Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rem-elektro As
Juridisk navn:  Rem-elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90876778
Aurvågvegen 92 Aurvågvegen 92 Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 999522556
Aksjekapital: 147.200 NOK
Antall ansatte: 193
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Balanse Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
251.22%
Resultat  
  
317.06%
Egenkapital  
  
180.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.574.000 7.851.000 7.386.000 25.934.000 40.125.000
Resultat: 1.107.000 -510.000 -1.686.000 207.000 844.000
Egenkapital: 1.291.000 460.000 1.188.000 2.473.000 2.334.000
Regnskap for  Rem-elektro As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.574.000 7.851.000 7.386.000 25.934.000 40.125.000
Driftskostnader -26.430.000 -8.300.000 -9.014.000 -25.764.000 -39.310.000
Driftsresultat 1.144.000 -448.000 -1.627.000 170.000 816.000
Finansinntekter 74.000 13.000 49.000 163.000 181.000
Finanskostnader -110.000 -75.000 -108.000 -125.000 -153.000
Finans -36.000 -62.000 -59.000 38.000 28.000
Resultat før skatt 1.107.000 -510.000 -1.686.000 207.000 844.000
Skattekostnad -276.000 98.000 401.000 -68.000 -263.000
Årsresultat 831.000 -412.000 -1.285.000 139.000 581.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.824.000 2.124.000 2.272.000 1.863.000 1.333.000
Sum omløpsmidler 8.815.000 5.597.000 1.896.000 5.036.000 9.379.000
Sum eiendeler 10.639.000 7.721.000 4.168.000 6.899.000 10.712.000
Sum opptjent egenkapital 1.144.000 313.000 988.000 2.273.000 2.134.000
Sum egenkapital 1.291.000 460.000 1.188.000 2.473.000 2.334.000
Sum langsiktig gjeld 645.000 763.000 767.000 867.000 967.000
Sum kortsiktig gjeld 8.703.000 6.499.000 2.213.000 3.559.000 7.410.000
Sum gjeld og egenkapital 10.639.000 7.722.000 4.168.000 6.899.000 10.711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.949.000 7.461.000 7.005.000 25.934.000 40.125.000
Andre inntekter 1.625.000 390.000 381.000 0 0
Driftsinntekter 27.574.000 7.851.000 7.386.000 25.934.000 40.125.000
Varekostnad -2.623.000 -1.065.000 -1.487.000 -2.513.000 -1.772.000
Lønninger -20.795.000 -6.056.000 -5.318.000 -18.819.000 -27.881.000
Avskrivning -24.000 -25.000 -20.000 -20.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.988.000 -1.154.000 -2.189.000 -4.412.000 -9.632.000
Driftskostnader -26.430.000 -8.300.000 -9.014.000 -25.764.000 -39.310.000
Driftsresultat 1.144.000 -448.000 -1.627.000 170.000 816.000
Finansinntekter 74.000 13.000 49.000 163.000 181.000
Finanskostnader -110.000 -75.000 -108.000 -125.000 -153.000
Finans -36.000 -62.000 -59.000 38.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 831.000 -412.000 -1.285.000 139.000 581.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 253.000 529.000 431.000 30.000 26.000
Fast eiendom 0 0 1.815.000 1.788.000 1.242.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 71.000 95.000 25.000 45.000 65.000
Sum varige driftsmidler 71.000 95.000 1.841.000 1.833.000 1.307.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.500.000 1.500.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.824.000 2.124.000 2.272.000 1.863.000 1.333.000
Varebeholdning 0 25.000 25.000 25.000 0
Kundefordringer 4.750.000 5.148.000 970.000 1.970.000 5.167.000
Andre fordringer 177.000 47.000 62.000 633.000 243.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.888.000 378.000 838.000 2.407.000 3.969.000
Sum omløpsmidler 8.815.000 5.597.000 1.896.000 5.036.000 9.379.000
Sum eiendeler 10.639.000 7.721.000 4.168.000 6.899.000 10.712.000
Sum opptjent egenkapital 1.144.000 313.000 988.000 2.273.000 2.134.000
Sum egenkapital 1.291.000 460.000 1.188.000 2.473.000 2.334.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 645.000 763.000 767.000 867.000 967.000
Leverandørgjeld 369.000 425.000 413.000 738.000 709.000
Betalbar skatt 0 0 0 72.000 290.000
Skyldig offentlige avgifter 2.957.000 1.613.000 197.000 877.000 2.767.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.377.000 4.461.000 1.603.000 1.872.000 3.644.000
Sum kortsiktig gjeld 8.703.000 6.499.000 2.213.000 3.559.000 7.410.000
Sum gjeld og egenkapital 10.639.000 7.722.000 4.168.000 6.899.000 10.711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.000 -902.000 -317.000 1.477.000 1.969.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.9 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.8 1.5 1.3
Soliditet 12.1 6 28.5 35.8 21.8
Resultatgrad 4.1 -5.7 0.7 2.0
Rentedekningsgrad 10.4 -15.1 2.7 6.5
Gjeldsgrad 7.2 15.8 2.5 1.8 3.6
Total kapitalrentabilitet 11.4 -5.6 -37.9 4.8 9.3
Signatur
03.10.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR KVAR FOR SEG
MOLTU SEBASTIAN ALEKSANDER
FUGLSETH IDAR EINAR
Prokurister
03.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex