Relax Frisør As
Juridisk navn:  Relax Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67105400
Bærumsveien 207 Bærumsveien 207 Fax:
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 913033094
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/27/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stico Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.16%
Resultat  
  
-16.75%
Egenkapital  
  
44.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.673.000 3.914.000 3.878.000 3.458.000 3.508.000
Resultat: 323.000 388.000 90.000 34.000 198.000
Egenkapital: 803.000 554.000 259.000 192.000 169.000
Regnskap for  Relax Frisør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.673.000 3.914.000 3.878.000 3.458.000 3.508.000
Driftskostnader -3.350.000 -3.526.000 -3.789.000 -3.425.000 -3.312.000
Driftsresultat 322.000 387.000 89.000 33.000 197.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt 323.000 388.000 90.000 34.000 198.000
Skattekostnad -75.000 -93.000 -23.000 -10.000 -53.000
Årsresultat 249.000 295.000 68.000 23.000 144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 47.000 32.000 29.000 47.000
Sum omløpsmidler 1.382.000 1.102.000 845.000 727.000 704.000
Sum eiendeler 1.406.000 1.149.000 877.000 756.000 751.000
Sum opptjent egenkapital 773.000 524.000 229.000 162.000 139.000
Sum egenkapital 803.000 554.000 259.000 192.000 169.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 603.000 594.000 619.000 565.000 582.000
Sum gjeld og egenkapital 1.406.000 1.148.000 878.000 757.000 751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.673.000 3.914.000 3.878.000 3.458.000 3.508.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.673.000 3.914.000 3.878.000 3.458.000 3.508.000
Varekostnad -268.000 -351.000 -354.000 -263.000 -280.000
Lønninger -2.473.000 -2.550.000 -2.763.000 -2.565.000 -2.444.000
Avskrivning -24.000 -28.000 -25.000 -19.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -585.000 -597.000 -647.000 -578.000 -578.000
Driftskostnader -3.350.000 -3.526.000 -3.789.000 -3.425.000 -3.312.000
Driftsresultat 322.000 387.000 89.000 33.000 197.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 249.000 295.000 68.000 23.000 144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 3.000 2.000 0 -2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 44.000 30.000 29.000 49.000
Sum varige driftsmidler 20.000 44.000 30.000 29.000 49.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.000 47.000 32.000 29.000 47.000
Varebeholdning 94.000 84.000 107.000 122.000 94.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 62.000 39.000 43.000 78.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.226.000 978.000 695.000 527.000 607.000
Sum omløpsmidler 1.382.000 1.102.000 845.000 727.000 704.000
Sum eiendeler 1.406.000 1.149.000 877.000 756.000 751.000
Sum opptjent egenkapital 773.000 524.000 229.000 162.000 139.000
Sum egenkapital 803.000 554.000 259.000 192.000 169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 18.000 8.000 43.000 31.000
Betalbar skatt 76.000 94.000 25.000 12.000 51.000
Skyldig offentlige avgifter 297.000 302.000 329.000 280.000 275.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 205.000 181.000 257.000 228.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 603.000 594.000 619.000 565.000 582.000
Sum gjeld og egenkapital 1.406.000 1.148.000 878.000 757.000 751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 779.000 508.000 226.000 162.000 122.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.9 1.4 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 2.1 1.7 1.2 1.1 1.1
Soliditet 57.1 48.3 29.5 25.4 22.5
Resultatgrad 8.8 9.9 2.3 1.0 5.6
Rentedekningsgrad 34.0
Gjeldsgrad 0.8 1.1 2.4 2.9 3.4
Total kapitalrentabilitet 2 33.8 10.3 4.5 26.4
Signatur
09.01.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex