Rendal Renselskap Sa
Juridisk navn:  Rendal Renselskap Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95808262
Fax: 62468007
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 975989461
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/26/1935
Foretakstype: SA
Revisor: Be O
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 2.819.000
Resultat: 311.000
Egenkapital: 3.001.000
Regnskap for  Rendal Renselskap Sa
Resultat 2018
Driftsinntekter 2.819.000
Driftskostnader -2.527.000
Driftsresultat 292.000
Finansinntekter 19.000
Finanskostnader 0
Finans 19.000
Resultat før skatt 311.000
Skattekostnad -36.000
Årsresultat 275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 491.000
Sum omløpsmidler 2.917.000
Sum eiendeler 3.408.000
Sum opptjent egenkapital 3.001.000
Sum egenkapital 3.001.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 408.000
Sum gjeld og egenkapital 3.409.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.751.000
Andre inntekter 68.000
Driftsinntekter 2.819.000
Varekostnad -70.000
Lønninger -457.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.000.000
Driftskostnader -2.527.000
Driftsresultat 292.000
Finansinntekter 19.000
Finanskostnader 0
Finans 19.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 275.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 491.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 491.000
Varebeholdning 1.367.000
Kundefordringer 27.000
Andre fordringer 99.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.425.000
Sum omløpsmidler 2.917.000
Sum eiendeler 3.408.000
Sum opptjent egenkapital 3.001.000
Sum egenkapital 3.001.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 197.000
Betalbar skatt 36.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000
Sum kortsiktig gjeld 408.000
Sum gjeld og egenkapital 3.409.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.509.000
Likviditetsgrad 1 7.1
Likviditetsgrad 2 3.8
Soliditet 8
Resultatgrad 10.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.1
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex