Rendalen Øiseth Hotell AS
Juridisk navn:  Rendalen Øiseth Hotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62466200
Fax: 62466201
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 917430306
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 9/27/1978
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
103.87%
Egenkapital  
  
0.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 57.000 8.474.000 4.117.000
Resultat: 6.000 -155.000 -588.000 4.694.000 172.000
Egenkapital: 6.148.000 6.126.000 6.224.000 6.643.000 3.159.000
Regnskap for  Rendalen Øiseth Hotell AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 57.000 8.474.000 4.117.000
Driftskostnader -44.000 -198.000 -695.000 -3.822.000 -4.018.000
Driftsresultat -45.000 -198.000 -639.000 4.651.000 100.000
Finansinntekter 51.000 43.000 52.000 47.000 74.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -4.000 -2.000
Finans 51.000 43.000 51.000 43.000 72.000
Resultat før skatt 6.000 -155.000 -588.000 4.694.000 172.000
Skattekostnad 15.000 57.000 169.000 -1.211.000 -46.000
Årsresultat 22.000 -98.000 -418.000 3.483.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 105.000 105.000 105.000 1.332.000
Sum omløpsmidler 6.666.000 6.824.000 7.404.000 9.042.000 3.628.000
Sum eiendeler 6.771.000 6.929.000 7.509.000 9.147.000 4.960.000
Sum opptjent egenkapital 5.948.000 5.926.000 6.024.000 6.443.000 2.959.000
Sum egenkapital 6.148.000 6.126.000 6.224.000 6.643.000 3.159.000
Sum langsiktig gjeld 551.000 737.000 1.023.000 1.714.000 1.185.000
Sum kortsiktig gjeld 72.000 66.000 262.000 791.000 616.000
Sum gjeld og egenkapital 6.771.000 6.929.000 7.509.000 9.148.000 4.960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 60.000 2.885.000 3.111.000
Andre inntekter 0 0 -3.000 5.589.000 1.006.000
Driftsinntekter 0 0 57.000 8.474.000 4.117.000
Varekostnad 0 0 0 -1.136.000 -1.134.000
Lønninger -5.000 -131.000 -574.000 -1.508.000 -1.632.000
Avskrivning 0 0 0 -94.000 -126.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -67.000 -121.000 -1.084.000 -1.126.000
Driftskostnader -44.000 -198.000 -695.000 -3.822.000 -4.018.000
Driftsresultat -45.000 -198.000 -639.000 4.651.000 100.000
Finansinntekter 51.000 43.000 52.000 47.000 74.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -4.000 -2.000
Finans 51.000 43.000 51.000 43.000 72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 -98.000 -418.000 3.483.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 280.000
Fast eiendom 0 0 0 0 914.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 33.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 947.000
Sum finansielle anleggsmidler 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000
Sum anleggsmidler 105.000 105.000 105.000 105.000 1.332.000
Varebeholdning 0 0 0 0 77.000
Kundefordringer 0 0 9.000 361.000 128.000
Andre fordringer 4.000 4.000 5.000 0 304.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.662.000 6.820.000 7.390.000 8.681.000 3.119.000
Sum omløpsmidler 6.666.000 6.824.000 7.404.000 9.042.000 3.628.000
Sum eiendeler 6.771.000 6.929.000 7.509.000 9.147.000 4.960.000
Sum opptjent egenkapital 5.948.000 5.926.000 6.024.000 6.443.000 2.959.000
Sum egenkapital 6.148.000 6.126.000 6.224.000 6.643.000 3.159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 369.000 453.000 539.000 708.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 551.000 737.000 1.023.000 1.714.000 1.185.000
Leverandørgjeld 2.000 13.000 7.000 40.000 140.000
Betalbar skatt 69.000 28.000 0 222.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 6.000 34.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 22.000 249.000 494.000 427.000
Sum kortsiktig gjeld 72.000 66.000 262.000 791.000 616.000
Sum gjeld og egenkapital 6.771.000 6.929.000 7.509.000 9.148.000 4.960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.594.000 6.758.000 7.142.000 8.251.000 3.012.000
Likviditetsgrad 1 92.6 103.4 28.3 11.4 5.9
Likviditetsgrad 2 92.6 103.4 28.3 11.5 5.8
Soliditet 90.8 88.4 82.9 72.6 63.7
Resultatgrad -1121.1 54.9 2.4
Rentedekningsgrad 1174.5 87.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 0.1 -2.2 -7.8 51.4 3.5
Signatur
30.01.2009
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex