Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reiselederen As
Juridisk navn:  Reiselederen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Agnorveien 88 Agnorveien 88 Fax:
1454 Fagerstrand 1454 Fagerstrand
Fylke: Kommune:
Akershus Nesodden
Org.nr: 918867775
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 283.000
Resultat: -4.000
Egenkapital: 21.000
Regnskap for  Reiselederen As
Resultat 2017
Driftsinntekter 283.000
Driftskostnader -288.000
Driftsresultat -4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -4.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 21.000
Sum eiendeler 21.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 21.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 20.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 283.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 283.000
Varekostnad -84.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -204.000
Driftskostnader -288.000
Driftsresultat -4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 21.000
Sum omløpsmidler 21.000
Sum eiendeler 21.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 20.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad -1.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet
Signatur
09.05.2017
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex