.000
Driftsresultat -200.000 63.000 -214.000 -67.000 -111.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 1.000 -1.000 0 -1.000 2.000
Resultat før skatt -200.000 63.000 -213.000 -68.000 -109.000
Skattekostnad 0 0 15.000 18.000 31.000
Årsresultat -200.000 63.000 -199.000 -50.000 -77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 126.000 156.000 204.000 317.000 382.000
Sum omløpsmidler 108.000 298.000 173.000 278.000 354.000
Sum eiendeler 234.000 454.000 377.000 595.000 736.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 212.000 150.000 348.000 398.000
Sum egenkapital 112.000 312.000 250.000 448.000 498.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 15.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 141.000 127.000 131.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 233.000 453.000 377.000 594.000 736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.087.000 1.352.000 1.232.000 1.275.000 1.353.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.087.000 1.352.000 1.232.000 1.275.000 1.353.000
Varekostnad 0 -9.000 -38.000 -17.000 -1.000
Lønninger -553.000 -545.000 -489.000 -455.000 -550.000
Avskrivning -30.000 -48.000 -113.000 -144.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -705.000 -687.000 -807.000 -725.000 -784.000
Driftskostnader -1.288.000 -1.289.000 -1.447.000 -1.341.000 -1.464.000
Driftsresultat -200.000 63.000 -214.000 -67.000 -111.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 1.000 -1.000 0 -1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -200.000 63.000 -199.000 -50.000 -77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 126.000 156.000 204.000 317.000 382.000
Sum varige driftsmidler 126.000 156.000 204.000 317.000 382.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 126.000 156.000 204.000 317.000 382.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -3.000 40.000 7.000 50.000 30.000
Andre fordringer 19.000 18.000 30.000 23.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 92.000 240.000 136.000 205.000 301.000
Sum omløpsmidler 108.000 298.000 173.000 278.000 354.000
Sum eiendeler 234.000 454.000 377.000 595.000 736.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 212.000 150.000 348.000 398.000
Sum egenkapital 112.000 312.000 250.000 448.000 498.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 15.000 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 15.000 57.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 17.000 9.000 11.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 125.000 118.000 120.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 141.000 127.000 131.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 233.000 453.000 377.000 594.000 736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.000 157.000 46.000 147.000 173.000
Likviditetsgrad 1 0.9 2.1 1.4 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 0.9 2.1 1.4 2.1 2.0
Soliditet 48.1 68.9 66.3 75.4 67.7
Resultatgrad -18.4 4.7 -17.4 -5.3 -8.2
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 1.1 0.5 0.5 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet -85.4 13.9 -56.8 -11.3 -14.8
Signatur
07.08.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex