Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Remarco AS
Juridisk navn:  Remarco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70191290
Grøthaugvegen 44 Grøthaugvegen 44 Fax: 70198999
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 989171402
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
170.35%
Egenkapital  
  
14.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 30.000 66.000
Resultat: 631.000 -897.000 -1.144.000 -951.000 -569.000
Egenkapital: 3.686.000 3.230.000 3.947.000 4.832.000 5.557.000
Regnskap for  Remarco AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 30.000 66.000
Driftskostnader -55.000 -69.000 -61.000 -75.000 -98.000
Driftsresultat -55.000 -69.000 -61.000 -45.000 -32.000
Finansinntekter 746.000 424.000 4.000 18.000 530.000
Finanskostnader -60.000 -1.252.000 -1.088.000 -924.000 -1.067.000
Finans 686.000 -828.000 -1.084.000 -906.000 -537.000
Resultat før skatt 631.000 -897.000 -1.144.000 -951.000 -569.000
Skattekostnad -174.000 180.000 259.000 226.000 154.000
Årsresultat 456.000 -717.000 -885.000 -725.000 -415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.253.000 6.427.000 6.248.000 5.988.000 8.997.000
Sum omløpsmidler 45.000 23.000 192.000 398.000 277.000
Sum eiendeler 6.298.000 6.450.000 6.440.000 6.386.000 9.274.000
Sum opptjent egenkapital -261.000 -717.000 0 0 0
Sum egenkapital 3.686.000 3.230.000 3.947.000 4.832.000 5.557.000
Sum langsiktig gjeld 2.577.000 3.029.000 2.333.000 1.425.000 3.620.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 192.000 160.000 130.000 97.000
Sum gjeld og egenkapital 6.297.000 6.451.000 6.440.000 6.387.000 9.274.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 30.000 66.000
Driftsinntekter 0 0 0 30.000 66.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -69.000 -61.000 -75.000 -98.000
Driftskostnader -55.000 -69.000 -61.000 -75.000 -98.000
Driftsresultat -55.000 -69.000 -61.000 -45.000 -32.000
Finansinntekter 746.000 424.000 4.000 18.000 530.000
Finanskostnader -60.000 -1.252.000 -1.088.000 -924.000 -1.067.000
Finans 686.000 -828.000 -1.084.000 -906.000 -537.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 456.000 -717.000 -885.000 -725.000 -415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 645.000 819.000 640.000 380.000 154.000
Fast eiendom 0 0 0 0 3.235.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 3.235.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.608.000 5.608.000 5.608.000 5.608.000 5.608.000
Sum anleggsmidler 6.253.000 6.427.000 6.248.000 5.988.000 8.997.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 2.000 0
Andre fordringer 14.000 23.000 72.000 106.000 117.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 0 121.000 290.000 160.000
Sum omløpsmidler 45.000 23.000 192.000 398.000 277.000
Sum eiendeler 6.298.000 6.450.000 6.440.000 6.386.000 9.274.000
Sum opptjent egenkapital -261.000 -717.000 0 0 0
Sum egenkapital 3.686.000 3.230.000 3.947.000 4.832.000 5.557.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.577.000 3.029.000 2.333.000 1.425.000 3.620.000
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 191.000 160.000 130.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 192.000 160.000 130.000 97.000
Sum gjeld og egenkapital 6.297.000 6.451.000 6.440.000 6.387.000 9.274.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 -169.000 32.000 268.000 180.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.1 1.2 3.1 2.9
Likviditetsgrad 2 1.3 0.1 1.2 3.1 2.9
Soliditet 58.5 50.1 61.3 75.7 59.9
Resultatgrad -150.0 -48.5
Rentedekningsgrad -0.9 -0.1 -0.1 0.0 0.5
Gjeldsgrad 0.7 1 0.6 0.3 0.7
Total kapitalrentabilitet 1 5.5 -0.9 -0.4 5.4
Signatur
25.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex