Reiselederen As
Juridisk navn:  Reiselederen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Agnorveien 88 Agnorveien 88 Fax:
1454 Fagerstrand 1454 Fagerstrand
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 918867775
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
608.51%
Resultat  
  
-1180%
Egenkapital  
  
-609.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 333.000 47.000 429.000 441.000 283.000
Resultat: -128.000 -10.000 32.000 -14.000 -4.000
Egenkapital: -107.000 21.000 31.000 6.000 21.000
Regnskap for  Reiselederen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 333.000 47.000 429.000 441.000 283.000
Driftskostnader -461.000 -58.000 -398.000 -455.000 -288.000
Driftsresultat -128.000 -10.000 32.000 -14.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -128.000 -10.000 32.000 -14.000 -4.000
Skattekostnad -7.000 0 0
Årsresultat -128.000 -10.000 25.000 -14.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 38.000 6.000 21.000
Sum eiendeler 3.000 38.000 6.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -132.000 -4.000 7.000 -18.000 -4.000
Sum egenkapital -107.000 21.000 31.000 6.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 107.000 -17.000 7.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital -1.000 3.000 38.000 6.000 20.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 333.000 47.000 429.000 441.000 283.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 333.000 47.000 429.000 441.000 283.000
Varekostnad -190.000 66.000 -153.000 -167.000 -84.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -271.000 -124.000 -245.000 -288.000 -204.000
Driftskostnader -461.000 -58.000 -398.000 -455.000 -288.000
Driftsresultat -128.000 -10.000 32.000 -14.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -128.000 -10.000 25.000 -14.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 7.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.000 32.000 7.000 21.000
Sum omløpsmidler 3.000 38.000 6.000 21.000
Sum eiendeler 3.000 38.000 6.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -132.000 -4.000 7.000 -18.000 -4.000
Sum egenkapital -107.000 21.000 31.000 6.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 107.000 -17.000 0 0 0
Betalbar skatt 7.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 107.000 -17.000 7.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital -1.000 3.000 38.000 6.000 20.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -107.000 20.000 31.000 6.000 21.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 5.4
Likviditetsgrad 2 -0.2 5.4 0 0
Soliditet 525.0 81.6 1 1
Resultatgrad -38.4 -21.3 7.5 -3.2 -1.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -0.8 0.2 0 0
Total kapitalrentabilitet -250.0 84.2 -233.3
Signatur
09.05.2017
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex