Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reiseliv I Nord As
Juridisk navn:  Reiseliv I Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90200220
Postboks 448 Bankgata 9-11 Fax: 77662530
9255 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 975257541
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 7/12/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkompaniet Tromsø AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.86%
Resultat  
  
-1357.14%
Egenkapital  
  
-15.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.140.000 4.608.000 5.077.000 7.373.000 6.213.000
Resultat: -204.000 -14.000 88.000 104.000 172.000
Egenkapital: 1.155.000 1.359.000 1.377.000 1.324.000 1.264.000
Regnskap for  Reiseliv I Nord As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.140.000 4.608.000 5.077.000 7.373.000 6.213.000
Driftskostnader -3.375.000 -4.643.000 -4.989.000 -7.266.000 -6.046.000
Driftsresultat -236.000 -35.000 87.000 107.000 168.000
Finansinntekter 32.000 21.000 1.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 -1.000
Finans 32.000 21.000 1.000 -2.000 4.000
Resultat før skatt -204.000 -14.000 88.000 104.000 172.000
Skattekostnad 0 -4.000 -35.000 -44.000 -75.000
Årsresultat -204.000 -18.000 53.000 60.000 96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 3.000 0
Sum omløpsmidler 2.845.000 2.978.000 3.411.000 2.794.000 2.502.000
Sum eiendeler 2.845.000 2.978.000 3.411.000 2.797.000 2.502.000
Sum opptjent egenkapital 1.035.000 1.239.000 1.257.000 1.204.000 1.144.000
Sum egenkapital 1.155.000 1.359.000 1.377.000 1.324.000 1.264.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.690.000 1.619.000 2.034.000 1.473.000 1.238.000
Sum gjeld og egenkapital 2.845.000 2.978.000 3.411.000 2.797.000 2.502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.982.000 3.572.000 4.368.000 6.390.000 5.685.000
Andre inntekter 158.000 1.036.000 708.000 982.000 529.000
Driftsinntekter 3.140.000 4.608.000 5.077.000 7.373.000 6.213.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.263.000 -1.658.000 -2.135.000 -3.083.000 -3.044.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.112.000 -2.985.000 -2.854.000 -4.183.000 -3.002.000
Driftskostnader -3.375.000 -4.643.000 -4.989.000 -7.266.000 -6.046.000
Driftsresultat -236.000 -35.000 87.000 107.000 168.000
Finansinntekter 32.000 21.000 1.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 -1.000
Finans 32.000 21.000 1.000 -2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -204.000 -18.000 53.000 60.000 96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 3.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 527.000 330.000 1.408.000 651.000 903.000
Andre fordringer 180.000 0 0 452.000 846.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.139.000 2.648.000 2.003.000 1.691.000 754.000
Sum omløpsmidler 2.845.000 2.978.000 3.411.000 2.794.000 2.502.000
Sum eiendeler 2.845.000 2.978.000 3.411.000 2.797.000 2.502.000
Sum opptjent egenkapital 1.035.000 1.239.000 1.257.000 1.204.000 1.144.000
Sum egenkapital 1.155.000 1.359.000 1.377.000 1.324.000 1.264.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 62.000 88.000 111.000 135.000 350.000
Betalbar skatt 0 4.000 35.000 44.000 75.000
Skyldig offentlige avgifter 276.000 321.000 414.000 384.000 398.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.353.000 1.206.000 1.473.000 911.000 414.000
Sum kortsiktig gjeld 1.690.000 1.619.000 2.034.000 1.473.000 1.238.000
Sum gjeld og egenkapital 2.845.000 2.978.000 3.411.000 2.797.000 2.502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.155.000 1.359.000 1.377.000 1.321.000 1.264.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 1.7 1.9 2.0
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.7 1.9 2.1
Soliditet 40.6 45.6 40.4 47.3 50.5
Resultatgrad -7.5 -0.8 1.7 1.5 2.7
Rentedekningsgrad 21.4 173.0
Gjeldsgrad 1.5 1.2 1.5 1.1 1.0
Total kapitalrentabilitet -7.2 -0.5 2.6 3.9 6.9
Signatur
28.04.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex