Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reitengrenda Eiendom As
Juridisk navn:  Reitengrenda Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70008500
Postboks 417 Vikemyra 1 Fax: 70008501
6067 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 891243162
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
97.99%
Egenkapital  
  
9.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -21.000 -1.046.000 -229.000 -274.000 -26.000
Egenkapital: 765.000 699.000 -39.000 150.000 368.000
Regnskap for  Reitengrenda Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -1.046.000 -229.000 -274.000 -35.000
Driftsresultat -21.000 -1.046.000 -229.000 -274.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 9.000
Resultat før skatt -21.000 -1.046.000 -229.000 -274.000 -26.000
Skattekostnad 5.000 235.000 40.000 56.000 -12.000
Årsresultat -16.000 -810.000 -188.000 -218.000 -38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.000 110.000 337.000 297.000 240.000
Sum omløpsmidler 2.289.000 2.058.000 89.000 56.000 346.000
Sum eiendeler 2.380.000 2.168.000 426.000 353.000 586.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 765.000 699.000 -39.000 150.000 368.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.615.000 1.469.000 464.000 202.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 2.380.000 2.168.000 425.000 352.000 587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -1.046.000 -229.000 -274.000 -35.000
Driftskostnader -21.000 -1.046.000 -229.000 -274.000 -35.000
Driftsresultat -21.000 -1.046.000 -229.000 -274.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -810.000 -188.000 -218.000 -38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 91.000 110.000 337.000 297.000 240.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 91.000 110.000 337.000 297.000 240.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 106.000 2.010.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.183.000 48.000 89.000 56.000 346.000
Sum omløpsmidler 2.289.000 2.058.000 89.000 56.000 346.000
Sum eiendeler 2.380.000 2.168.000 426.000 353.000 586.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 765.000 699.000 -39.000 150.000 368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 69.000 68.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.615.000 1.400.000 396.000 200.000 219.000
Sum kortsiktig gjeld 1.615.000 1.469.000 464.000 202.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 2.380.000 2.168.000 425.000 352.000 587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 674.000 589.000 -375.000 -146.000 127.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 0.2 0.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 0.2 0.3 1.6
Soliditet 32.1 32.2 -9.2 42.6 62.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.1 2.1 -11.9 1.3 0.6
Total kapitalrentabilitet -0.9 -48.2 -53.9 -77.8 -4.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex